Folijarna gnojidba jagoda3 min read

By | 22.11.2012

U uzgoju jagoda vrlo je važno da je u svakoj fazi rasta biljke uravnotežena pravilna ishrana, da postoji hormonski i metabolički balans, kako bi biljka bila u dobroj kondiciji i imala pravilan rast i razvoj.

Program gnojidbe jagoda tvrtke: Green Hass Italija (više na www.greenhassitalia.com)

Ukorijenje – putem sustava navodnjavanja preporuča se dodavanje vodotopivog gnojiva GREENPLANT 12-36-12+2+mikroelementi. To je NPK formulacija koja ima povećani sadržaj fosfora koji je bitan element za formiranje korijenove mase. Putem lista (folijarno) preporuča se ALGAREN (ekstrakt morskih algi) koji ima utjecaj na citokinine (hormone) u jagodi, te potiče nastanak korijenovog sustava. Po potrebi se folijarno primjenjuje i MAGIC P Star, gnojivo sa visokom koncentracijom fosfora.

Vegetativni porast – za pravilan porast preporučamo jagode ishraniti sa FOLIACON-om 22. To je gnojivo na osnovi dušika, kalcija i magnezija koji stimuliraju rast biljke. U ovoj fazi valja obratiti pozornost na stvaranje dovoljno lisne mase, ali ne previše. Također lisna masa mora imati lijepo zeleno obojenje kako bi bila efikasna. Često se, zbog različitih okolišnih čimbenika može dogoditi blokada mikroelemenata. Za prevenciju i rješavanje pojave nedostatka mikroelemenata upotrijebimo OLIGOGREEN, gnojivo koje sadrži koktel mikroelemenata. Ako je jagodu potrebno malo potaknuti na rast, jagode tretiramo folijarno sa DRIN-om. Drin u svom sastavu ima esencijalne aminokiseline, ATCA i folnu kiselinu (vitamin B6). ATCA je vrlo važan jer je prethodnik cisteina (važan aktivator metabolizma).

Navodnjavanjem dodajemo GREENPLANT 13-8-24+3+mikroelementi, te ako je potrebno NUTRIGREEN AD. Nutrigreen je sredstvo koje u svom sastavu isključivo ima aminokiseline, te stimulira mikrofloru tla.

Prije cvatnje – u ovoj fazi se formiraju glavice cvijeta, te je od velike važnosti da se one pravilno formiraju, kako bi i plodovi bili pravilnog oblika. Folijarnom aplikacijom tretiramo sa ALGAREN-om, CALFOMYTH-om i BOROGREEN-om L. Calfomyth je jedinstveno folijarno gnojivo jer sadrži kalcij i fosfor, koji su antagonisti, ali zbog specijalnog načina proizvodnje biljke su u mogućnosti usvojiti ova dva elementa. Također je važno dodati i bor u ovoj fazi (Borogreen L ili Foliarel B).

Cvatnja/nastanak plodova – navdavanje Calciogreen-a u biljku dodajemo samo kalcij, jer karboksilna skupina djeluje kao ‘jednostavni šećer’. Kalciij ima neizmjernu važnost u nastanku (diferencijaciji) stanica. Što je u plodu veći broj stanica, to će i jagoda biti teža, čvršća i imati će dulji vijek trajanja. Također će se umanjiti pojava fiziopatije. (šupljikavost srca jagode).

Povećanje plodova – navodnjavanjem dodajemo vodotopivo gnojivo GREENPLANT 13-8-24+3+mikroelementi, te NUTRIGREEN AD, a folijarno apliciramo MAGNESIOGREEN i DRIN. U ovoj fazi je bitno da se plodovi pravilno i ujednačeno povećaju.

Dozrijevanje – u ovoj fazi odaberemo formulaciju NPK gnojiva sa većim sadržajem kalija, GREENPLANT 8-7-40+2+mikroelementi, a putem lista apliciramo ALGAREN, CALFOMYTH i HASCON M10 AD. Hascon je mineralno tekuće gnojivo na osnovi fosfora, kalija, bora, magnezija i molibdena. Utječe na nakupljanje šećera u jagodama, na pravilno obojenje jagoda, te na ujednačeno dozrijevanje.

Potrebno je podsjetiti da je ovo samo okvirna preporuka za ishranu jagoda. U svakoj od navedenih faz može doći i do stresne situacije (suša, tuča, temperaturni šok, prevelika količina vode, bolest, ….). U takvim slučajevima potrebno je u što kraćem roku aplicirati DRIN, koji uspješno pomaže biljci da lakše ‘prebrodi’ stres. Također u kombinaciji sa Drin-om možemo dodati CALCIOGREEN 34.

 

Cijeli članak možete vidjeti na portalu www.jagoda.org (Folijarna gnojidba jagoda)

Slični članci

  • Važnost gnojidbe u uzgoju jagoda (II. dio) Za pravilno planiranje gnojidbe jagode, potrebno je znati i količinu hranjivih elemenata koje jagoda iznosi iz tla prinosom (Tablica 6.). Tablica 6. Iznošenje hraniva iz tla kod […]
  • Važnost gnojidbe u uzgoju jagoda (I. dio) Jagoda je vrlo intenzivna poljoprivredna kultura koja proizvođačima donosi vrlo visoke prihode. Prema podacima koje navodi Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, u svojoj […]
  • Proizvodnja jagoda – ljetna sadnja frigo (zamrznutih) sadnica U nastavku teme o uzgoju jagoda, prenosimo članka sa Voćarskog portala naslova Proizvodnja jagoda -  ljetna sadnja frigo (zamrznutih) sadnica, napisano od strane eminentnog stručnjaka […]
  • Preporuka gnojidbe: Jagoda (ožujak, 2014) Završila je faza tzv. “čišćenja” jagoda od starog lišća i vriježa iz predhodne vegetacije, te jagoda započinje novi vegetativni ciklus. Da bi se potaknuo snažan i siguran razvoj […]
  • Jagoda – gnojidbene potrebe Za uspiješan uzgoj jagoda potrebno je zadovoljiti slijedeće gnojidbene potrebe (za pojedine hranive elemente): Bibliografija: ARSSA Calabria (2003) Regione Campagna (2000). […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *