Category Archives: Gnojidba koštićavog voća

Tematski postovi na temu gnojidbe koštićavog voća

Niuper 75
Visokokoncentrirano tekuće fosforno gnojivo; 50% P2O5.

NIUPER 75 je tekuće gnojivo na bazi fosfora (50% P2O5), koji sadrži visoku koncentraciju fosfora u tekućem obliku. Zbog posebnog obilka i visoke koncentracije fosfora, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali. Osim brzog ulaska u list, fosfor se brzo translocira unutar same biljke (prema korijenu i prema vegetacijskom vrhu), brzo… Read More »

Preporuka gnojidbe: Biostimulator Delfan Plus (7/2016)
Delfan Plus. Visoka koncentracija aminokiselina (24%) i snažan antistres učinak

Dolaskom ljetnog perioda za većinu kultura (povrće, vinova loza, maslina, jabuka, ljeska, cvijeće, travnjaci) nastupaju stresni uvjeti koji su uvjetovani VISOKOM TEMPERATUROM ZRAKA i NEDOSTATKOM VODE U TLU. Zbog navedenih nepovoljnih agroekoloških uvjeta nastupa: ZASTOJ u rastu i razvoju plodova ODBACIVANJE plodova zbog nedostatka vode PRISILNO DOZRIJEVANJE plodova loše kvalitete PAD LIŠĆA zbog nedostatka vode… Read More »

Preporuka gnojidbe: Breskva/Trešnja (3-2015)
Snažna doza folijarne gnojidbe za rast plodova

Za BRZI rast plodova ranih sorata breskve/nektarine, marelice i trešnje, preporuča se folijarna gnojidba kombinacijom gnojiva: CALITECH (tekući Ca-nitrat sa mikroelementima, 15% Ca), TRAFOS K (koncentrirana otopina kalij-fosfita, 50% aktivne tvari, 30% fosfora (P2O5) i 20% kalija (K2O) i DELFAN PLUS (biostimulator sa max.količinom slobodnih aminokiselina, 24%). Nakon završetka cvatnje, berba ranih sorata koštićavog voća… Read More »

10. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara
Sv. Martin na Muri, 26-28. veljače 2015. godine

U organizaciji Hrvatske voćarske zajednice i Savjetodavne službe (uz podršku brojnih institucija i sponzora) krajem veljače, 2015. godine, u Sv. Martinu na Muri organizira se 10. znanstveno stručno savjetovanje hrvatskih voćara, sa temom savjetovanja: Udruživanje kao uvjet daljnjeg razvoja hrvatskog voćarstva. Prva dva dana skupa održati će se niz stručnih i znanstvenih predavanja, dok je… Read More »

Mineralni sastav višnje Maraske na lokalitetu Vlačine – Zadar

Biljno hranidbeni kapacitet tla i mineralni sastav lišća višnje Maraske istraživan je u razdoblju 2010.-2011. godina, u nasadu višnje Maraske podignutom tijekom 2005 i 2006. godine na lokalitetu Vlačine-Zadar (Maraska d.o.o.). Najveći dio nasada podignut je na podlozi rašeljka (Prunus mahaleb), a manji dio (<2 %), na podlozi Prunus cerasus. Provedena istraživanja imala su za… Read More »

Jesenska gnojidba drvenastih kultura borom

Jesenska gnojidba drvenastih kultura bornim gnojivima (vinova loza, maslina, lješnjak i ostale drvenaste kulture) vrlo je važan tehnološki zahvat, ali se kod nas vrlo rijetko primjenjuje. U jesenskoj gnojidbi borom primjenjuje se bor u praškastom obliku (Foliarel B 21% bora) koji se izvrsno i jednostavno mješa sa granuliranim NPK gnojivima koji se standardno koriste u… Read More »

Program gnojidbe breskve (I)

Kultura: Breskva Namjena: Sviježi plod za tržište Tip tla: posmeđeno, glinasto tlo (Smilčići, Zadar) Ciljani prinos: 25 t/ha Potreba hraniva: Osnovne postavke programa (I) : Po važnosti elemenata u gnojidbi breskva zahtjeva visoku količinu kalija i dušika, te dostatnu količinu kalcija U gnojidbu breskve koristiti gnojiva dostupna na tržištu Jesenska gnojidba + dvije prihrane tijekom… Read More »

Gnojidba trajnih nasada

(članak preuzet iz Glasnika br.1; Petrokemija d.d., Kutina; autorica mr.sc. Sanja Biškup) Trajni nasadi u koje ubrajamo voćke, maslinu i vinovu lozu višegodišnje su biljke čiji se rast i razvoj odvija na istom staništu dugi niz godina. Gnojidba voćnjaka, maslinika i vinograda obuhvaća meliorativnu gnojidbu prije sadnje, redovnu gnojidbu mladih i redovnu gnojidbu nasada u… Read More »