Fitohormoni – citokinini2 min read

By | 31.05.2012

Sada su na redu CITOKININI.

Otkriveni se 1940. god u Americi od strane znanstvenika F. Skooga, u mlijeku kokosova oraha.
Mjesto nastanka citokinina je vršni meristem korijena a mogu se stvarati u sjemenkama i plodovima ali su u njima slabo pokretljivi.

Razgradnja citokinina odvija se pomoću specifičnog enzima koji djeluje kao oksidaza (citokinin oksidaza). Sintetski (umjetno) proizvedene citokinine oksidaza ne može razgraditi, te primjena takvih hormona ima dugotrajno djelovanje kao i u slučaju auksina.

Glavna fiziološka uloga CITOKININA:

  • Stimulira diobu stanica a najveći učinak postiže ukoliko djeluje zajedno s auksinom. Ukoliko je prisutan sam, efekt na diobu stanica je znatno manji. Zrele biljne stanice se u pravilu ne dijele. Smatra se da je razlog za to izostanak signala hormonske prirode. Citokinini pokreću taj signal djelujući na poticanje gena nužnog za stvaranje proteina neophodnih u mitotskim diobama.
  • Stimuliraju dotok hranjivih materijala iz drugih dijelova biljke u listove, i spriječavju gubitak klorofila. Na taj način citokinini odgađaju starenje biljke. Ova funkcija citokinina temelji se na njihovoj sposobnosti da privlače aminokiseline, te time odgode razgradnju proteina u kloroplastima. S obzirom da je klorofil vezan u tilakoidnoj membrani za te proteine u vidu protein-kompleksa, usporava se njegova razgradnaja, a time i starenje same biljke.
  • Citokinini stimuliraju povećanje stanica i na taj način djeluju na povećanju plastičnosti i rastezanja stanične membrane. Plastičnost staničnog zida je mjera sposobnosti da se usljed turgorskog pritiska stanični zid trajno rasteže,omogučavajući time povečanje stanice. Ovo svojstvo citokinina ima svoj primjer iz prakse kada se u suši smežura plod masline usljed gubitka vode, a isto tako brzo vrati u dobar turgor kada nakon kiše nabubri i širi se.
  • Poticanje rasta adventnih pupoljaka jedno je od najvećih osobitosti citokinina. Kod rezidbe skidanjem lisne mase moramo biti svjesni da je: list masline deponent informacija. Informacije se šalju korjenu kada ukupna koncentracija giberelina opada gubitkom lisne mase, jer su deponirani u istoj kao i auksini. Signal gubitka ukupne koncentracije giberelina aktivira citokinine u ksilemu korjena preko kojih se potiče rast adventnih pupova. Što je uklonjeno više lista to signal duže traje i intezivnije djeluje, jer maslina prvenstveno na taj način spašava sebe i podređuje sve tome da osigura više lista. Kad se rezidba dogodi u jesen onda svojstva citokinina da stimuliraju dotok hranjiva i potiče adventne pupove na rast idu prilog održavanja vegetacije u pogrešno vrijeme. Jer posljedični rizici pada temperature mogu biti smrzavanja stabla masline na minimalnim minusima koje bi ona fiziološki izdržala u drugim okolnostima.
  • U nekim ispitivanjima dokazano je da citokinini potiču gen koji inicira veću otpornost biljaka prema insektima.

(članak preuzet sa foruma http://www.7maslina.net/Forum/tabid/57/forumid/8/postid/5530/view/topic/Default.aspx uz dopuštenje autora posta; nick Težak)

Slični članci

  • Fitohormoni – giberelini Poštovani maslinari, kako sam najavio evo osnovnih značajki skupine fitohormona zajedničkog naziva GIBERILINI, a mogu se definirati i kao giberlinske kiseline koje se po međunarodnim […]
  • Fitohormoni – auksini Što su fitohormoni i koja im je uloga? To su biljni hormoni koji se dijele u pet skupina: AUXINI GIBERILINI CITOKININI APSCIZINSKA KISELINA ETILEN Auxini, […]
  • Biostimulatori – mitovi i istine I bez nekog posebnog uvoda, kako i naslov sam za sebe govori. Mitovi i istine o biostimulatorima. Pa idemo redom, prvih sedam dvojbi: 1. Biostimulatori su gnojiva. NE. Biostimulatori […]
  • Biostimulatori Tijekom cijele povijesti poljoprivredne proizvodnje, postoji nekoliko važnih tehnoloških momenata koji su značajno promijenili način poljoprivredne proizvodnje. Prvi takav tehnološki pomak […]
  • Drin – biostimulator Nakon prvog dijela teme, gdje sam izložio teorijski dio oko biostimulatora/fitohormona red je predstaviti nekoliko proizvoda na našem tržištu. "Led" smo probili sa biostimulatorom […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *