Problemi kvalitete vode za natapanje i fertirigaciju (II)
Salinitet vode i problem viška soli

2 min read
By | 15.08.2014

Problem saliniteta pojavljuje se u onom slučaju kada je koncentracija soli u zoni korijena takva da značajno smanjuje prinose poljoprivrednih kultura. Povećana koncentracija soli u natapanim površinama najčešće potječe od visoke razine zaslanjenih podzemnih voda ili pak iz soli unesenih vodom za natapanje. Smanjenje prinosa nastupa onda kada je koncentracija soli u zoni korijena takva da usjev svojim korijenskim sustavom nije više u stanju crpsti dovoljno vode iz zaslanjene vodene otopine tla. Na biljkama se to manifestira kao da je nastupila suša; pojavljuje se venuće, sušenje (ruba) lista i slično. Simptomi ovise o fazi razvoja biljke; najočitiji su ako proces zahvati biljku u ranijim fazama razvoja.

Štete od povećane zaslanjenosti tla na rajčici

Soli koje doprinose povećanju slanosti tla topive su u vodi, pa se lako prenose vodom. Dio soli koji se u tlu akumulira za vrijeme rada sustava natapanja, može se na lakšim tlima isprati ispod zone korijena biljke, ako se za natapanje upotrijebi više vode nego što je biljci treba za svoj razvoj. Za vrijeme nekog određenog razdoblja, bilanca akumulacije soli u tlu mora biti nula ili negativna, što znači da je količina soli koja je uklonjena ispiranjem jednaka ili veća od količine koja je unesena natapanjem. Potrebno ispiranje se određuje ovisno o kvaliteti natapne vode i otpornosti usjeva na slanost.

Štete na vinovoj lozi od povišene zaslanjenosti vode za natapanje

Sadržaj soli u zoni korijena mjenja se sa dubinom. Najmanja količina soli nalazi se u površinskom sloju i povećava se sa dubinom. Koncentracija na površini je obično bliska koncentraciji natapne vode, dok je na dnu zone korijena višestruko veća. Koncentracija soli stalno raste, jer biljke troše vodu (procesi evapotranspiracije), a soli ostaju, i to stalno otopljene u sve manjoj količini vode (koncentracija soli raste prema granici toksičnosti).

Otpornost pojedinih vrsta na zaslanjenost tla

Najpovoljnija količina vode rasploživa za biljku nalazi se na gornjem (površinskom) sloju tla, jer ima najmanju slanost. Ta se količina i najprije potroši jer je tu koncentracija korijenja najveća, a osim toga podložna je utjecaju isparavanja. Biljka crpi vodu iz tla po čitavom vertiklanom presjeku, i to po pravilu najviše i najprije tamo gdje je to najjednostavnije. Prema tome, pri kraju turnusa natapanja (u slučaju problema sa salinitetom) ostati će na raspolaganju vode u dubljim horizontima i s većom koncentracijom soli, što treba imati na umu prilikom određivanja razmaka sukcesivnih natapanja.

Štete od povećane zaslanjenosti tla

U slučaju primjene natapanja na tlima sa plitkom podzemnom vodom (oko 2,0 metra ispod površine), soli se akumuliraju u tome podzemnom vodnom horizontu i najčešće prouzrokuju zaslanjenje površinskih slojeva izdizanjem zaslanjene vode kapilarnim putem. Postupnim natapanjem stanje se sve više pogoršava jer treba dodavati sve više vode za ispiranje, što izaziva povećanje razine podzemne vode. U takvim uvjetima ravnotežu slanosti tla (i vodene otopine tla) gotovo da i nije moguće održati bez efikasne i kvalitetne odvodnje.

Slični članci

  • Problemi kvalitete vode za natapanje i fertirigaciju (I) Voda koja se upotrebljava za natapanje ili fertirigaciju može po kvaliteti znatno varirati, ovisno o vrsti i količini sadržanih suspenzija i otopljenih soli. Soli su redovno prisutne u […]
  • Izbor gnojiva za fertirigaciju Sam je početak proljeća, i pripreme za sadnju i sama sadnja povrća u punom je jeku. A nakon sadnje, slijedi i gnojidba, a u zadnje vrijeme sve češće i fertirigacija. Svi manje, više znamo […]
  • Fertirigacija – zakiseljavanje (acidifikacija) vode Jedan od vrlo čestih problema u provedi fertirigacije je upotreba tvrde (karbonatne) vode. Veća količina karbonatnog i posebice bikarbonatnog iona u tlu je nepoželjna, jer dolazi do […]
  • Fertirigacija – osnovni parametri kvalitete U prošlom članku na temu fertirigacije pisao sam o osnovnoj podijeli gnojiva te kada se preporuča primjena pojedine formulacije gnojiva. Današnja tema su osnovni parametri kvalitete […]
  • Fertirigacija – EPSO TOP (magnezij sulfat) Osim kompleksnih vodotopivih NPK gnojiva (koja su prije spomenuta) za fertirigaciju se mogu koristiti i ostala, jednokomponentna ili jednostavnija gnojiva. Jedno od takvih gnojiva je i […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *