Category Archives: Mala škola gnojidbe

Samo kratki i jasni postovi, sa osnovnim temema iz gnojidbe

Nastajanje biureta pri proizvodnji uree
Zbog čega nastaje štetan biuret u proizvodnji UREE?

Komercijalna proizvodnja uree ostvaruje se iz amonijaka i ugljičnog dioksida putem egzotermne reakcije stvaranja amonijevog karbamata koji dehidracijom prelazi u ureu. Tijekom procesa proizvodnje, osim reakcije stvaranja amonijevog karbamata i uree, odvija se i sporedna reakcija stvaranja biureta. S obzirom da se najveći dio proizvedene uree koristi u poljoprivredne svrhe, sadržaj biureta u urei je… Read More »

Optimalan sadržaj humusa – garancija plodnosti tla
Važnost humusa u poljoprivrednoj proizvodnji

Humus je tamna, organska tvar, nastala humifikacijom biljaka i životinja. Humus predstavljaju visokomolekularni organski spojevi u tlu nastali kao produkt djelomične razgradnje mrtve organske tvari (biljnih i životinjskih ostataka). Humus u prvom redu vrlo povoljno utječe na strukturu tla. Teška i zbijena tla postaju huminizacijom rastresitija, rahlija i lakša, a time se poboljšavaju i druga svojstva tla, u… Read More »

Važnost kemijske analize tla za potrebe gnojidbe
Zašto je analiza tla važna?

Prvi preduvjet za pravilnu ishranu i gnojidbu je kemijska analiza tla, a prava vrijednost analize je samo ako se pravilno uzimaju uzorci tla. Koji je temelj svake pravilne gnojidbe? Temelj svake pravilne gnojidbe je utvrđeno stanje pristupačnih biljnih hranjiva u tlu na kojem se namjerava uzgajati određena kultura. Ujedno, potrebno je znati ostala fizikalna i… Read More »

Mikoriza – simbioza korijenja i micelija mikoriznih gljiva

Micelij je gljiva koja obavija kratko i debelo bočno korijenje biljaka te na ovaj način funkcionalno zamjenjuje korijenove dlačice. Ovom simbiozom biljci je olakšano primanje mineralnih tvari i vode iz tla. Slika 1. Razvijena mikoriza na dlačici korijena biljke Najbolje rješenje prirode za razvoj vegetacije i zdravlje biljaka Mikorizom gljive snabdijevaju biljku fosforima i drugim… Read More »

Kalkulatori gnojidbe

Alat koji je od pomoći prilikom planiranja gnojidbe poljoprivrednih kultura su i tzv. kalkulatori gnojidbe. Radi se o računalnim programima (samostalni programi, web aplikacije ili excell radni listovi), kod kojih se unošenjem različitih varijabli (uglavnom kemijskih parametara tla) može izračunati potrebe biljaka za gnojivima. Pa, na kraju, i ja osobno, koristim nekoliko takvih programa u… Read More »

Zeolit – demistifikacija zeolita; što i kako?

Nedavno je na poljoprivrednoj emisiji koja se emitira nedjeljom na prvom programu HRT-a, emitiran prilog o pozitivnom učinku primjene zeolita na prinos ratarskih kultura u uvjetima suše (može se pogledati na slijedećem linku Plodovi zemlje 30.rujan 2012 a što o zeolitu misle poljoprivredni proizvođači (ali i prodavači zeolita) može se vidjeti na posebnoj temi na… Read More »

Kemijskom analizom tla do viših prinosa

O važnosti kemijske analize i planiranju gnojidbe za ostvarenje visokih i rentabilnih prinosa nikad dovoljno ponavljanja. Vrlo važna agrotehnička mjera, koja se nažalost još uvijek dosta rijetko provodi. U cilju dalje popularizacije i izgradnje stava oko potrebe kemijske/ali i fizikalne analize tla prenosim dio članka prof. Vukadinovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji je objavljen… Read More »

Rezultati istraživanja opskrbljenosti tla hranivima

Jedan od važnijih aspekata pravilne gnojidbe je poznavanje stanja opskrbljenosti tla hranivima i poznavanje vrijednosti osnovnih kemijskih parametara u tlu (prije svega pH tla i količina organske tvari). Za potrebe ovog članka prenosim rezultate dva istraživanja Zavoda za tlo iz Osijeka. 1. Analiza tla u dolini Neretve Autori: M. Šeput, D. Rašić, B. Komesarović, S.… Read More »

Cijene analize tla

Za usporedbu cijena analiza pojedinih davatelja usluga (ovo zvuči kao za telekom usluge), krenuh analizirati cijenu parametra pH. Iako jednostavan, gotovo je nevjerovatno, koliko malo poljoprivrednika uopće znade važnost pH reakcije tla. Da ne izalzim iz teme ovog posta, zadržati ću se na cijeni, a u slijedećem postu objasniti važnost pH tla. Idemo redom. Uzorak… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »

Reakcija tla (pH vrijednost)

U predhodnim postovima u rubrici “Mala škola gnojidbe” napisani su postovi na temu osnovnih biogenih elemenata – dušik, fosfor i kalij. Temu nastavljam sa postom o reakciji tla tj. pH vrijednosti vodene otopine tla. Parametar je od posebnog značenja, jer definira količinu H+ odnosno OH- iona u tlu. Oni su nosioci kisele (H+), odnosno alkalične… Read More »

Ishrana bilja – što i kako

I kako je i red, za proslov teme Ishrana bilja – što i kako, u cijelosti navodim članak cijenjenog profesora Vladimira Vukadinovića, sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Ishrana bilja je relativno mlada znanstvena disciplina u području biotehničkih znanosti. Nastala je izdvajanjem iz agrikulturne kemije, jednakokao pedologija te hranidba životinja. Agrikulturna kemija začeta je u 19.… Read More »

Folijarna primjena UREE

UREA je kvalitetno dušično gnojivo, visoke topivosti u vodi koja se može upotrijebiti za folijarnu gnojidbu skoro svih kultura, potrebno je samo paziti na koncentraciju otopine, jer pri visokim koncentracijama može izazvati ožegotine na listu. Osim koncentracije, važno je poznavati i količinu biureta u UREA gnojivu. UREA koja sadrži više od 1% biureta (piše na… Read More »

Mala škola gnojidbe 3

Kada smo veći imali temu o hranjivima (elementima) i vrstama gnojiva red je napisati riječ, dvije o važnosti analize tla s aspekta planiranja gnojidbe. Kako to izgleda u praksi? Loše, izrazito loše, gotovo katastrofalno. Tijekom svog višegodišnjeg rada u Pedološkom laboratoriju Instituta za poljoprivredu u Poreču, doživo sam različita, gotovo loša iskustva po pitanju analize… Read More »

Mala škola gnojidbe 2.

Sada kada znamo osnove o podijeli biogenih elemenata, potrebno je reći više i o samim gnojivima. Biljci za pravilan rast i razvoj potrebni su biogeni elementi, a biljku biogenim elementima opskrbljujemo dodavanjem gnojiva. Gnojiva se mogu dijeliti prema slijedećim kriterijima; porijeklo, namjena i sastav. 1. Podjela gnojiva prema porijeklu: a) Mineralna (umjetna, laički često korišten… Read More »

Mala škola gnojidbe 1.

Počinjemo s malom školom gnojidbe. Lekcija 1.: Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog… Read More »