Category Archives: Gnojidba povrća

Copfort
Tekuće bakreno gnojivo na bazi Cu-glukonata

COPFORT je tekuće gnojivo na bazi bakra (Cu), koji sadrži bakar u obliku bakrenog-glukonata, niske koncentracije (6% Cu), ali izrazitog učinka. Zbog posebnog obilka bakra, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali. Osim brzog ulaska u list, Cu-glukonat se brzo translocira unutar same biljke (prema korijenu i prema vegetacijskom vrhu). Cu-glukonat […]

Petrokemijas – granulirani amonij-sulfat
Novo gnojivo u asortimanu kutinske Petrokemije.

PETROKEMIJAS je novi proizvod u asortimanu gnojiva tvornice Petrokemija, Kutina. Po kemijskom sastavu ovo je amonij sulfat, granulirano mineralno gnojivo koje sadrži 20% dušika (N) u amonijskom obliku i 24% sumpora (S) u sulfatnom obliku (60SO3), koji je odmah je dostupan biljci. PETROKEMIJAS sadrži amonijski dušik koji se dijelom privremeno veže na čestice tla i […]

Program gnojidbe češnjaka (I)
Osnovna i folijarna gnojidba češnjaka

PROGRAM GNOJIDBE ČEŠNJAKA (2015-1) Namjena: Proizvodnja proljetnog češnjaka na otvorenome, područje sjeverene Dalmacije Opis tla: Tlo crvenica, dobro vodozračnih odnosa, preporuka bez predhodne analize tla Osnovne postavke programa (I) : Folijarna gnojidba sa gnojivom Trafos K (kalij-fosfit) u kombinaciji sa zaštitnim sredstvima protiv plamenjače i hrđe češnjaka Primjena posebno formuliranih gnojiva za bolji porast i […]

Salata – simptomi nedostataka makroelemenata
Nedostatak dušika (N), fosfora (P), kalija (K) i kalcija (Ca) kod uzgoja salate

Zelena salata je povrtna kutlura koja se u Hrvatskoj uzgaja gotovo tijekom cijele godine. Salata ima skromne potrebe za toplinom i svjetlošću, što je čini idealnom za uzgoj u staklenicima i plastenicima tijekom jeseni, zime i ranog proljeća. Kako se radi o kulturi s kratkim razdobljem vegetacije (55-65 dana) moguć je uzgoj 2-3 usjeva u jednom […]

Iznošenje makroelemenata korovima u stakleničkom uzgoju salatnog krastavca
Problem korova u stakleničkom uzgoju

U staklenicima DP “Orhideja” Magadenovac uzgajan je salatni krastavac tijekom dvije vegetacije: proljetno-ljetna (13. 4. – 19. 7., 98 dana) i ljetno-jesenska vegetacija (20. 7. – 30. 9., 73 dana) na tlu bogato opskrbljenom pristupačnim oblicima hraniva. Površina pokusa u obje je vegetacije bila 250 m^2 s osnovnim parcelama površine 15,62 m^2. Pokus je postavljen […]

Neem Soil
Snažan mikrobiološki učinak u tlu

NEEM SOIL je organsko dušično gnojivo koje sadrži 3% dušika (N) te min. 70% organske tvari proizvođača Serbios (IT). Posebnost gnojiva NEEM SOIL je sadržaj ekstrakta (haldnim procesom) sjemenki drva Neem (Azadirachta indica). Visoki sadržaj ekstrakta azadiractina i ostalih spojeva u gnojivu NEEM SOIL granatira snažan učinak protiv nematoda u svim poljoprivrednim tlima te potiče […]

Mikoriza u uzgoju povrća (I)

Intenzivna proizvodnja povrća, zbog želje za visokim i kvalitetnim prinosima uzgajanih kultura zahtjeva obilnu gnojidbu mineralnim gnojivima i čestu primjenu zaštitnih sredstava. U uzgoju se nastoji omogućiti biljci kvalitetno usvajanje hranjiva i vode iz tla, a upravo ga mikoriza može poboljšati. S današnjim trendom promjene takvog stanja, odnosno potražnje za “zdravim” povrćem počela se širiti […]

Lubenica – osnovne gnojidbene potrebe

Osnovne gnojidbene potrebe za lubenicu: Prema podacima iz gornje tablice, vidljivo je da je lubenica kultura koja u gnojidbi zahtjeva visoku količinu kalija, te ujednačenu količinu dušika i fosfora. Osnovna pedološka svojstva tla za uzgoj: Lubenica zahtjeva ilovasta i ilovasto-glinasta tla, dobre strukture (dobrih vodo-zračnih odnosa, bez pojave stagnirajućih voda u tlu), duboka, sa višom […]

Gnojidba plodovitog povrća (krastavci- IV. dio)

Osnovni pedološki uvjeti uzgoja Za uspješan uzgoj krastavaca potrebno je osigurati mehanički laganija tla; ilovasta do pjeskovito ilovasta tla, uz obavezan uvjet dobre drenaže. Krastavac je kultura koja ne podnosi stagniranje vode u tlu, koja zna biti problem pogotovo prilikom uzgoja na otvorenome. Minimalna tehnička dubina tla treba biti 60 cm, uz pH vrijednost od […]

Gnojidba plodovitog povrća (paprika – III. dio)

Osnovni pedološki uvjeti uzgoja Paprika je kultura koja najbolje uspijeva u ilovastim i ilovasto-pjeskovitim tlima. Za razliku od rajčice, paprika zahtjeva ipak mehanički lakša tla. Paprika je kultura koja zahtjeva veće količine vode tijekom uzgoja, ali ne podnosi stajanje vode u tlu. Minimalna tehnička dubina tla mora iznositi 60-80 cm, jer na plićim tlima postoji […]

Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na pojavu nedostatka kalcija u plodu rajčice (Lycopersicon esculentum (Mill.)

Među značajne poremećeje ubraja se vršna trulež ploda (BER) čiji je uzrok nedostatak kalcija. Pored niza faktora (transpiracija, visoka koncentracija NH+4, K+ i Mg+2 u medijima rasta, visoka pH vrijednost i dr.) koji indirektno uzrokuju pojavu BER-a, visoka temperatura i niska relativna vlažnost zraka mogu direktno utjecati na pojavu nedostatka kalcija u plodu rajčice. Ovo […]

Gnojidba plodovitog povrća (rajčica – II. dio)

Osnovni pedološki uvjeti uzgoja rajčice Rajčica je kultura koja najbolje uspijeva u ilovastim i ilovasto-glinastima tlima. Tla koja sadrže nešto više količine glinene frakcije poželjna su za uzgoj rajčica jer je rajčica kultura koja ostvaruje visoki prinos te traži plodna tla sa većom količinom hraniva. Minimalna tehnička dubina tla mora iznositi 50 cm, jer na […]

Češnjak – osnovne gnojidbene potrebe

Osnovne gnojidbene potrebe za češnjak: Prema podacima iz gornje tablice, vidljivo je da je češnjak kultura koja u gnojidbi zahtjeva visoku količinu dušika, kalija i kalcija. Osnovna pedološka svojstva tla za uzgoj: Češnjak zahtjeva lakša ilovasta tla, dobre strukture (dobrih vodo-zračnih odnosa, bez pojave stagnirajućih voda u tlu), duboka, sa umjereno povećanom količinom kalcija (vapna) […]

Gnojidba plodovitog povrća (I. dio)

Gnojidba je uz zaštitu bilja svakako jedna od najdinamičnijih radnih zahvata u uzgoju plodovitog povrća. Karakteristika plodovitog povrća je izuzetno visoka količina prinosa ploda, koje ujedno znači i da su potrebe za hranivima izrazito visoke. Za uspješnu gnojidbu plodovitog povrća potrebno je poznavati: potrebe za hranivima, optimalne količine u tlu i biljnom materijalu te dinamiku njihovog […]

Program gnojidbe paprike – Compo i Memon gnojiva

Tvrta Euro-Brod d.o.o. u svom programu gnojidbe paprike preporuča upotrebu visokokvalitetnih gnojiva njemačke tvrtke Compo GmbH i organskih gnojiva nizozemske tvrtke Memon BV. Primjenom gnojiva jamči se visoki i kvalitetan urod paprike, te time proizvođač ostvaruje maksimalni prihod u uzgoju paprike.  PROGRAM GNOJIDBE PAPRIKE GNOJIVIMA COMPO I MEMON  (Zastupnik: Euro-Brod d.o.o.)   Program gnojidbe paprike […]

Utjecaj različite gnojidbe dušikom i vrste malča na rast i prinos lubenica

Cilj ovog istraživanja bio je unaprijediti tehnologiju proizvodnje lubenice utvrđivanjem utjecaja: različite razine dušične gnojidbe i vrste malča na vegetativni rast i prinos lubenica. Malč je imao značajniji utjecaj na rast i prinos od razine dušične gnojidbe. Veći broj vriježa, 25 dana nakon sadnje, te duže vriježe 40 dana od sadnje, zabilježene su kod biljka […]

Program gnojidbe krastavaca – Compo i Memon gnojiva

Tvrta Euro-Brod d.o.o. u svom programu gnojidbe krastavaca preporuča upotrebu visokokvalitetnih gnojiva njemačke tvrtke Compo GmbH i organskih gnojiva nizozemske tvrtke Memon BV. Primjenom gnojiva jamči se visoki i kvalitetan urod krastavaca, te time proizvođač ostvaruje maksimalni prihod u uzgoju krastavaca.  PROGRAM GNOJIDBE KRASTAVACA GNOJIVIMA COMPO I MEMON  (Zastupnik: Euro-Brod d.o.o.)   Program gnojidbe krastavaca […]

Utjecaj koncentracije hranjive otopine i natrijeva klorida na razvoj i prinos krastavca (Cucumis sativus L.)u hidroponskom uzgoju

Krastavac je, zbog kratkog vremena potrebnog za ulazak u generativnu fazu i plodonošenje, vrlo interesantna kultura proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru. Nakon presađivanja često dolazi do nesklada između vegetativnog i generativnog rasta zbog brzog rasta, što najčešće za posljedicu ima abortiranje cvjetova i tek zametnutih plodova. Manipuliranjm koncentracijom hranjive otopine i opskrbljenosti biljke vodom, moguće […]