Interpoma 2018 – folijarna gnojidba jabuke mikroelementima
Folijarna gnojidba jabuke mikroelementima - linija gnojiva Tradecorp, Cocktail Jade i Ultraferro

5 min read
By | 28.10.2018

Ove godine, od 15.11.2018-17.11.2018 u mjestu Bolzano (sjeverna Italija) održati će se poznati voćarski sajam Interpoma 2018, na kojem je glavna tema JABUKA.

Kao novost za ovu godinu je zajednički nastup tvrtke Tradecorp Int. (Španjolska) i tvrtki koje su zastupnici programa folijarnih gnojiva za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju:

 • Agro Expert d.o.o., Funtana (Poreč), zastupnik programa Tradecorp Int. za Hrvatsku (HRV)
 • Jurana d.o.o., Maribor, zastupnik programa Tradecorp Int. za Sloveniju (SLO)
 • Tradeagro d.o.o., Tavankut (Subotica), zastupnik programa Tradecorp Int. za Srbiju (SRB)

Na taj način će svi posjetitelji sajma Interpoma 2018, sa područja Hrvatske, Sloveniji i Srbije, moći dobiti sve važne tehničke informacije o primjeni gnojiva linije Tradecorp u folijarnoj gnojidbi jabuke. Tvrtka Tradecorp ima u ponudi više od 90 različitih formulacija gnojiva za folijarnu gnojidbu, od čega se 15 gnojiva koristi u intenzivnoj proizvodnji jabuke, te ćemo u slijedećih nekoliko postova predstaviti gnojiva za folijarnu gnojidbu jabuke.Folijarna gnojidba jabuke mikroelementima – linija gnojiva Tradecorp, Coktail Jade i Ultraferro

 

Nakon članaka na temu gnojidbe makroelementima (dušik, fosfor, kalcij, kalij) na redu je tematski članak na temu gnojidbe mikroelementima. Mikroelementi (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo) vrlo su važni elementi u pravilnoj gnojidbi jabuke. Iako je potreba za mikroelementima, manja u odnosu na glavna hraniva (N, K, Ca), oni su također važni za postizanje visokog roda jabuka. Mikroelementi utječu na niz fizioloških procesa, poput diferencijacije cvjetnih pupova, cvatnju i oplodnju, rast i razvoj plodova te na intenzitet fotosinteze.

Linija gnojiva na bazi mikroelemenata Tradecorp, obuhvaća veći niz proizvoda, poput linije Tradecorp (Tradecorp Zn, Tradecorp Mn, Tradecorp Cu), zatim mješanih mikrogranuliranih gnojiva (Cocktail Jade, Tradecorp AZ plus) te posebne linije helata željeza (Fe-EDDHA helata) poput gnojiva Ultraferro.


12 VAŽNIH PITANJA O GNOJIDBI JABUKE MIKROELEMENTIMA


1. Zašti su mikroelementi važni u gnojidbi jabuke?
Mikroelementi su važni za sve fiziološke procese u biljci. Uslijed nedostataka mikroelemenata, dolazi do otežanog odvijanja fizioloških procesa ili čak do potpunog prekida. Od važnih fizioloških procesa za jabuku, mikroelementi su posebno važni za slijedeže procese:

  • Diferencijacija cvijetnih pupova (potencijal rodnosti za slijedeću godinu).
  • Ujednačen početak vegetacije/otvaranja pupova (cink)
  • Cvatnju i oplodnju
  • Rast i razvoj plodova
  • Sinteze suhe tvari/šečera

2. Zašto je folijarna gnojidba mikroelementima važna u uzgoju jabuke?
Zbog mnogobrojnih faktora koji značajno limitiraju usvajanje mikroelemenata iz tla.

3. Koji faktori limitiraju usvajanje mikroelemenata iz tla?
Faktor koji najviše limitra usvajanje mikroelemenata iz tla je pH vrijednost tla. Ukoliko se radi o tlima visoke pH vrijednosti (karbonatna tla) dolazi do reakcije sa karbonatnim ionom i tvorbe netopivih oblika (karbonatnih soli poput Mn-karbonata, Zn-karbonata i sl.). Isto tako, zbog visoke koncentracije Ca2+ iona u otopini tla, postoji i antagonizam prema ostalim kationima, pa tako i kationima mikroelemenata.

4. A što se događa u kiselim tlima, sa niskim pH vrijednostima?
U kiselim tlima javlja se višak lako pokretnih aluminijevih kationa (Al) koji također imaju jak antagonizam prema usvajanju mikroelemenata iz tla.

5. Postoji li neki izuzetak iz ovog pravila?
Da. Izuzetak je molibden (Mo) jedini mikroelement koji se bolje usvaja u karbonatnim tlima, te na njega povišena pH vrijednost tla nema negativnog učinka, te se na karbonatnim tlima rijetko javlja nedostatak molibdena (Mo).

6. Koja gnojiva na bazi mikroelemenata proizvodi tvrtka Tradecorp?
Tvrtka Tradecorp, proizvodi nekoliko različitih gnojiva na bazi mikroelemenata, a to su:

 • Posebno formulirani helat željeza ULTRAFERRO (Fe-EDDHA helat) visoke topivosti, pogodan za primjenu i na karbonatnim tlima, za sustave fertirigacije
 • Gnojiva koja sadrže samo jedan mikroelement (linija TRADECORP) u EDTA helatnom obliku, visoke koncentracije hraniva. To su gnojiva; Tradecorp Zn, Tradecorp Mn i Tradecorp Cu.
 • Gnojiva koja sadrže više mikroelemenata. Tu su gnojiva; COCKTAIL JADE, Tradecorp AZ Plus, Florastart.

7. Koji ostali oblici gnojiva na bazi mikroelemenata još postoje na tržištu?
Na tržištu postoje još nekoliko različitih oblika gnojiva sa mikroelementima, kao što su gnojiva gdje su mikroelementi u anorganskim oblicima (sulfati, kloridi, nitrati, oksidi) ili u kompleksu sa organskom molekulom (lignin-sulfonati, citrati, glukonati i dr.).

8. Zašto su gnojiva sa mikroelementima u sulfatnom obliku vrlo niske cijene?
Radi se o jeftinim spojevima koji se proizvode kemijskom reakcijom sumporne kiseline i mikroelemenata. Problem sulfatnih oblika mikroelemenata je vrlo sporo usvajanje preko lista i podložnost ispiranju kišom nakon primjene. Ako se primjenjuju putem tla, vrlo lako reagiraju sa karbonatnima u tlu i podložni su ispiranju kod obilnih oborina jer nemaju mogućnosti vezivanja na kationski izmjenjivački kompleks u tlu.

9. Koje su prednosti primjene helata u gnojidbi?
Primjena helata u gnojidbi su višestruke. A to su:

 • Brzo usvajanje u list nakon primjene
 • Otpornost na ispiranje kišom
 • Bez negativnog učinka vanjske (niske) temperature zraka na brzinu usvajanja (početak vegetacije, tretmani nakon berbe plodova)
 • Dobre kompatibilnosti sa zaštitnim sredstvima koji se standardno upotrebljavaju u uzgoju jabuke
 • Široka paleta proizvoda, visoke koncentracije
 • Pogodni i za primjenu kroz sustav fertirigacije

10. Zašto se posebno preporuča primjena gnojiva COCKTAIL JADE u uzgoju jabuke?
Gnjivo Cocktail Jade je mješavina mikro elemenata (Fe, Mn, Zn) visoke koncentracije, sa dodatkom bora (B) i magnezija (MgO). Zbog visoke količine magnezija (Mg) redovnom primjenom, potiče se i intenzivna fotosintetska aktivnost biljke (bolji rast i razvoj).

11. Koja je uloga huminskih kiselina (gnojivo Humistar) u gnojidbi mikroelementima, posebice gnojivom ULTRAFERRO?
Gnojiva ULTRAFERRO preporuča se za primjenu kroz sustav fertirigacije. Kako bi se dodatno povećala učnikovitost gnojidbe kroz tlo, preporuča se zajednička primjena gnojiva ULTRAFERRO i HUMISTAR (tekuće gnojivo na bazi huminskih kiselina).


Preporuke za primjenu gnojiva COCKTAIL JADE u folijarnoj gnojidbi jabuke (klikom na sliku otvara se preporuka u *.PDF formatu)


Preporuke za primjenu gnojiva TRADECORP Zn i TRADECORP Mn u folijarnoj gnojidbi jabuke (klikom na sliku otvara se preporuka u *.PDF formatu)

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *