Category Archives: Gnojiva Agrofill

Idron Ca

Posebno formulirano Idron Ca vodotopivo gnojiva za fertirigaciju primjenjuje se za kulture u zaštićenim prostorima i na otvorenome, koje imaju povećane potrebe za kalcijem (salata, rajčica, paprika, jagoda i dr.). Posebna karakteristika je sastav gnojiva, u kojem dominira visoka količina kalija (K2O), kalcija (CaO) i magnezija (MgO) sa manjom količinom dušika (N). Izvaredne učinke u… Read More »

Agrozin 9L Complex

AGROZIN 9L Complex  je posebno formulirano tekuće gnojivo sa cinkom (Zn) gdje je cink vezan na organski kompleks,  namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura, posebno ratarskih kultura (pšenica, kukuruz, krumpir i dr.), vinove loze, voćarskih kultura (jabuka) te povrća.  Gnojivo sadrži visoki postotak cinka (Zn). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROZIN 9L Complex  može… Read More »

Agrovit P

AGROVIT P je posebno formulirano praškasto gnojivo sa magnezijem (MgO) i mikroelementima u helatnom obliku namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura. Gnojivo sadrži visoki postotak magnezija (MgO) te sve važne mikroelemente (bor, bakar, željezo, mangan, molibden i cink). Osim za folijarnu gnojidbu, AGROVIT P može se primjeniti i u sustavima fertirigacije. Isto tako,… Read More »

Oleafill

OLEAFILL  je posebno formulirano tekuće  gnojivo namjenjeno za folijarnu gnojidbu maslina. Gnojivo sadrži dušik (N), fosfor (P2O5) i bor (B), važan element za pravilnu cvatnju i oplodnju masline. Posebno odabarni omjer dva glavna biogena makroelementa; dušik (20% N) i fosfor (5% P2O5), uz dodatak bora čini gnojivo pogodno za folijarnu gnojidbu masline tijekog cijelog vegetacijskog ciklusa… Read More »

RA.AN 13186

RA.AN 13186 je posebno formulirani biostimulator u praškastom obliku, proizveden postupkom ekstrakcije iz morske alge (Ascophyllum nodosum). Proizvod je visoke čistoće, bez sadržaja toksičnih elemenata te povoljnog učinka na sve metabolitičke procese u biljci. Povećava otpornost biljke na abiotske (hladnoća, visoka temperatura, suša) i biotske (paraziti, bolesti) čimbenike te povećava urod poljoprivrednih kultura 10-30%. Primjenjuje… Read More »

Everlast 16

EVERLAST 16 je posebno formulirano višenamjensko mikrogranulirano gnojivo. Gnojivo sadrži 7% željeza (Fe) te ostale mikroelemente uz visoki postotak magnezija i sumpora. Zbog toga ima učinak zakiseljavanja tla te stoga omogućava efikasnu primjenu na karbonatnim (vapnenim) tlima. Gnojivo nije podložno ispiranju. Isto tako nema toksičnog djelovanja na korijen biljke, čak i kada se primjenjuje u… Read More »

Sequifill HU 5.0T

SEQUFILL HU 5.0T je posebno formulirano praškasto gnojivo. Gnojivo sadrži 5% željeza (Fe) u EDDHA helatnom obliku kojega karakterizira visoka pristupačnost i u tlima sa puno vapna. SEQUIFILL HU 5.0T je obogaćeno ekstraktima huminskih kiselina (iz organske tvari) te značajno poboljšava usvajanje Fe-helata u tlu (pozitivan učinak na visoko vapnenim tlima i na tlima sa… Read More »

Dry Stop

DRY STOP je posebno formulirano tekuće mineralno gnojivo. Gnojivo sadrži 10% dušika (N) i 5% kalija (K2O) te visoku količinu kalcija (10% CaO) i magnezija (4% MgO) uz dodatak mikroelemenata (Mo, Zn). Gnojivo je posebno učinkovito kod primjene u svim slučajevima fizološkog poremećaja opskrbe biljke kalcijem (suša, visoki prinosi, visoka temperatura zraka) . Prednosti: Posebno… Read More »

Tensiofill – okvašivač

TENSIOFILL je posebno formulirano pomoćno sredstva za primjenu u poljoprivredi. Četiri su glavna svojstva, zbog kojih je Tensiofill postao nezaobilazno sredstvo prilikom folijarne gnojidbe i fertirigacije te prilikom primjene zaštitnih sredstava. Prvo svojstvo je svojstvo okvašivača, koji onemogućava stvaranje površinske napetosti na površini lista te se time omogućava ljepljenje gnojiva/zaštinog sredstva na površinu lista i… Read More »

Idron – vodotopiva gnojiva

Linija Idron vodotopivih gnojiva za fertirigaciju primjenjuje se za kulture u zaštićenim prostorima i na otvorenome. Linija je sastavljena od širokog spektra vodotopivih gnojiva. Formulacije se dobivaju iz sirovina visoke čistoće, koje osiguravaju odličnu i potpunu topivost. Posebni omjeri u kombinaciji različitih elemenata omogućuju zadovoljavanje bilo kojih potreba nutritivnog karaktera u različitim fenološkim stadijima kultura.… Read More »

Ortfrutcal

Posebno formulirano, granulirano mineralno gnojivo, sa izbalansiranim omjerom osnovnih NPK elemenata 9:5:18, uz dodatak kalcija, magnezija i sumpora te 5 mikroelemenata (B, Fe, Mn, Zn i Mo). Gnojivo sadrži visoki postotak kalcija (CaO=10%), koji je topiv u vodi, te ga biljka može brzo usvojiti. Posebno je pogodan za gnojidbu drvenastih kultura (voćaka); jabuke i masline,… Read More »

Microphos

Posebno formulirano, granulirano mineralno gnojivo, sa snažnim starter učinkom, sa visokom količinom fosfora uz dodatak cinka i mangana (NP 10:46 + mikroelementi; cink i mangan). Primjenjuje se u «lokaliziranoj» gnojidbi, u fazi presađivanja ili sijanja kulture. Fosfor je prisutan u obliku koji se potpuno i brzo asimilira u sustav korijena, za koji je umjerena količina… Read More »