Tehnologija ekološke gnojidbe aronije
Program ekološke gnojidbe aronije (4.dio)

1 min read
By | 11.10.2018

U zadnjem, 4. dijelu stručnog članka, prikazan je prijedlog programa ekološke folijarne gnojidbe aronije, za jedan vegetacijski ciklus.

PRIJEDLOG JEDNOSTAVNOG PROGRAMA FOLIJARNE GNOJIDBE RODNOG NASADA ARONIJE

Razvojna faza aronije Preporuka gnojidbe Doza i prijedlog gnojiva za folijarnu gnojidbu
Početak vegetacije Biostimulator + Mikroelementi Delfan Plus 100 mL/100 lit. vode

+

Cocktail Jade 100 grama/100 lit. vode

Prije cvatnje Gnojivo na bazi mikroelemenata (bor) Foliarel Liquido (11% B) 100 mL/100 lit. vode
Nakon završetka cvatnje Gnojivo na bazi mikroelemnata (mješavina) Delfan Plus 100 mL/100 lit. vode

+

Cocktail Jade 100 grama/100 lit. vode

Tijekom rasta i razvoja plodova Gnojivo na bazi  kalija Idai K Plus 200 mL/100 lit. vode

(min. 2-3 tretmana)

Tijekom rasta i razvoja plodova (kod pojave stresnih uvjeta) Biostimulator na bazi aminokiselina Delfan Plus 100 mL/100 lit. vode
Nakon završetka berbe (jesenska folijarna gnojidba) Gnojivo na bazi mikroelemnata (mješavina) Cocktail Jade 100-150 grama/100 lit. vode

Napomena: Proizvođači gnojiva iz prijedloga programa; Tradecorp, Španjolska (Delfan Plus, Cocktail Jade), Idai Nature, Španjolska (Idai K Plus), Fertiglobal, Italija (Foliarel Liquido 11%B). Navedena gnojiva su dostupna i na Hrvatskom tržištu (distributer Agro Expert d.o.o.).

Ekološke norme za gnojiva u ekološkoj proizvodnji

Za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnju mogu se korsititi samo gnojiva koja su sukladna sa EZ normama br. 834/2007 i 889/2008. Na tržištu postoji nekoliko certifikata koji su sukladni sa navedenim normama kao što su EcoCert certifikat, zatim FIBL, Demetra, GÄA, Naturland Deutschland, ABG, te je kod izbora i primjene gnojiva i preparata potrebno voditi računa o valjanosti certifikata za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *