Dinamika teških metala u tlu u intenzivnom uzgoju jabuka u agroekološkim prilikama donjeg Međimurja2 min read

By | 08.03.2013

U sustavu tlo-voda danas je sve aktualniji problem sadržaja teških metala. Sve intenzivnija primjena mineralnih gnojiva, te sredstava za zaštitu bilja koja sadrže Cu i Zn u voćarskoj proizvodnji narušavaju prirodnu ravnotežu teških metala u tlu, omogućavajući time njihov ulazak u lanac animalne i humane ishrane, preko biljke ili vode za piće.

U razdoblju istraživanja 2003-2006.godine u oraničnom sloju rigolanog tla voćnjaka jabuka na kontrolnom polju u donjem Međimurju (Nedelišće) praćena je dinamika koncentracije Cd, Cu, Zn i Pb u tlu. Uz standardnu gnojidbu, u uzgoju se primjenjivalo se i navodnjavanje. Voćnjak se nalazi unutar 3. vodozaštitne zone. Uzimanje uzoraka tla obavljano je 2 puta godišnje-na početku i na kraju vegetacije. Određivanje ukupnog sadržaja teških metala iz oraničnog sloja tla izvršeno je digestijom sa zlatotopkom (HNO3:HCl = 1:3), a mjerenje njihove koncentracije pomoću atomske apsorpcijske spektrometrije (PU 9100 X, AAS).

U oraničnom sloju rigolanog tla voćnjaka utvrđene su različite koncentracije teških metala (mg/kg) i njihove količine (kg/ha). U navedenom razdoblju koncentracije teških metala varirale su u sljedećim rasponima: 0,59 mg Cd/kg u ožujku 2006., do 0,78 mg Cd/kg u listopadu 2006. ; 26,60 mg Cu/kg u listopadu 2006. do 65,00 mg Cu/kg u travnju 2004. ; 12,25 mg Pb/kg u studenom 2003. do 32,50 mg Pb/kg u travnju 2004. ; 70,35 mg Zn/kg u travnju 2005. do 86,00 mg Zn/kg u svibnju 2003. godine.

Dakle, ukupne količine teških metala u tlu (kg/ha), varirale su:

  • 2,51–3,32 kg Cd/ha
  • 113,32–276,90 kg Cu/ha
  • 52,19-138,45 kg Pb/ha
  • 69,00 do 366,36 kg Zn/ha

Koncentracije i količine navedenih teških metala u tlu bile su uglavnom ujednačene i unutar MDK za teksturno laka i lakša skeletna tla siromašna humusom, osim bakra čije su koncentracije u travnju 2004. godine iznosile 65,00 mg Cu/kg tla, što je iznad MDK od 60,0 mg Cu/kg tla.

Izvor: Danijela, Vrhovec; Željko, Vidaček; Aleksandra, Bensa; Stjepan, Husnjak, Dinamika teških metala u tlu u intenzivnom uzgoju jabuka u agroekološkim prilikama donjeg Međimurja, Tehnologije zbrinjava otpada i zaštite tla / Prof.dr.sc. Đurđa Vasić Rački (ur.). – Zagreb : Akademija tehničkih znanosti Hrvatske , 2009. 51-59 (link)

Slični članci

  • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
  • Biogeni elementi – mikroelementi Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati […]
  • Preporuka gnojidbe: Jabuka, listopad 2014 JESENSKA FOLIJARNA GNOJIDBA JABUKE Nakon završetka berbe plodova pravo je vrijeme za jesensku folijarnu gnojidbu jabuke mikroelementima borom i cinkom, koji su važni za otpornost pupova […]
  • Copfort COPFORT je tekuće gnojivo na bazi bakra (Cu), koji sadrži bakar u obliku bakrenog-glukonata, niske koncentracije (6% Cu), ali izrazitog učinka. Zbog posebnog obilka bakra, vrlo brzo ulazi […]
  • Utjecaj gnojidbe dušikom na prirod jabuka Golden Delicious Uravnotežena ishrana jabuka, definirana vremenski i količinom, je polaznica uspješne proizvodnje jabuka kako glede količine tako i kakvoće ploda. Određivanje optimalne gnojidbe jabuka […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *