Category Archives: Gnojidba mandarina

Niuper 75
Visokokoncentrirano tekuće fosforno gnojivo; 50% P2O5.

NIUPER 75 je tekuće gnojivo na bazi fosfora (50% P2O5), koji sadrži visoku koncentraciju fosfora u tekućem obliku. Zbog posebnog obilka i visoke koncentracije fosfora, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali. Osim brzog ulaska u list, fosfor se brzo translocira unutar same biljke (prema korijenu i prema vegetacijskom vrhu), brzo… Read More »

Preporuka gnojidbe: Biostimulator Delfan Plus (7/2016)
Delfan Plus. Visoka koncentracija aminokiselina (24%) i snažan antistres učinak

Dolaskom ljetnog perioda za većinu kultura (povrće, vinova loza, maslina, jabuka, ljeska, cvijeće, travnjaci) nastupaju stresni uvjeti koji su uvjetovani VISOKOM TEMPERATUROM ZRAKA i NEDOSTATKOM VODE U TLU. Zbog navedenih nepovoljnih agroekoloških uvjeta nastupa: ZASTOJ u rastu i razvoju plodova ODBACIVANJE plodova zbog nedostatka vode PRISILNO DOZRIJEVANJE plodova loše kvalitete PAD LIŠĆA zbog nedostatka vode… Read More »

Država vraća 25 milijuna kuna pomoći za propale mandarine jer nitko ne zna ispuniti formulare!
Zar se i taj novac nije mogao iskoristiti?

Još jedan članak na temu problema u berbi i plasmanu mandarina. Ovaj puta o neuspijehu mjere EK za interventni otkup dijela proizvodnje mandarina. Pomoć nije bila izdašna, ali “hrvatska birokracija” nije uspijela riješiti niti tako mali problem. Sada je na redu vraćanje novaca EK. Ali, kako ministar kaže “nisam kriv”, a ako nije ministar tko… Read More »

Berba mandarine 2014. godine je završila
Svi problemi koji su pratili ovogodišnju berbu mandarina

Mjesec studeni je gotov i berba mandarina u Dolini Neretve je na završetku. Međutim, umjesto zadovoljstva ovogodišnjim visokim i kvalitetnim urodom, svi uzgajivači mandarina osjetili su “gorčinu” loše tržišne pozicije mandarina, slabo organiziranog otkupa, nesbosobnosti državne administracije i “mudrih” izreka ministra poljoprivrede. U tom kontekstu, na portalu ćemo prenijeti još dva teksta iz dnevnog tiska… Read More »

Umjesto u Neretvi – mandarine na kućnom pragu?
I još jedna loša godina za uzgajivače mandarina u dolini Neretve.

Još jedna loša godina za uzgajivače mandarina u dolini Neretve. Kultura koja je zaštitni znak doline Neretve, ponovno doživljava svoj krah. …Mahom svi ističu kako je ovogodišnji urod mandarina u Neretvanskoj dolini rekordan, ali je plasman upitan. Rusija, koja je bila potencijalno novo veliko tržište, ove godine neće otkupiti niti kilogram neretvanskih mandarina, a koliko… Read More »

Folijarna gnojidba maslina
Zašto je folijarna gnojdiba maslina važna tijekom ljetnog sušnog perioda

Uzgoj maslina u jadranskom (prioblanom) području Hrvatske vrlo je značajna grana poljoprivredne proizvodnje, naročito za manja obiteljska gospodarstva (prema podacima koje navodi V. Šimonović, 2013, u Hrvatskoj se 45.000 obiteljskih domaćinstava bavi uzgojem maslina, tj. 96% proizvodnje nalazi se na obiteljskim gospodarstvima). Stoga je maslinarska proizvodnja vrlo važna i u socijalnom kontekstu, jer se zbog… Read More »

Neretvanska mandarina – osvrt na sezonu 2013.

(izvor članka: Poljoprivredna savjetodavna služba, 2013. godina. Autor članka: Ante Mijić, dipl.ing.agr., link na izvorni članak: http://www.savjetodavna.hr/?page=index,3889) U dolini Neretve je završila još jedna sezona berbe mandarina. Otkupljeni su zadnji kilogrami tog jedinog voća kojega proizvodimo više od hrvatskih potreba, i koje većinom završi na stranom tržištu. Početak ovogodišnje proizvodne godina obilježilo je kišovito proljeće. Najviše… Read More »

Opskrbljenost hranivima tala za uzgoj mandarina u dolini Neretve (zaključak)

Na temelju rezultata ovog istraživanja uočena je vrlo široka varijabilnost u opskrbljenosti tla hranivim elementima u dolini Neretve. Opskrbljenost makroelementima je zadovoljavajuća, s izuzetkom fosfora i neobične pojave veće količine sumpora. Stanje sa opskrbljenosti tla mikroelementima je značajno lošije. Glavni elementi su u izraženom nedostatku, dok su toksični bakar i natrij u suvišku. Kako se… Read More »

Opskrbljenost hranivima tala za uzgoj mandarina u dolini Neretve (3. dio)

Rezultati istraživanja i rasprava (II. dio – mikroelementi) U slijedećim tablicama prikazani su rezultati analiza kemijskih parametara tla za mikroelemente. Tablica 3. Rezultati analize kemijskih parametara – mikroelementi Opskrbljenost mikroelementima znatno je lošija nego li kod makroelemenata. Gotovo, svi važni mikroelementi za rast i razvoj mandarina (bor, željezo, mangan i molidben) su u nedostatku. Mikroelementi,… Read More »

Opskrbljenost hranivima tala za uzgoj mandarina u dolini Neretve (2. dio)

Za utvrđivanje stanja opskrbljenosti tala hranivima za uzgoj mandarina, tijekom 2001. godine, sa šireg područja doline Neretve uzeti su reprezentativni uzorci tala. Ukupno je označeno osam reprezentativnih područja; Otrići, Barbeta, Prokopica, Crepina, Prunjak, Mlinište, Vidrice i Jasenska. Navedeni reprezentativni uzorci tla dostavljeni su u Laboratorij za tlo, gdje su analizirani 15 parametara, važnih za uzgoj… Read More »

Opskrbljenost hranivima tala za uzgoj mandarina u dolini Neretve (1. dio)

Proizvodnja mandarina predstavlja značajnu gospodarsku djelatnost u dolini Neretve. Glavna vrsta ja mandarina Unshiu (Citrus unshiu Marc.), koja je na to područje introducirana prije 40-tak godina. Odlikuje se većom otpornošću na niske temperature i veći postotak suhe tvari u odnosu na ostale vrste Mediteranskih mandarina. Analizom osam reprezentativnih područja, utvrđena je dobra opskrbljenost makroelementima, dok… Read More »