Program gnojidbe mladog krumpira (I)1 min read

By | 20.01.2013

Kultura: Krumpir

Namjena: Mladi krumpir
Tip tla: posmeđeno, glinasto tlo (Ravni kotari, Zadar)
Ciljani prinos: 40 t/ha

Potreba hraniva:

Osnovne postavke programa gnojidbe krumpira

 • U gnojidbu krumpira uključiti upotrebu startnih gnojiva (Microphos)
 • Primjena magnezija (u pripremi tla za sadnju te folijarna gnojidba) radi boljeg porasta biljke i metabolizma dušika
 • Primjena cinka (folijarno; radi povećanja broja gomolja)
 • Primjena biostimulatora RA.AN 13186 radi povećanja otpornosti biljke
 • Na zahtjev korisnika složena su tri (3) programa gnojidbe; Program I. – napredni program, Program II. – napredni program bez upotreb kalij-nitrata i Program III. – osnovni program
 • Broj prihrana krumpira zavisi o programu gnojidbe
 • Plodnost tla prema uputama proizvođača je slabija (nema priloženu analizu tla)

PROGRAM I.

 • Uupotreba startnog gnojiva (Microphos)
 • Dvije prihrane krumpira (kalcij-amonij-nitrat (KAN) te kalij-nitrat (Multi K))
 • Primjena magnezija (u pripremi tla za sadnju te folijarna gnojidba)
 • Primjena cinka (folijarno; radi povećanja broja gomolja)
 • Primjena biostimulatora RA.AN 13186 radi povećanja otpornosti biljke

Gnojiva:

 1. NPK 7:20:30
 2. KAN (27% N) + MgO
 3. Kalij-nitrat (KNO3)
 4. Mg-sulfat
 5. Zn-oksid
 6. Biostimulator RA.AN 13186
 7. Startno gnojivo Microphos

 

Gnojidba u tlo:

Folijarna gnojidba:

 

PROGRAM II.

 • Bez upotrebe kalij-nitrata

Gnojiva:

 1. NPK 7:20:30
 2. KAN (27% N) + MgO
 3. Mg-sulfat
 4. Zn-oksid
 5. Biostimulator RA.AN 13186
 6. Startno gnojivo Microphos

Gnojidba u tlo:

Folijarna gnojidba:

PROGRAM III.

 • Upotreba NPK 15:15:15 u prihrani krumpira
 • Samo jedna prihrana krumpira

Gnojiva:

 1. NPK 7:20:30
 2. NPK 15:15:15
 3. KAN (27%N) + MgO
 4. Mg-sulfat
 5. Zn-oksid
 6. Biostimulator RA.AN 13186
 7. Startno gnojivo Microphos

Gnojidba u tlo:

Folijarna gnojidba:

*****

Program gnojidbe mladog krumpira

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *