Preporuka gnojidbe jagode (3/2018)
Primjena tekućih huminskih kiselina i mikroelemenata u novim nasadima jagode

3 min read
By | 10.09.2018

Nakon sadnje novih nasada jagode, preporuča se primjena tekućih huminskih kiselina i mikroelemeanta za snažan rast i razvoj korijena sadnica jagode. Za proizvođače u integriranoj proizvodnji preporuča se kombinacija preparata HUMISTAR + TRADECORP AZ PLUS, dok je za proizvođače u ekološkoj proizvodnji preporuka primjena kombinacije preparata IDAI FERTIREG + COCKTAIL JADE.

Slika 1. Novi intenzivni nasad jagode

PRIMJENA huminskih kiselina u početnoj fazi razvoja presdnica jagode, povoljno utječe na:

 • RAST KORIJENA
 • bolje USVAJANJE ostalih hraniva iz tla
 • bolje USVAJANJE vode iz tla
 • veću OTPORNOST biljaka jagode na stresne uvjete nakon sadnje

Preparati na bazi huminskih kiselina sastoje se od huminskih kiselina i fulvo kiselina, koje korijen biljke može brzo i direktno usvojiti, bez predhodne razgradnje (kao kod primjene organskih peletiranih gnojiva, koje se moraju razgraditi prije usvajanja). Stoga je učinak huminskih kiselina vrlo važan na početan razvoj korijena kod presadnica.

Mikroelementi su važni za pravilan razvoj cijele biljke nakon sadnje. Uslijed nedostataka mikroelemenata, početan razvoj sadnica je vrlo slab, te sadnice ulaze u zimsko mirovanje u slaboj kondiciji, i slijedeće godine daju puno niži urod.

Važni mikroelementi za početan razvoj jagode su:

 • Željezo (Fe)
 • Cink (Zn)
 • Mangan (Mn)
 • Bakar (Cu)

Slika 2. Dobro razvijeni nasad nakon primjene preparata HUMISTAR (huminske kiseline) i mikroelemenata

 

PREPORUKA ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU

Za primjenu u integriranoj proizvodnji jagode, nakon sadnje preporuča se primjena kombinacije preparata HUMISTAR + TRADECORP AZ PLUS.

Gnojivo HUMISTAR dobiva se ekstrakcijom iz američkog leonardita, te sadrži visoku količinu huminskih i fulvo kiselina (više podataka o preparatu HUMISTAR). Osim pozitivnog učinka na rast i razvoj korijena, potiče usvajanje hraniva iz tla (makro i mikroelemenata) te se preporuča zajednička primjena sa gnojivom Tradecorp AZ Plus.

Slika 3. Gnojivo HUMISTAR; tekuće huminske kiseline za primjenu kroz sustav fertirigacije

PREPORUKA PRIMJENE (kroz sustav za fertirigaciju):

HUMISTAR (10-20 lit/ha) + TRADECORP AZ PLUS (1-5 kg/ha)

 

Prednosti primjene kombinacija gnojiva HUMISTAR i TRADECORP AZ PLUS:

 • Snažan učinak huminskih kiselina na rast i razvoj korijena
 • Bolje usvajanje hraniva iz tla
 • Dobar razvoj sadnica jagoda zbog gnojidbe mikroelementima
 • Gnojiva dostupna u pakiranjima od 1 lit., 5 lit. i 20 lit. i 1 kg i 5 kg (Tradecorp AZ Plus)

 

PREPORUKA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Za primjenu u ekološkoj proizvodnji jagode, nakon sadnje preporuča se primjena kombinacije preparata IDAI FERTIREG + COCKTAIL JADE.

Gnojivo IDAI FERTIREG proizvod je na bazi huminskih kiselina dobivenih biološkom fermentacijom materijala biljnog porijekla, te se primjenjuje u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Osim pozitivnog učinka na rast i razvoj korijena zbog visokog sadržaja huminskih kiselina, potiče usvajanje hraniva iz tla (makro i mikroelemenata) te se preporuča zajednička primjena sa gnojivom COCKTAIL JADE (mješavina mikroelemenata sa magnezijem).

Slika 4. Gnojivo IDAI FERTIREG; tekuće huminske kiseline za ekološku proizvodnju za primjenu kroz sustav fertirigacije

PREPORUKA PRIMJENE (kroz sustav za fertirigaciju):

IDAI FERTIREG (10-20 lit/ha) + COCKTAIL JADE (1-5 kg/ha)

Prednosti primjene kombinacija gnojiva IDAI FERTIREG i COCKTAIL JADE:

 • Snažan učinak huminskih kiselina na rast i razvoj korijena
 • Bolje usvajanje hraniva iz tla
 • Dobar razvoj sadnica jagoda zbog gnojidbe mikroelementima
 • Gnojiva dostupna u pakiranjima od 5 lit. i 20 lit. i 1 kg i 5 kg (Cocktail Jade)

 

Više u prilogu preporuke (PDF dokument):

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *