Interpoma 2018 – folijarna gnojidba kalcijem (Ca)
Folijarna gnojidba jabuke kalcijem; Maxflow Ca, Calitech i Phostrade Ca, Tradecorp

6 min read
By | 16.10.2018

Ove godine, od 15.11.2018-17.11.2018 u mjestu Bolzano (sjeverna Italija) održati će se poznati voćarski sajam Interpoma 2018, na kojem je glavna tema JABUKA.

Kao novost za ovu godinu je zajednički nastup tvrtke Tradecorp Int. (Španjolska) i tvrtki koje su zastupnici programa folijarnih gnojiva za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju:

 • Agro Expert d.o.o., Funtana (Poreč), zastupnik programa Tradecorp Int. za Hrvatsku (HRV)
 • Jurana d.o.o., Maribor, zastupnik programa Tradecorp Int. za Sloveniju (SLO)
 • Tradeagro d.o.o., Tavankut (Subotica), zastupnik programa Tradecorp Int. za Srbiju (SRB)

Na taj način će svi posjetitelji sajma Interpoma 2018, sa područja Hrvatske, Sloveniji i Srbije, moći dobiti sve važne tehničke informacije o primjeni gnojiva linije Tradecorp u folijarnoj gnojidbi jabuke. Tvrtka Tradecorp ima u ponudi više od 90 različitih formulacija gnojiva za folijarnu gnojidbu, od čega se 15 gnojiva koristi u intenzivnoj proizvodnji jabuke, te ćemo u slijedećih nekoliko postova predstaviti gnojiva za folijarnu gnojidbu jabuke.Folijarna gnojidba jabuke kalcijem (Ca) – gnojiva na bazi kalcija (Ca); Maxflow Ca, Calitech, Phostrade Ca

Važan zahvat u gnojidbi jabuke je primjena gnojiva na bazi kalcija (Ca). Kalcij je element koji direktno utječe na kvalitetu plodova, te se uslijed nepravilne gnojidbe kalcijem javlja problem pojava gorkih pjega (tzv. “bitter pit”) na plodovima u nasadu, te kasnije, i kod skladištenja i čuvanja plodova. Stoga je redovna primjena gnojiva na bazi kalcija (Ca) vrlo važna tehnološka mjera u uzgoju jabuke, i važan element do postizanja visokog i kvalitetnog uroda plodova.

Program TRADECORP gnojiva za folijarnu gnojidbu kalcijem, obuhvaća tri vrlo važna proizvoda:

 • MAXFLOW Ca – tekuća suspenzija, sa visokom koncentracijom kalcija, bez dušika
 • CALITECH – kombinacija Ca-nitrata sa dodatkom magnezija (Mg) i mikroelemenata
 • PHOSTRADE Ca – NP tekuće gnojivo sa dodatkom kalcija


10 VAŽNIH PITANJA O PRIMJENI KALCIJA U GNOJIDBI JABUKE


1. Zašto je kalcij (Ca) toliko važan element u modernoj proizvodnji jabuke?
Kalcij je element koji je nedvojbeno br. 1 u postizanju visoke kvalitete plodova jabuke. I dok su nekada prinosi jabuka bili 20-25 t/ha, potrebna količina kalcija (Ca) uglavnom se je usvajala iz tla. Danas se u modernoj proizvodnji jabuka ostvaruju znatno viši prinosi, 50-65 t/ha, a u nekim nasadima i više od 85 t/ha, te je time, značajno porasla potreba za dodatnom gnojidbom kalcijem, kako bi se spriječila pojava nedostatka kalcija u plodovima (tzv”bitter pit” ili “gorke pjege”).
2. Kada dolazi do nedostatka kalcija (Ca) u uzgoju jabuke?
Do nedostatka kalcija (Ca) dolazi pod utjecajem različitih nepovoljnih čimbenika u uzgoju, kao što su:

 • Nedostatak kalcija (Ca) u tlu – uzgoj jabuka na kiselim tlima
 • Visoki prinos plodova
 • Nedovoljna količina kalcija u gnojidbi jabuke
 • Antagonizam sa ostalim hranivima u tlu
 • Nepovoljni agroekološki uvjeti

3. Da li je folijarna gnojidba kalcijem (Ca) dovoljna u modernoj proizvodnji jabuke?
Ne. Za uspiješan uzgoj kvalitetnih plodova jabuke, potrebno je kontrolirati stanje pH tla i u slučaju kiselih tala, redovno primjeniti kalcifikaciju tla. Time se značajno popravlja bilanca kalcija u tlu, i uz pravovremenu folijarnu gnojidbu gnojivima na bazi kalcija, postiže se izvaredan učinak u kvaliteti plodova.
4. Koje vrste folijarnih kalcijevih gnojiva postoji na tržištu?
Na tržištu postoji široka palete gnojiva na bazi kalcija. U današnjoj proizvodnji jabuka koriste se suspenzije na bazi kalcija (Ca), gnojiva na bazi kalcij-nitrata sa dodatkom magnezija (Mg) i mikroelemenata, te mikronizirani Ca-karbonati u prahu. Osim navedenih, još je dosta u upotrebi Ca-klorid, ali se na tržištu pojavljuju i novi oblici gnojiva na bazi kalcija, gdje je kalcij u obliku kalcij-acetata ili kalcija u kompleksu sa ligninsulfonatima te kalcij-fosfit.
5. Što je sa upotrebom kalcij-klorida?
Kalcij-klorid (CaCl2) je najstarije gnojivo za folijarnu gnojidbu kalcijem. Iako sadrži visoku količinu kalcija, tu je problem visokog sadržaja klora, i vrlo često, pojave nečistoća u tijeku procesa proizvodnje kalcij-klorida. Danas se gnojiva na bazi kalcij-klorida koriste uglavnom u završnim tretiranjima plodova, prije berbe, radi postizanja veće menhaničke čvrstoće plodova (kako bi se smanjile štete koje nastaju u manipulaciji plodova tijekom berbe).
6. Koja gnojiva na bazi kalcija (Ca) su u preporuci Tradecorp-a za primjenu u uzgoju jabuke?
Za folijarnu gnojidbu jabuke, Tradecorp progam preporučuje primjenu gnojiva Maxflow Ca (suspenzija kalcija visoke koncentracije), Calitech (kalcij-nitrat sa dodatkom magnezija i mikroelemenata) te Phostrade Ca (gnojivo sa visokom količinom fosfora i kalcija).
7. Koja je posebnost gnojiva Maxflow Ca?
Gnojivo Maxflow Ca je suspenzija kalcija, vrlo visoke koncentracije (53.8% w/v kalcija (Ca u supenziji) koja ne sadrži nitrate, kloride ili sulfate. Zbog visoke koncentracije kalcija, preporuča se u tretmanima u početnim fazama razvoja plodova, kada plodovi mogu usvojiti najveće količine kalcija.
8. Da li gnojivo Maxflow Ca može mješati sa ostalim gnojivima i pesticidima?
Gnojivo Maxflow Ca je dobre kompatibilnosti sa većinom sredstava koji se standardno upotrebljavaju u uzgoju jabuke. Tako se za primjene u početnim fazama rasta ploda jabuke preporuča zajednička primjena sa biostimulatorom Delfan Plus, koji će dodatno ubrzati usvajanje i metabolizam kalcija u plodovima. Isto tako, može se mješati sa fungicidima na bazi mankozeba ili folpeta, koji se koriste u tretmanima protiv fuzikladija/krastavosti plodova.
9. Kada se primjenjuje gnojivo Calitech?
Calitech je tekuće gnojivo na bazi kalcij-nitrata sa magnezijem i mikroelementima, u inovativnom “GEL” obliku. Sadrži sva važna hraniva za rast plodova te se preporuča redovna primjena tijekom faze rasta. Primjenjuje se u razmacima od 10-14 dana (kod ranih sorata, intervali između dvije primjene su kraći 7-10 dana), min. 4-6 tretmana u dozi od 5 lit/ha. Budući da gnojivo Calitech ima nižu pH vrijednost (pH=4,5) može se mješati sa ostalim preparatima koji se koriste u zaštiti jabuke.
10. Koja je specifična uloga gnojiva Phostrade Ca?
Gnojivo Phostrade Ca je specifičan proizvod koji sadrži visoku količinu fosfora i kalcija, u istoj otopini, bez međusobne reakcije i stvaranja netopivih soli kalcij-fosfata. Phostrade Ca je važan u rastu i razvoju sorata jabuke obojene pokožice (Gala, Crisp pink, Jonagored, Fuji i dr.) jer potiče SINTEZU ANTOCIJANA, odnosno pigmenata boje, te plodovi postižu ujednačenu obojenost. S druge strane, primjenom gnojiva Phostrade Ca, dodaje se i veća količina fosfora koji je važan element u postizanju kvalitete plodova za dugotrajno skladištenje. Stoga je kod uzgoja jabuke koje su namjenjene za dugotrajno čuvanje, vrlo važno redovito primjeniti gnojivo Phostrade Ca.
11. Gdje se može doznati više o važnosti kalcija u uzgoju jabuke?
Na portalu gnojidba.info sredinom 2018. godine objavljen je članak: Važnost kalcija (Ca) u gnojidbi jabuke, te se tamo mogu pronaći ostale važe tehničke informacije o gnojidbi kalcijem.


Preporuke za primjenu gnojiva MAXFLOW Ca u folijarnoj gnojidbi jabuke (klikom na sliku otvara se preporuka u *.PDF formatu)


Preporuke za primjenu gnojvia CALITECH u folijarnoj gnojidbi jabuke (klikom na sliku otvara se preporuka u *.PDF formatu)


Preporuke za primjenu gnojvia PHOSTRADE Ca u folijarnoj gnojidbi jabuke (klikom na sliku otvara se preporuka u *.PDF formatu)

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *