Problemi kvalitete vode za natapanje i fertirigaciju (I)
Zašto je kvaliteta vode od presudne važnosti za uspiješno natapanje i fertirigaciju?

1 min read
By | 06.11.2013

Voda koja se upotrebljava za natapanje ili fertirigaciju može po kvaliteti znatno varirati, ovisno o vrsti i količini sadržanih suspenzija i otopljenih soli. Soli su redovno prisutne u natapnim vodama u relativno malim količinama, ali obično s vremenom izazivaju značajne probleme. Prilikom natapanja ulaze u tlo zajedno s vodom i tamo ostaju kada voda ispari ili biljke iskoriste vodu za svoj razvoj (transpiracija).

Natapanje zitarica slanom vodom

Problemi koji se najčešće pojavljuju u tlu i obično su vezani za kvalitetu upotrebljene vode za natapanje i fertirigaciju su:

  • SALINITET; sadržaj soli u vodi ili tlu smanjuje raspoloživu količinu vode za biljke, što značajno reducira visinu prinosa, naročito kod osjetljivih kultura (povrće)
  • TOKSIČNOST SPECIFIČNIH IONA; neki se ioni (klor, natrij, bor) iz tla ili vode akumuliraju u nekim osjetljivim usjevima u takvim količinama da oštećuju biljke i umanjuju prinos
  • SMANJENJE VODOPROPUSNOSTI TLA; relativno visok sadržaj natrija ili nizak sadržaj kalcija u tlu ili vodi smanjuju brzinu infiltracije vode do te mjere da donji dijelovi korijena ne mogu biti adekvatno opskrbljeni vodom između dva turnusa(ciklusa) natapanja
  • OSTALA OŠTEĆENJA; prekomjerna količina hraniva smanjuje prinos ili kvalitetu plodina, razne taložine na plodovima ili lišću smanjuju kvalitetu; pojava korozije na dijelovima opreme koja povećavaju troškove održavanja sustava za natapanje ili fertirigaciju.

fertigacija

Slični članci

  • Problemi kvalitete vode za natapanje i fertirigaciju (II) Problem saliniteta pojavljuje se u onom slučaju kada je koncentracija soli u zoni korijena takva da značajno smanjuje prinose poljoprivrednih kultura. Povećana koncentracija soli u […]
  • Izbor gnojiva za fertirigaciju Sam je početak proljeća, i pripreme za sadnju i sama sadnja povrća u punom je jeku. A nakon sadnje, slijedi i gnojidba, a u zadnje vrijeme sve češće i fertirigacija. Svi manje, više znamo […]
  • Fertirigacija – zakiseljavanje (acidifikacija) vode Jedan od vrlo čestih problema u provedi fertirigacije je upotreba tvrde (karbonatne) vode. Veća količina karbonatnog i posebice bikarbonatnog iona u tlu je nepoželjna, jer dolazi do […]
  • Fertirigacija – EPSO TOP (magnezij sulfat) Osim kompleksnih vodotopivih NPK gnojiva (koja su prije spomenuta) za fertirigaciju se mogu koristiti i ostala, jednokomponentna ili jednostavnija gnojiva. Jedno od takvih gnojiva je i […]
  • Fertirigacija – oprema (I) Nakon prvog dijela priče o gnojivima i zakiseljavanju vode za natapanje, evo i riječ-dvije o opremi, točnije o sustavima "ubacivanja" gnojiva u sistem natapanja. Iako postoji puno […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *