Važnost kalcija u gnojidbi jabuka
Kako primjeniti kalcij i ubirati kvalitetne plodove jabuka

14 min read
By | 16.07.2018

Kalcij (Ca) je važan element u gnojidbi jabuke te je direktno vezan uz kvalitetu plodova. Uslijed nedostatka kalcija (Ca) u plodovima jabuke dolazi do pojave gorkih pjega. Gorke pjege su posljedica fiziološkog poremećaja kod usvajanja kalcija tijekom rasta i razvoja plodova jabuka. Postoji mnogo razloga za pojavu gorkih pjega, te je u modernom uzgoju jabuka potrebno voditi računa o svim čimbenicima koji ograničavaju usvajanje kalcija. Pravilna gnojidba i izbor gnojiva na bazi kalcija može značajno smanjiti pojavu gorkih pjega u jabukama.

Slika 1. Pojava gorkih pjega (“bitter pit”) na malim plodovima jabuka, tijekom početne faze razvoja plodova na stablu

Pojava gorkih pjega na plodovima jabuke u početnoj fazi rasta plodova

Kalcij (Ca) je važan element u gnojidbi jabuke te je direktno vezan uz kvalitetu plodova. Tipični simptom nedostataka kalcija je pojava „gorkih pjega“ (tzv. „bitter pit“) koji se može pojaviti već tijekom rasta plodova u voćnjaku ali isto tako i kasnije tijekom čuvanja i skladištenja jabuka. Budući da je jabuke najraširenija voćna vrsta u proizvodnji u Hrvatskoj, poznavanje problema nedostatka kalcija je vrlo važno za proizvođače. Prema podacima koje navode Cerjak i sur. (2011), proizvodnja jabuka u Hrvatskoj iznosi 60.000-80.000 t, te značajno varira između pojedinih proizvodnih godina, najčešće zbog snažnog utjecaja nepovoljnih agroekoloških uvjeta (pojava mraza i niskih temperatura na početku vegetacije i u vrijeme cvatnje, te suše i nedostatka vode tijekom ljetnog perioda rata plodova). Površine pod jabukama iznose u prosjeku nešto manje od 6.000 ha, dok je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najveća zabilježena površina bila 2010. godine u iznosu od 6.599 ha. To čini prosječno skoro 22% od ukupnih poljoprivrednih površina pod voćnom proizvodnjom u Hrvatskoj (Cerjak i sur., 2011). Prosječni prinosi u proizvodnji su vrlo niski, i tek su 2013. godine zabilježeni prosječni prinosi veći od 20 t/ha (Državni zavod za statistiku). Prema sortnoj zastupljenosti, dominantne su sorte Idared (67%), zatim slijede Jonagold i klonovi (15%) i Golden Delicious (10%), dok su ostale sorte manje zastupljene (Cerjak i sur., 2011). Stoga je poznavanje problematike kalcija i utjecaja na kvalitetu plodova jabuke, vrlo važno, kako bi proizvođači proizvodili jabuke višeg kvalitetnog razreda i ostvarivali više prihode u proizvodnji jabuke.

Slika 2. Pojava gorkih pjega (“bitter pit”) na plodovima u fazi tehnološke zrelosti plodova za berbu

Pojava gorkih pjega u vrijeme berbe plodova jabuka

Do nedostatka kalcija dolazi pod utjecajem različitih čimbenika u uzgoju:

 • Nedostatak kalcija (Ca) u tlu – uzgoj jabuka na kiselim tlima
 • Visoki prinos plodova
 • Nedovoljna količina kalcija u gnojidbi jabuke
 • Antagonizam sa ostalim hranivima u tlu
 • Nepovoljni agroekološki uvjeti

NEDOSTATAK KALCIJA (Ca) U TLU

Jabuka je kultura koja se uzgaja na različitim tipovima tala, te se vrlo često uzgoj jabuka provodi i na kiselim tlima. Često, iz neznanja i nedostatka iskustva, uzgajivači sade nove nasade jabuke, bez predhodne analize tla. Analiza tla je obavezan zahvat u pripremi za podizanje novog nasada jabuke, kako bi se utvrdila pH vrijednost tla, ali i količine ostalih hraniva u tlu; makro i mikroelementata. Ukoliko je pH tla niži od 6,0, znači da u tlu nedostaje kalcija, te je u pripremi tla potrebno provesti kalcijizaciju tla sa primjenom vapnenih materijala. Osim čistih vapnenih materijala (na bazi kalcij-karbonata), preporuča se primjena dolomitnih materijala (CaCO3 x MgCO3) koji uz potreban kalcij sadrži i magnezij.

Kako utvrditi potrebnu dozu vapna za kalcifikaciju?

Iako postoji nekoliko različitih metoda za utvrđivanje količine vapna za kalcijizaciju, najčešće se količina vapna utvrđuje na osnovi pH vrijednosti tla i količine organske tvari u tlu, ili puno preciznije na osnovi vrijednosti hidrolitičkog aciditeta, utvrđenog prilikom analize tla. Ukoliko su vrijednosti y1 od 4-8 potrebno je provesti kalcifikaciju (za vrijednosti veće od 8 kalcifikacija je nužna). Najčešće se izračunava potrebna količina CaCO3 ili CaO, prema slijedećim izračunima:

 • Hidrolitski aciditet y1 x 4,5 = dt/ha CaCO3
 • Hidrolitski aciditet y1 x 2,52 = dt/ha CaO

Dodavanje vapnenog materijala u tlo u proizvodnim nasadima

Za nasade koji su podignuti na kiselim tlima, dodavanje vapnenog materijala je obavezna tehnološka mjera koja se provodi tijekom jesensko-zimske gnojidbe. Na taj način se dodaju manje količine vapnenog materijala, koji se rasipa po površini nasada ili u prostor ispod reda (ukoliko se radi o zatravljenim voćnjacima). Preporuča se primjena sitno granuliranih materijala, jer se praškasti materijali teško točno doziraju i primjenjuju. Važno je napomenuti, da se u takvim voćnjacima, zbog negativnog učinka kalcija u tlu na usvajanje mikroelemenata (kompeticije kalcija prema svim mikroelementima), mora obavezno provoditi pojačana folijarna gnojidba mikroelementima prije pada lista.

VISOKI PRINOS PLODOVA

U modernoj proizvodnji jabuka danas se ostvaruju vrlo visoki prinosi, od 60 t/ha na više, što zahtjeva značajno veće količine kalcija u gnojidbi. Kada se znade, da su danas dominantne sorte u proizvodnji jesensko-zimskog tipa (koje se moraju dobro i dugo skladištiti) gnojidba kalcijem dobiva još više na značenju, stoga su pojave gorkih pjega na plodovima značajni problem u proizvodnji kvalitetnih jabuka.

Slika 3. Gnojivo MAXFLOW Ca; visokokoncentrirana suspenzija sa kalcijem (53,8% CaO) za folijarnu gnojidbu jabuka, bez klorida i nitrata (proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska, distributer: Agro Expert d.o.o., www.agroexpert.hr)

Gnojivo Maxflow Ca - visokokoncentrirana suspenzija kalcija za folijarnu gnojidbu

NEDOVOLJNA KOLIČINA KALCIJA U GNOJIDBI JABUKE

Kada i kako gnojiti kalcijem u proizvodnji jabuke

Prema podacima mnogih istraživanja (Perring, 1986, Ferguson i Watkins, 1989, Saure 1996, Tonetto de Freitas i sur., 2015), kritični period usvajanja kalcija u plod jabuke je vrijeme početnog rasta, neposredno nakon završetka cvatnje. Tada kreće intenzivni porast plodova jabuke, te je i mogućnost usvajanja kalcija u plod vrlo izražena. Optimalno je kalcij intnezivno dodavati do postignute 1/3 prosječne sortne mase ploda. Kod kasnih ljetnih sorata, poput Gale, taj period je vrlo kratak, te traje 3-4 tjedna, dok je kod jesenskih sorata, taj period znatno duži, pa je i mogućnost primjene kalcija duža. Kasnije dodavanje kalcija, malo utječe na povećanje količine kalcija u mesu ploda (i time pozitivni učinak na skladištenje plodova), već može samo utjecati na mehaničku čvrstoću plodova. Mehanička čvrstoća plodova je naročito važna za sortu Zlatni delišes, koja je jako osjetljiva u vrijeme berbe na pojavu otisaka prstiju/i ostalih mehaničkih oštećenja u berbi (prebacivanje plodova, sortiranje plodova i transport plodova).

Prema podacima koje navode Torres i sur. (2017) optimalno vrijeme za kontrolu količine kalcija u plodovima iznosi 40-60 dana, nakon završetka cvatnje. Ukoliko je u to vrijeme količina u malim plodovima ispod 11 mg Ca 100 g−1 sviježe mase ploda, vrlo je vjerojatna pojava gorkih pjega na plodovima jabuka. Kako je to vrlo rana faza u rastu plodova jabuke, postoji opravdana tehnološka mogućnost intenzivne folijarne gnojidbe, te povećanje količine kalcija u plodovima kako bi se postigla optimalna opskrbljenost plodova kalcijem.

Za ostvarivanje visokog prinosa plodova i dobre kvalitete, kalcij se može dodavati u gnojidbi putem tla i u folijarnoj gnojidbi. U gnojidbi putem tla, kalcij se dodaje u 2 ili 3 obroka, primjenom gnojiva na bazi Ca-nitrata ili Ca-amonij-nitrata (Tablica 1). U nasadim gdje je instaliran sustav za fertirigaciju, Ca-nitrat se može dodavati i kroz fertirigaciju, u više obroka tijekom početne faze razvoja plodova. Kod doziranja primjene Ca-nitrata/Ca-amonij-nitrata potrebno je voditi računa o bujnosti nasada i visni očekivnog prinosa plodova i tome prilagoditi doze i učestalost primjene Ca-nitrata u gnojidbi jabuka. Zbog moguće pojave antagonizma amonijskog iona i iona kalcija u tlu, primjena gnojiva na bazi kalcij-amonij-nitrata preporuča se samo do početka cvatnje jabuke.

Tablica 1. Orijentacijski program primjene kalcijevih gnojiva u gnojidbi putem tla/ili kroz sustav fertirigacije

Program primjene kalcijevih gnojiva u gnojidbi u tlo ili kroz sustav fertirigacije

Osim gnojidbe u tlo, folijarna primjena kalcija (Ca) pokazala je dobre učinke u gnojidbi jabuka (Kadir, 2005, Moon et al., 1999, Peryea i Neilsen, 2006).

Izbor gnojiva za folijarnu gnojidbu kalcijem

Na tržištu postoji veliki broj različitih gnojiva za primjenu u folijarnoj gnojidbi jabuke. Najstariji preparat za folijarnu primjenu su gnojiva na bazi Ca-klorida. Radi se o jeftinim gnojivima, koji sadrže 12-17% kalcija (CaO), međutim zbog većeg sadržaja klora (Cl) i ostalih nečistoća u gnojivu koji često izazivaju ožegotine na listu i mladim plodovima jabuke, sve se manje koristi. Problem je u stanovitoj nečistoći samog kemijskog spoja, pa se danas preporuča samo primjena provjerenih gnojiva na bazi Ca-klorida, poput Stopit-a (Yara, Norveška) ili Caltec-a (Idrobiochem, Italija). U današnjoj modernoj tehnologiji primjene kalcija u gnojidbi jabuke, gnojiva na bazi kalcij-klorida koriste se samo u završnim tretiranjima prije berbe plodova, radi povećanje mehaničke čvrstoće plodova ili se koriste za potapanje plodova prije stavljanja u skladište.

Osim Ca-klorida, danas postoji široka palete gnojiva na bazi kalcija za folijarnu gnojidbu jabuke u fazi intenzivnog rasta plodova (Tablica 2).

Tablica 2. Prikaz gnojiva na bazi kalcija za folijarnu gnojidbu jabuke (razni proizvođači gnojiva)

Gnojiva na bazi kalcija (Ca) za folijarnu primjenu u jabuci

Iako na tržištu postoji vrlo veliki broj različitih gnojiva na bazi kalcija za folijarnu gnojidbu kalcijem, na tržištu su dominantna dva tipa gnojiva;

 • Gnojiva na bazi Ca-nitrata sa magnezijem i mikroelementima
 • Gnojiva na bazi suspenzije Ca-karbonata

Prednost primjene gnojiva na bazi suspenzije Ca-karbonata je vrlo visoka koncentracija kalcija (2-3x više u odnosi na Ca-klorid ili Ca-nitrat) bez prisutnosti ostalih elemenata.

GUBICI KALCIJA IZ TLA I ANTAGONIZAM KALCIJA SA OSTALIM HRANIVIMA U TLU

Zbog lake mobilnosti kalcija (Ca) u tlu, gubici kalcija u tlu, u uzgoju jabuke su vrlo izraženi. Tijekom jesensko-zimskog mirovanja, ispiranje kalcija u tlu, potaknuto je obilnim oborinama. Tada dolazi do ispiranja kalcija iz površinskog sloja tla, gdje se danas nalazi najveći dio korijenovog sustava slabo bujnih podloga za jabuke. Ukoliko su tla propusna, ispiranje u dublje slojeve tla još je jače izraženo. S druge strane, konstantni visoki prinosi, također usvajaju kalcij (Ca) iz tla, i time se količina raspoloživog kalcija (Ca) u tlu značajno smanjuje. U praksi, provjera količine kalcija (Ca) u tlu, indirektno se može izmjeriti sa pH vrijednosti tla. Ukoliko je pH tla ispod 6,5 znači da je došlo do ispiranja kalcija u tlu, te je potrebno u gnojidbu uključiti gnojiva na bazi kalcija.

ANTAGONIZAM SA OSTALIM HRANIVIMA U TLU

Jedan od većih problema u pravilnoj gnojidbi kalcijem je i antagonizam sa ostalim elementima u tlu. Kako je kalcij vrlo važan element u gnojidbi jabuke, često do nedostatka kalcija dolazi zbog antagonizma sa ostalim elementima u tlu (Tablica 3).

Najčešći antagonizam nastaje na relaciji Ca-P i Ca-NH4 ion (amonijski ion). U tlima koji sadrže visoke količine fosfora (kod obilne meliorativne gnojidbe) dolazi do međusobne reakcije kalcija i fosfora te nastaju teško topivi Ca-fosfati. Tvorba Ca-fosfata u tlu ne vrlo nepovoljna, jer dolazi do gubitaka i kalcija i fosfora, dva vrlo važna elementa u gnojidbi jabuke. Slično tako, postoji i jaka kompeticija na realciji Ca-ion i amonijski-ion, koji blokira usvajanje veće količine kalcija iz tla. Stoga je kod prijene dušičnih gnojiva u gnojidbi jabuke posebno treba paziti na oblik dušika. Stoga bi kod primjene dušika, glavni oblik trebao biti Ca-nitrat, odnosno na početku vegetacije Ca-amonij-nitrat (KAN). U vrijeme početka rasta dušika, prednost u gnojidbi u tlo treba svakako dati Ca-nitratu.

Tablica 3. Antagonizam i sinergizam kalcija (Ca) sa ostalim elementima u tlu (Fregoni M., 1998)

Antagonizam kalcija sa ostalim hranivima u tlu

Prema rezultatima mnogih istraživača (Liu i Han, 1997, Pavičić 1993, Amarante et al. 2005, Porro et al., 2006) za pojavu gorkih pjega kod jabuka, osim kalcija (Ca), važnu ulogu igraju i međuodnosi kalcija (Ca) sa ostalim elementima, kao što su međuodnosi: K/Ca, Na/Ca, P/Ca i Mg/Ca. Dilmaghani et al. (2005) utvrdili su u svojim istraživanjima da se kod izrazito visoke količine kalija u plodu, uz nisku količinu kalcija, vrlo učestalo javljaju gorke pjege u plodovima. Kako se kalijeva gnojiva intenzivno koriste u osnovnoj gnojidbi jabuke (jesenska gnojidba sa PK gnojivima) važno je onda pravilno bilancirati gnojidbu kalcijem, kako ne bi došlo do degradacije plodova i pojave gorkih pjega. Isto tako, važan je odnos Mg/Ca. Ukoliko je odnos u korist magnezija, vrlo je visoka vjerojatnost pojave gorkih pjega kod plodova jabuka. Optimalni odnos Mg/Ca u plodovima jabuke trebao bi biti oko 1:1 (Miqueloto i sur., 2014).

OSTALI ČIMBENICI KOJI MOGU UTJECATI NA USVAJANJE KALCIJA I POJAVU NEDOSTATKA KALCIJA (Ca) KOD UZGOJA JABUKA

Stres nedostaka vlage/ili nagle promjene u vlažnosti tla

Vanjski čimbenik koji također potiče nastajanje gorkih pjega kod plodova jabuke je i stanje vlažnosti tla. Usljed prekomjerne vlažnosti tla (tla težeg mehaničkog sastava-glinena tla ili nepravilne primjene sustava navodnjavanja) dolazi do procesa asfikcije korijena (nedostatka zraka odnosno kisika) u tlu, i time značajnog smanjenja transpiracije (kolanja vode unutar bilje u smjeru korijen-list) i smanjenog transporta kalcija. Isto tako u prekomjerno vlažnim tlima, procesi nitrifikacije su značajno reducirani, pa dolazi do povećanja koncentracije amonijaka u tlu, i time dodatno potiče nastajanje nedostatka kalcija u plodovima. Stoga je praćenje vlažnosti tla, izuzetno važno, a za to se koriste različiti instrumenti. Praktičan i cjenovno pristupačan instrument je tenziometar, te bi ga svakako trebalo koristiti u kontroli vlažnosti tla prilikom natapanja nasada jabuka.

Slika 4. Tenziometar; praktičan uređaj za kontrolu vlage tla u intnezivnoj proizvodnji jabuka

Tenziometar, uređaj za praćenje vlage tla u nasadima jabuke

Povećana zaslanjenost tla zbog primjene vode loše kvalitete (slane vode) i intenzivne fertirigacije

Prema podacima koje navode Adams i Ho (1992) u svojim istraživanjima, povećana zaslanjenost tla (povećanje EC vrijednosti) također može uvjetovati pojavu nedostatka kalcija u plodovima. Povećanje zaslanjenosti tla može se dogoditi kod:

 • Primjene nekvalitetne vode za natapanje i fertirigaciju
 • Intenzivna fertirigacija sa gnojivima visoke EC vrijednosti

Primjena nekvalitetne vode za natapanje i fertirigaciju. Ako se u intenzivnoj jabuke intenzivno koristi mjera natapanja/fertirigacije, vrlo je važno poznavati kvalitetu vode koja se koristi za natapanje/fertirigaciju. Vode koje imaju visoku količinu soli (prije svega natrija), zatim bora te hidrogenkarbonatnog iona (HCO3-) nisu prikladne za korištenje u natapanju/fertirigaciji. Za takve vode potrebna je redovita kontrola kvalitete; kako na polju, prije samog puštanja vode u sustav natapanja, tako i redovite mjesečne kontrole u ovlaštenom laboratoriju za ispitivanje kvalitete vode (u HRV su to Zavodi za javno zdravstvo, na razini županija).

Slika 5. Gnojivo Lower 7; učinkoviti preparat za tretiranje tvrdih (karbonatnih) voda za primjenu u sustavima fertirigacije nasada jabuke (Proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska, distributer Agro Expert d.o.o, Hrvatska, www.agroexpert.hr/lower 7)

Lower 7, preparata za tretiranje tvrdih (karbonatnih) voda za sustave fertirigacije

Ukoliko su vode nekvalitetne (visoke tvrdoće) za natapanje, potrebno je vodu prije korištenja u sustavima za natapanje/fertirigaciju, tretirati otopinama koje će smanjiti količinu HCO3 iona, poput preparata Lower 7 (proizvođač Tradecorp, Španjolska).

Do porasta EC vrijednosti vode često dolazi u površinskim akumulacijama vode, zbog intenzivnog isparavanja vode tijekom visokih temperatura zraka. Tada dolazi do akumulacije soli (zbog smanjenja volumena vode u akumulaciji) pa bi takve vode trebalo obavezno kontrolirati prije upotrebe u natapanju ili fertirigaciji nasada jabuke.

Istovremeno sa popravkom fiziklanih parametara vode, preporuča se redovita primjena huminskih kiselina, kako bi se spriječilo dodatno zaslanjivanje tla i time spriječio rast EC vrijednosti tla.

*******

Problem pojave gorkih pjega („bitter pit“) česta je pojava u intenzivnoj proizvodnji jabuka. Zbog zahtjeva tržišta, postižu se visoki prinosi u proizvodnji, ali se isto tako, često događaju veliki gubici; kako u polju, tako kasnije i tijekom skladištenja jabuka. Osnovni element, vezan uz kvalitetu jabuka je kalcij (Ca) te je pravilnoj gnojidbi kalcijem, potrebno posvetiti posebnu pozornost. Na tržištu postoji široka paleta različitih gnojiva koje sadrže kalcij, za gnojidbu u tlo ili folijarnu gnojidbu, te time svaki od proizvođača jabuka može naći tehnološki kvalitetno i cjenovno prihvatljivo rješenje za gnojidbu kalcijem (Ca).

Jabuka ekstra klase

5 KORAKA U PRAVILNOJ GNOJIDBI KALICIJEM U PROIZVODNJI JABUKE

 • Analiza tla uz mjerenje hidrolitskog aciditeta
 • Primjena vapnenog materijala u jesensko-zimskoj gnojidbi (prema rezultatima hidrolitskog aciditeta)
 • Primjena gnojiva na bazi Ca-nitrata na početku vegetacije (prije cvatnje)
 • Tijekom rasta plodova intenzivna primjena gnojiva na bazi kalcija, sa visokom koncentracijom (gnojiva na bazi suspenzije Ca-karbonata); min. 3-4x tretmana tijekom rasta plodova
 • Primjena gnojiva na bazi Ca-klorida prije berbe radi povećanja mehaničke tvrdoće plodova

Slični članci

 • Interpoma 2018 – folijarna gnojidba kalcijem (Ca) Ove godine, od 15.11.2018-17.11.2018 u mjestu Bolzano (sjeverna Italija) održati će se poznati voćarski sajam Interpoma 2018, na kojem je glavna tema JABUKA. Kao novost za ovu […]
 • Basfoliar combi-stipp BASFOLIAR COMBI-STIPP je posebno formulirano tekuće mineralno gnojivo sa kalcijem uz dodatak dušika i mikroelemenata. Koristi se za prevenciju pojave nedostatka kalcija u uzgoju voća […]
 • Kalcij – još važnih podataka o kalciju Kalcij je izuzetno fiziološki važan element u metabolizmu biljke, i jedan je od elemenata koji direktno utječu na kvalitetu plodova; pogotovo plodovitog povrća (rajčica, paprika i dr.) te […]
 • Koncentracija Ca u plodu i listu paprike kao rezultat tretiranja biostimulatorima Vršna trulež ploda (BER - blossom-end rot) očituje se propadanjem tkiva na distalnom dijelu ploda paprike uslijed nedostatka kalcija. Nedostatak kalcija, u uvjetima stresa, uzrokovan je […]
 • Interpoma 2014. Bolzano, Italija Najava najvažnijeg europskog okupljanja proizvođača jabuka. Sajam Interpoma 2014, Bolzano, Italija, koji će se održati od 20.-22.11.2014 godine. I ne samo sajam, već mjesto okupljanja […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *