Izbor gnojiva za fertirigaciju3 min read

By | 22.03.2011

Sam je početak proljeća, i pripreme za sadnju i sama sadnja povrća u punom je jeku. A nakon sadnje, slijedi i gnojidba, a u zadnje vrijeme sve češće i fertirigacija. Svi manje, više znamo što je fertirigacija, međutim još uvijek ima nedoumica, te ću u ovom članku opisati nekoliko osnovnih pojmova iz primjene fertirigacije.

Podjela gnojiva. Podijela gnojiva može biti na osnovi agregatnog stanja te koncentracije pojedinih hranivih elemenata (koji kasnije određuju i osnovnu namjenu gnojiva).

Podjela prema agregatnom stanju:

  • tekuća (najčešće jednokomponentna, ali postoje i dvokomponentna, sa dva hraniva)
  • kruta (praškasta, mikrogranulirana i u kristalnom obliku)

Tekuća gnojiva su najčešće jednokomponentna, te sadrže samo jedno hranivo (dušik, fosfor ili kalij). Prednost im je što su to već gotova gnojiva za primjenu (nema problema sa topivošću) i mogućnost točnog doziranja prema određenoj razvojnoj fazi biljke. Međutim, time je i primjena više tehnički zahtjevna. Uglavnom ne sadrže mikroelemente, te je potrebno mikroelemente osigurati dodavanjem u već gotovu otopinu, ili primjeniti u osnovnoj ili folijarnoj gnojidbi. Od opreme obično su potrebna dva/tri tanka kako bi se osigurala pravilna primjena. Na hrvatskom tržištu su dosta rijetka, te ih uglavnom nabavljaju i koriste samo veliki korisnici. Inače, cijena im je znatno povoljnija od “klasičnih” praškastih višekomponentnih gnojiva.

Kruta gnojiva su šire rasprostranjena iz više razloga. Ugalvnom se radi o kombinaciji glavnih hranivih elemenata sa mikroelementima, te je njihova primjena univerzalnija. Postoje različite formulacije, namjenjena za pojedine razvojne faze. Uglavnom su u vrećama od 25 kg, dok su ostala pakiranja rijetko dostupna na tržištu. Značajno se razlikuju i po prodajnoj cijeni, ovisno o proizvođaču (na dan pisanja članka, 22.3.2011 prosječna cijena 25 kg gnojiva je iznosila oko 350,00 kn (MPC)/25 kg). Osim za fertirigaciju mogu se primjennjivati i u folijarnoj gnojidbi, te u hidroponskoj proizvodnji. Primjenjuju se u prosječnim dozama od 50-150 kg/ha odnosno 5-15 kg/1.000 m2, dok se najčešće preporuča koncentracija od 2-3 g/L. Na tržištu je prisutno više proizvođača (Yara ex.Hydro, Agrofill, Scots, Haifa i dr.). Važne tehničke karakteristike navedenih gnojiva su: pH vrijednost otopine (standard je 1% otopina), elektroprovodljivost i vodotopivost pri 20 C.

Izbor gnojiva za pojedine razvojne faze biljaka:

  • Vegetativni razvoj biljaka: N-P-K ……………………………………… 3:1:2 (npr.: Ferticare 21:7:14)
  • Bolje zakorijenjavanje i poticanje cvatnje: N-P-K ………………… 1:4:1 (npr: GreenPlant 10:40:10)
  • Rast plodova (1. kombinacija): N-P-K ……………………………….. 1:1:1 (npr: Kristalon 18:18:18)
  • Rast plodova (2. kombinacija): N-P-K ……………………………….. 1:2:2 (za rast plodovitog povrća; poglavito rajčice, te jagoda, jabuka)
  • Dozrijevanje plodova: N-P-K …………………………………………… 3:1:6 (npr.: Ferticare 15:5:30)

Naravno ovo je samo okvirna podjela, jer je na tržištu veliki broj različitih kombinacija. Važno je pratiti pojedina razvojne faze, te potrebe za pojedinim elementima u određenoj razvojnoj fazi.

Međutim, ono što se često zaboravlja kod primjene, je stanje hraniva u tlu. Naime, kako je ovo ipak primjena korz tlo, važno je poznavati i stanje hraniva u tlu, te time prilagoditi i izbor gnojiva. Česti problem u praksi je upravo primjena gnojiva koji sadrže visoke količine kalija (koji je još u tlo dodan i osnovnom gnojidbom) te se time potiče slabije usvajanje magnezija, koji je bitan element za fotosintetsku aktivnost lista (disanje i tvorba šečera).

Slični članci