Category Archives: Mikroelementi

Osnovni opis važnosti svakog mikroelementa

Mikroelementi u gnojidbi bilja
Zašto su mikroelementi važni i kako koristiti mikroelemente

  Mikrohraniva su elementi koji su važni za rast i razvoj biljke, ali ih biljka zahtjeva u puno manjim količinama nego makroelemente kao što su dušik (N), fosfor (P) i kalij (K). Mikrohraniva su slijedeći elementi: bor (B), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), cink (Zn) i klor (Cl). Ukoliko klor razmatramo kao… Read More »

Cink (Zn) – 2. dio

Fiziološka uloga cinka Cink se u velikim količinama taloži u korijenu prilikom obilne gnojidbe putem tla te se sporo translocira prema ostalim djelovima biljke (Mengel i Kikby, 1987). ion bakra značajno ometa translokaciju iona cinka u biljci. Cink je esencijalni biljni hranivi element, s vrlo opsežnom i značajnom ulogom. Cink je također uključen u metabolizam… Read More »

Cink (Zn) – 1. dio

CINK (Zn) U TLU Prosječno se u tlu nalazi 10-300 mg kg-1 ukupnog Zn (Mengel i Kirkby, 1987) Biljka ga iz tla usvaja u različitim kationskim oblicima (Zn2+, ZnCl+, [Zn(NH3)4]2+, Zn(OH)+) ili kao Zn-helate Na karbonatnim tlima, vrlo je mala količina topivog cinka (Zn2+) koji biljka može usvojiti Niska temperatura tla i visoke količine fosfora… Read More »

Željezo (Fe) – 4. dio: Helati

Raspoloživost željeza (Fe) u tlu usko je povezana sa pH reakcijom tla. Kod povećanja pH vrijednosti (alkalizacije tala različitim solima; povećana količina vapna u tlu) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona se značajno smanjuje. S druge strane, smanjenjem pH vrijednosti tala (zakiseljavanjem, ispiranjem baza (kalcija)) raspoloživost i mogućnost usvajanja Fe-iona značajno raste. Nedostatak željeza u biljci… Read More »

Željezo (Fe) – 3. dio

Nakon što su objavljena prva dva dijela priče o željezu (Fe), slijedi dio priče o gnojidbi i gnojivima na bazi željeza. Iako se danas najviše priča o helatnim oblicima, priču ipak započinjemo sa Fe-sulfatom, prvim željeznim gnojivom. Fe-SULFAT ILI ZELENA GALICA Željezov(II) sulfat, FeSO4 x 7H2O, dobiva se u obliku svijetlozelenih monoklinih prizama iz otopine… Read More »

Željezo (Fe) – 2. dio

FIZIOLOŠKA ULOGA ŽELJEZA Da bi biljka mogla usvajati željezo, ono se mora reducirati (Chaney i sur., 1972). Redukcija željeza ovisi o pH vrijednostima i značajno je veća pri nižim pH vrijednostima (Marschner, 1995). Isti autor u svojim istraživanjima grupira biljne vrste u dvije grupe – “Fe inefficient” odnosno “Fe neučinkovite” biljke koje su jako osjetljive… Read More »

Željezo (Fe) – 1. dio

ŽELJEZO (Fe) U TLU Željezo je vrlo česti element u zemljinoj kori, koji se javlja u vrlo različitim oblicima. Prema Menegel i Kirkby (1987) u zemljinoj kori nalazi se oko 5 masenih % željeza. Najčešće su to primarni oksidi hematit (Fe2O3), ilmenit (FeTiO3) te magnetit (Fe3O4). U sedimentima se često javlja u obliku Fe-oksida i… Read More »

Biogeni elementi – mikroelementi

Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati što je to biogeni element? Elementi koji su neophodni za rast i razvoj biljaka su biogeni ili esencijalni te korisni elementi. Daljnja podjela dijeli esencijalne elemente na makroelemente i… Read More »

Makro i mikro elementi

Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je potreban biljkama. Ukoiko se radi o većoj količini koje biljka zahtjeva tijekom svog životnog ciklusa, govorimo o makroelementima, odnosno ako biljka zahtjeva biogene elemente u… Read More »