Interpoma 2018 – tehnologija gnojidbe jabuke huminskim kiselinama
Humistar - tekuće huminske kiseline iz američkog leonardita visoke čistoće za gnojidbu jabuka

5 min read
By | 31.10.2018

Ove godine, od 15.11.2018-17.11.2018 u mjestu Bolzano (sjeverna Italija) održati će se poznati voćarski sajam Interpoma 2018, na kojem je glavna tema JABUKA.

Kao novost za ovu godinu je zajednički nastup tvrtke Tradecorp Int. (Španjolska) i tvrtki koje su zastupnici programa folijarnih gnojiva za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju:

 • Agro Expert d.o.o., Funtana (Poreč), zastupnik programa Tradecorp Int. za Hrvatsku (HRV)
 • Jurana d.o.o., Maribor, zastupnik programa Tradecorp Int. za Sloveniju (SLO)
 • Tradeagro d.o.o., Tavankut (Subotica), zastupnik programa Tradecorp Int. za Srbiju (SRB)

Na taj način će svi posjetitelji sajma Interpoma 2018, sa područja Hrvatske, Sloveniji i Srbije, moći dobiti sve važne tehničke informacije o primjeni gnojiva linije Tradecorp u folijarnoj gnojidbi jabuke. Tvrtka Tradecorp ima u ponudi više od 90 različitih formulacija gnojiva za folijarnu gnojidbu, od čega se 15 gnojiva koristi u intenzivnoj proizvodnji jabuke, te ćemo u slijedećih nekoliko postova predstaviti gnojiva za folijarnu gnojidbu jabuke.Tehnologija gnojidba jabuke huminskim kiselinama – gnojivo HUMISTAR

Pretposljedni članak na temu gnojidbe jabuke predstavlja tekuće gnojivo na bazi huminskih kiselina dobivenih ekstrakcijom iz Američkog leonardita visoke čistoće – gnojivo HUMISTAR. Gnojivo Humistar koristi se kroz sustave fertirigacije u modernoj proizvodnji jabuke (gnojivo nije namjenjeno za folijarnu gnojidbu).

Huminske kiseline predstavljaju važan dio u tehnologiji proizvodnje jabuke, zbog niza pozitivnih učinaka u gnojidbi jabuke, poput:

 • Povećavaju plodnost tla (povećava se mobilnost hraniva u tlu, pogotvo teško mobilnih elemenata poput fosfora ili mikroelemenata)
 • Povećava se količina humusa u tlu
 • Potiče se mikrobiološka aktivnost tla
 • Popravlja se struktura tla, pogotovo teških glinenih tala
 • Poboljšavaju se vodozračni odnosi u tlu
 • Potiče se rast i obnova korijena jabuke

Stoga je primjena huminskih kiselina postala redovna tehnološka mjera u gnojidbi jabuke.


7 VAŽNIH PITANJA O GNOJIDBI HUMINSKIM KISELINAMA (gnojivo HUMISTAR)


1. Od čega se sastoji tekuće gnojivo Humistar?
Gnojivo Humistar je tekući ekstrakt dobiven od Američkog leonardita visoke čistoće sa nalazišta u Sjevernoj Dakoti (North Dakota). Procesom kemijske ekstrakcije dobiva se proizvod sa visokom količinom huminskih i fulvo kiselina koje se koristi u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kako nalazišta Američkog leonardita u Sjevernoj Dakoti nisu kontaminirana sa teškim metalima, tako se niti u gnojivu Humistar ne nalaze visoke koncentracije teških metala, poput žive (Hg), kroma (Cr), olova (Pb), kadmija (Cd) i ostalih teških metala koji se mogu naći na nalazištima leonardita širom planete. Više o nalazištima leonardita na području Sjeverne Dakote možete pročitati na slijedećem linku: https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardite.

2. Koji je sastav gnojiva Humistar?
Gnojivo HUMISTAR sastoji se od huminskih kiselina (12,0%) i fulvo kiselina (3,0%). Uz to, gnojivo Humistar sadrži i 5,0% kalija (K2O) i 1,2% dušika (N) u organskom obliku.

3. Zbog čega je primjena huminskih kiselina važna u modernom uzgoju jabuka?
Huminske kiseline predstavljaju važan dio u tehnologiji proizvodnje jabuke, zbog niza pozitivnih učinaka u gnojidbi jabuke, kao što je:

 • POVEĆANJE plodnost tla (povećava se mobilnost hraniva u tlu, pogotvo teško mobilnih elemenata poput fosfora ili mikroelemenata)
 • Povećava se količina humusa u tlu
 • Potiče se mikrobiološka aktivnost tla
 • Popravlja se struktura tla, pogotovo teških glinenih tala
 • Poboljšavaju se vodozračni odnosi u tlu
 • Potiče se rast i obnova korijena jabuke, i time povećava brzina i količina ukupno usvojenih hraniva
 • Povećava se otpornost jabuke na sušu (nedostatak vode u tlu)
 • Smanjuje zaslanjenost tla (povišene EC vrijednosti vodene otopine tla)

4. Kako se primjenjuje gnojivo HUMISTAR?
Gnojivo Humistar se primjenjuje kroz sustav fertirigacije (samostalno ili u kombnaciji sa drugim hranivima; najčešće mikroelementima). Iznimno, u voćanjacim gdje nema sustava za fertirigaciju, HUMISTAR se može primjeniti prskanjem otopine gnojiva po površini voćnjaka.

5. Koje su doze i koliko često se primjenjuje gnojivo HUMISTAR?
Prosječna doza primjene za 1 ha iznosi od 5-20 lit/ha. Doza primjene prije svega ovisi o stanju plodnosti tla (na slabo plodnim tlima primjenjuju se više doze). Optimalno vrijeme za primjenu je početak jeseni, kada se primjena gnojiva Humistar kombinira sa primjenom gnojiva na bazi mikroelemenata, najčešće željeza (ULTRAFERRO). Isto tako, može se primjeniti i na početku vegetacije, radi aktiviranja rada korijena i boljeg vegetativnog porasta, te na početku ljeta, kada počinje intenzivni rast plodova nakon završetka cvatnje i oplodnje.

Optimalna preporuka za primjenu gnojiva Humistar bi bila:

 • 20 lit/ha na početku jeseni (kombinacija gnojiva HUMISTAR + ULTRAFERRO)
 • 10 lit/ha početak vegetacije u proljeće
 • 10 lit/ha početak ljeta (intenzivnog rasta plodova)

7. Koje su ekonomske prednosti primjene tekućih huminskih kiselina (gnojivo Humistar) u odnosu na ostala organska gnojiva, poput stajskog gnoja ili peletiranih stajskih gnojiva, tipa Stallatico?
Kvaliteta organskih gnojiva ogleda se u ukupnoj količini huminskih ekstrakata. Tako 1 lit. gnojiva Humistar sadrži ekvivalentnu količinu huminskih ekstrakata kao i 1 t zrelog stajskog gnoja. Isto tako, važno je napomenuti da se radi o gnojivma malih volumena i visoke koncentracije, sa kojima se lako manipulira i skladišti, te za razliku od ostalih organskih gnojiva nemaju nikakav neugodan miris (smrad) koji često prati ostala organska gnojiva. I ne manje važno, je i jednostavnost primjene, kroz postojeće sustave fertirigacije, pa je primjena huminskih kiselina jednostavan i brz zahvat.


Preporuke za primjenu gnojiva HUMISTAR (u kombinaciji sa gnojivom ULTRAFERRO) u jesenskoj gnojidbi jabuke (klikom na sliku otvara se preporuka u *.PDF formatu)

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *