Interpoma 2018 – tehnologija korekcije pH otopine gnojiva i pesticida
TANK MIX i primjena preparata Spray Plus za korekciju pH vrijednosti otopine gnojiva i pesticida

4 min read
By | 11.11.2018

Ove godine, od 15.11.2018-17.11.2018 u mjestu Bolzano (sjeverna Italija) održati će se poznati voćarski sajam Interpoma 2018, na kojem je glavna tema JABUKA.

Kao novost za ovu godinu je zajednički nastup tvrtke Tradecorp Int. (Španjolska) i tvrtki koje su zastupnici programa folijarnih gnojiva za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju:

  • Agro Expert d.o.o., Funtana (Poreč), zastupnik programa Tradecorp Int. za Hrvatsku (HRV)
  • Jurana d.o.o., Maribor, zastupnik programa Tradecorp Int. za Sloveniju (SLO)
  • Tradeagro d.o.o., Tavankut (Subotica), zastupnik programa Tradecorp Int. za Srbiju (SRB)

Na taj način će svi posjetitelji sajma Interpoma 2018, sa područja Hrvatske, Sloveniji i Srbije, moći dobiti sve važne tehničke informacije o primjeni gnojiva linije Tradecorp u folijarnoj gnojidbi jabuke. Tvrtka Tradecorp ima u ponudi više od 90 različitih formulacija gnojiva za folijarnu gnojidbu, od čega se 15 gnojiva koristi u intenzivnoj proizvodnji jabuke, te ćemo u slijedećih nekoliko postova predstaviti gnojiva za folijarnu gnojidbu jabuke.Tehnologija folijarne gnojidbe jabuke – TANK MIX i primjena preparata Spray Plus

U zadnjem članaku na temu gnojidbe jabuke predstavljamo poseban preparat SPRAY PLUS za korekciju pH vrijednosti vode i otopine gnojiva i pesticida.

Za učinkovitost gnojiva prilikom folijarne gnojidbe (kao i mješavine gnojiva i pesticida) vrlo je važno poznavati pH vrijednost gotove otopine. Ukoliko je navedena vrijednost visoka (alkalna otopina, pH>7,0) dolazi do procesa alkalne hidrolize i neutralizacije aktivne tvari iz zaštitnih sredstava. Isto tako, topivost gnojiva je značajno smanjuje i njihov učinak je vrlo slab. Stoga je kontrola pH vrijednosti vode i gotove otopine gnojiva i pesticida vrlo važano za folijarnu gnojidbu jabuke.

Redovnom primjenom preparata SPRAY PLUS u folijarnoj gnojidbi i primjeni zaštitinih sredstava osigurava se:

  • Maksimalni učinak aktivne tvari iz zaštitnih sredstava
  • Maksimlani učinak u primjeni gnojiva u folijarnoj gnojidbi
  • Maksimalni učinak u primjeni herbicida

 


7 VAŽNIH PITANJA O PRIMJENI PREPARATA SPRAY PLUS U FOLIJARNOJ GNOJIDBI JABUKE


1. Zbog čega je potrebno koristiti preparat SPRAY PLUS kod folijarne gnojidbe/ili primjene zaštitnih sredstava u uzgoju jabuke (i ostalih poljoprivrednih kultura)?
Preparat SPRAY PLUS koristi se za smanjenje pH vrijednosti vode/vodene otopine gnojiva i zaštitnih sredstava i neutralizaciju viška iona kalcija (Ca), magnezija (Mg) i bikarbonatnog iona (HCO3). Smanjenjem pH vrijednosti, na optimalnu vrijednost (pH 5,5-6,5) i neutralizacijom viška nepoželjnih iona spriječava se pojava alkalne hidrolize i tvorbe netopivih soli, i time osigurava maksimalni učinak u folijarnoj gnojidbi i primjeni zaštitnih sredstava.

2. Od čega se sastoji preparat SPRAY PLUS?
Preparat Spray Plus je definiran kao EZ gnojivo, koji sadrži visoku količinu topivih sumpornih spojeva koji zakiseljavaju vodu i neutraliziraju višak štetnih iona. Prema proizvođačkoj deklaraciji preparat Spray Plus sadrži 15,1% dušika (N) u amidnom obliku i 40,0% sumopora (izražen kao SO3).

3. Za koja se zaštitna stredstva posebno preporuča primjena preparata Spray Plus?
Primjena preparata Spray Plus posebno se preporuča kod primjene slijedećih zaštitnih sredstava:

  • FUNGICIDI: na bazi aktivne tvari kaptana (Kaptan, Captan), tirama (Tiram) i mankozeba
  • INSEKTICIDI: za insekticide iz grupe organofosfornih insekticida, piretroida (Karate Zeon), klorpirifosa, karboksiamida i neonikotinoida (Mospilan)
  • HERBICIDI: za herbicide na bazi glifosata i iz grupe aktivne tvari MCPA i MCPP

4. Da li ima ograničenja u primjeni preparata Spray Plus?
Preparat SPRAY PLUS se ne preporuča koristiti sa herbicidima na bazi sulfoniluree, sa regulatorima rasta (na bazi etafona), kod primjene gnojiva na bazi kalcij-nitrata i gnojiva na bazi amonij-tiosulfata (ATS).

5. Koje su doze za primjenu preparata SPRAY PLUS?
Doza primjene ovisi o početnoj pH vrijednosti vode i količini bikarbonatnog (HCO3) iona u vodi. Radi jednostavnije primjene na svakom pakiranju preparata SPRAY PLUS nalazi se tablica za izračun točne vrijednosti primjene preparata SPRAY PLUS.

Optimalna preporuka za primjenu preparata SPRAY PLUS za početnu pH vrijednost vode od 7,5 i količine bikarbonatnog (HCO3) iona 500 mg/lit. iznosi 210 mL/1.000 lit. vode.

Prosječne doze primjene preparata SPRAY PLUS su od 200-300 mL/1.000 lit. vode, te se samo iznimno, kod vrlo tvrdih voda, koje sadrže preko 1.000 mg/lit. bikarbonatnog (HCO3) iona koriste doze od 400-600 mL.

7. Koje su ekonomske prednosti preparata SPRAY PLUS?
Preparat SPRAY PLUS koristi se u malim dozama (100-300 mL/1.000 lit. vode) i za malo dodatno financijsko ulaganje, osigurava siguran učinak skupih zaštitnih sredstava i poboljšava učinak folijarne gnojidbe. Pozitivan učinak preparata SPRAY PLUS je naročito vidljiv u povećanju učinka zaštite protiv krastavosti ploda i lista (Venturia) kod primjene fungicida na bazi kaptana i mankozeba.

 


Preporuke za primjenu preparata SPRAY PLUS (klikom na sliku otvara se preporuka u *.PDF formatu)

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *