Folijarna gnojidba maslina tijekom ljetnog perioda
Koji su važni aspekti u folijarnoj gnojidbi maslina tijekom ljetnog vegetacijskog perioda

10 min read
By | 03.07.2017
 • Kako gnojiti maslinu preko ljeta?
 • Zašto je važno gnojidbu dušikom ljeti vršiti preko lista?
 • Koje dušično gnojivo izabrati?
 • Zašto kalij diže randman ulja u plodu masline?
 • Kako osigurati odbru diferencijaciju cvijetnih pupova za slijedeću vegetaciju i osigurati dobar rod i slijedeće godine?
 • Visoke temperature i suša – riješenje je u primjeni kvalitetnih biostimulatora.
 • Biostimulatori na bazi hladno prešanih morskih algi.
 • Kako primjenom fino mljevene muskovitne gline smanjiti intenzitet šteta od maslinove muhe?

***********

Nakon završetka cvatnje, maslina ulazi u drugi vegetacijski period koji počinje sa fazom intenzivnog rasta plodova, i traje sve do početka jeseni. Klimatski, navedeni period rasta plodova u našim uvjetima, odvija se u periodu ljeta, kada su posebno izraženi nepovoljni klimatski uvjeti visoke temperature te nedostatka vode i kiše, koji značajnu utječu na rast i razvoj ploda masline.

U ljetnom periodu se u rastu i razvoju maslina odvijaju tri važna procesa;

 • Rast plodova
 • Sinteza ulja u plodovima
 • Diferencijacija cvjetnih pupova za slijedeći vegetacijski ciklus

Slika 1. Maslinik tijekom ljetnog perioda

Rast plodova. Nakon završetka cvatnje, stablo masline odbacuje određenu količinu plodova. Prije svega odbacuje sve plodove kod kojih nije pravilno izvršena oplodnja te nije došlo do formiranja sjemenog zametka u plodićima. Takvi plodići ne sintetiziraju hormon rasta te ih biljka odbacuje. Drugi dio odbačenih plodova je posljedica nedovoljne ishranjenosti maslina. Na taj način stabla maslina, prirodno pokušavaju održati ravnotežu između količine plodova na stablu i mogućnosti stabla da ishrani istu količinu plodova. Osim fizioloških poremećaja dio plodova može biti odbačen i zbog nepovoljnih klimatskih uvjeta; pojava suhog i toplog vjetra neposredno nakon cvatnje oštetiti će male plodova i doći će do odbacivanja takvih plodova.

U ovoj fazi, maslini je potrebna veća količina dušika (N) jer osim rasta plodova, u isto vrijeme odvija se i rast mladica/izboja i  nove lisne mase, koje su nužno potrebne radi ostvarivanja povoljnog odnosa ploda i lista na stablu masline. Kako u isto vrijeme, počinju ljetne žege i nedostatak vode u tlu, usvajanje dušika (N) iz tla je vrlo slabo, te se preporuča dodatna folijarna gnojidba sa gnojivima na bazi dušika (N). Za te potrebe na tržištu postoji veći broj oblika tekućih dušićnih gnojiva, od kojih posebno ističemo:

 1. Time Life N – gnojivo na bazi metilen-UREE, sa produženim učinkom ishrane masline do 4 tjedna
 2. Folur N – tekuće gnojivo na bazi UREE bez biureta i amonijaka, za brzi i snažan učinak gnojidbe
 3. Calitech – tekuće gnojivo na bazi Ca-nitrata, uz dodatak magnezija i mikroelementa
 4. ATS (amonij-tiosulfat) – tekuće gnojivo sa visokom količinom dušika i sumpora

Tablica 1. Koncentracija dušika i doza primjene pojedinih tekućih dušičnih gnojiva u folijarnoj gnojidbi maslina

 

U agroekološkim uvijetima Istre i Dalmacije gdje tijekom ljetnog perioda često dolazi do nedostatka vode, gnojivo FOLUR pokazalo je vrlo dobar učinak u gnojidbi masline. Posebnost gnojiva Folur je da ne sadrži amonijaka (koji nastaje otapanjem granulirane UREE u vodi) te se vrlo dobro mješa sa zaštitnim sredstvima. Kako je to gnojivo na bazi čiste tekuće UREE, maslina ga vrlo brzo usvaja.

Više o gnojivu FOLUR možete pročitati na slijedećem linku: FOLUR (gnojivo na bazi tekuće UREE bez biureta)

Slika 2. Dobro razvijeni plodovi masline tijekom ljetnog perioda

Sinteza ulja u plodovima. Drugi važni fiziološki proces koji se odvija u plodovima masline tijekom ljeta je sinteza ulja u plodovima. Element koji igra ključnu ulogu u sintezi ulja kod masline je kalij. Međutim, slično kao i kod dušika, usvajanje kalija iz tla limitrano je količinom vode koji biljka može usvojiti odnosno nedostatkom kiše tijekom ljetnih mjeseci.

Slika 3. Simptomi nedostatka kalija kod masline tijekom ljetnog perioda

Da bi se povećala sinteza ulja u plodovima tijekom ljeta, preporuča se folijarna gnojidba visokokoncentriranim kalijevim gnojivima. Za primjenu u maslinarstvu preporuča se gnojivo FINAL K. Final K je gnojivo na bazi kalij-helata te sadrži visoku koncentraciju kalija (46,5% K2O), te ne sadrži kloride, sulfate ili nitrate. Zbog kalija u obliku kalij-helata (K-EDTA) maslina brzo usvaja kalij i brzo ulazi u fiziološke procese sinteze ulja. Kako je FINAL K gnojivo u tekućem obliku, lako se dozira i primjenjuje u folijarnoj gnojidbi maslina.

Tijekom ljeta preporuča se primjena u intervalima od 4 tjedna, u količini od 2-3 lit/Ha odnosno 2-3 dcl/100 lit. vode.

Više o gnojivu FINAL K možete pročitati na slijedećem linku: FINAL K (46,5% K2O)

Diferencijacija cvjetnih pupova za slijedeći vegetacijski ciklus. Osim rasta i razvoja plodova i sinteze ulja, krajem ljetnog perioda (mjesec kolovoz, ovisno o klimatskim uvjetima i sorti masline) u stablu masline odvija se važan fiziološki proces – diferencijacija cvjetnih pupova za slijedeći vegetacijski ciklus. Kako se u isto vrijeme odvijaju i procesi rasta plodova, često u maslinama dolazi do nedostataka mikroelemenata. Stoga se da bi osigurali dovoljnu količinu mikroelemenata za diferencijaciju cvjetnih pupova i rast plodova, preporuča dodatna folijarna gnojidba mikroelementima.

Slika 4. Obilna cvatnja masline nakon dobre diferencijacije cvijetnih pupova u predhodnoj vegetaciji

Mikroelemeti važni za diferencijaciju cvjetnih pupova su:

 • Željezo (Fe)
 • Mangan (Mn)
 • Cink (Zn)
 • Bor (B)
 • Bakar (Cu)

Na tržištu postoje različita gnojiva sa mikroelementima. Iako postoje jeftina gnojiva gdje su mikroelementi u sulfatnom obliku (nazivno sadrže više koncentracije mikroelemenata, ali zbog sulfatnog oblika, vrlo se slabo usvajaju kroz list masline, pa je njihova učinkovitost u folijarnoj gnojidbi masline vrlo mala), za folijarnu gnojidbu preporučaju se gnojiva koja mikroelemente sadrže u helatnom obliku. Osim mješavina, sa različitim postokom mikroelemenata, mogu se kupiti i gnojiva sa samo jednim mikroelementom. Za folijarnu gnojidbu maslina tijekom ljeta, preporuča se gnojivo COCKTAIL JADE, koji osim svih važnih mikroelemenata sadrži i magnezij (Mg), te čini kompletno gnojivo na bazi mikroelemenata za folijarnu gnojidbu masline.

Slika 5. Sastav gnojiva Cocktail Jade (proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska)

Preporučena doza primjene gnojiva Cocktail Jade je 1,0-1,5 kg/ha tijekom kolovoza, ili 100-150 gram/100 lit. vode.

Više o gnojivu COCKTAIL JADE možete pročitati na slijedećem linku: COCKTAIL JADE (mikroelementi)

**********

Ostali važni agrotehnički zahvati u folijarnoj gnojidbi masline. Tijekom ljetnih mjeseci, postoje još dva važna agroethnička zahvata u folijarnoj gnojidbi masline, a to su:

 • Primjena biostimulatora za smanjenje stresa uvjetovanog visokom temperaturom i nedostakom vode/kiše
 • Primjena sitno mljevene gline za smanjenje evapotranspiracije i ometanja životnog ciklusa maslinove muhe

Slika 6. Biostimulator DELFAN PLUS; sa maksimalnom količinom slobodnih aminokiselina (24%) i snažnog učinka u svim stresnim uvjetima (proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska)

Primjena biostimulatora. Zbog visoke temperature i nedostatka vode tijekom ljetnih mjeseci, masline su često pod stresnim uvjetima. Posljedica stresnih uvjeta je slab rast plodova (plodovi ostaju sitni), slaba sinteza ulja u plodovima (nizak randman plodova) a kod izrazito teških stresnih uvjeta dolazi do opadanja plodova i lisne mase, te je prinos i isplativost uzgoja masline vrlo niska. Da bi maslina bolje rasla tijekom stresnih uvjeta preporuča se primjena biostimulatora; preparata specifičnog sastava koji će smanjiti učinak stresnih uvjeta. Na tržištu postoji nekoliko vrsta biostimulatora, a mogu se podijeliti u dvije grupe:

 • Biostimulatori na bazi aminokiselina (Delfan Plus)
 • Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi (Phylgreen).

Biostimulatori na bazi aminokiselina. To su preparati na bazi aminokiselina, koje mogu biti životinjskog ili biljnog porijekla. Iako se često u reklamnim materijalima proizvođača ističe važnost porijekla materijala iz kojeg se vrši ekstrakcija aminokiselina, kvalitetnim testiranjem u stvarnim, vanjskim uvjetima nije utvrđena razlika u učinku. Glavni parametar koji razlikuje učinkovitost biostimulatora na bazi aminokiselina je KOLIČINA SLOBODNIH AMINOKISELINA (biljka ne može iskoristiti vezane aminokiseline) i AMINOGRAM – postotni udjel pojedinih slobodnih aminokiselina u preparatu.

Slika 7. AMINOGRAM biostimulatora Delfan Plus (proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska), važan pokazatelj kvalitete biostimulatora na bazi aminokiselina

Biostimulator na bazi aminokiselina koji se preporuča za primjenu u maslinama je preparat Delfan Plus, koji sadrži visoku količinu slobodnih aminokiselina (24%), što je značajno više od ostalih preparata na tržištu, te zbog toga ima snažan učinak u smanjenju stresa kod maslina.

Doza primjene je biostimulatora Delfan Plus je 1,0-1,5 lit/ha odnosno 100-150 mL/100 lit. vode. Preporuča se redovna primjena u intervalima od 4 tjedna, odnosno kod pojave stresnih uvjeta svakih 10-14 dana.

Više o biostimulatoru DELFAN PLUS možete pročitati na slijedećem linku: DELFAN PLUS (biostimulator)

Biostimulatori na bazi ekstrakta morskih algi. Tehnološki napredniji preparati u odnosu na biostimulatore na bazi aminokiselina su biostimulatori na bazi ekstrakata morskih algi. Trenutno, na tržištu postoje dvije tehnologije ekstrakcije morskih algi; toplinski postupak sa primjenom natrijeve ili kalijeve lužine te postupak hladne, mehaničke ekstrakcije (poput proizvodnje maslinovog ekstradjevičanskog ulja). Toplinska ekstrakcija je postupak koji se napušta u proizvodnji jer zbog toplinske obrade sirovine (morske alge) uništavaju se svih korisni sastojci morskih algi te takvi preparati imaju mrtvu, smeđe-crnu boju i vrlo slabi učinak u primjeni. Sa druge strane, vrhunski proizvodi na bazi morskih algi, dobivaju se mehaničkim postupkom hladne ekstrakcije. Iako su randmani u takvoj proizvodnji vrlo niski, dobiveni preparati, sadrže VISOKU KOLIČINU BIOAKTIVNIH SASTOJAKA te pokazuju izvaredan učinak u folijarnoj gnojidbi maslina.

Slika 8. Biostimulator PHYLGREEN na bazi hladno prešanog ekstrakta morske alge

Na tržištu Hrvatske dostupan je preparat PHLYGREEN, hladno prešani ekstrakt morske alge, sa visokom količinom bioaktivnih sastojaka (aminokiseline, prirodni hormoni, eliktrori, manitol, minerali). Proizvođač biostimulatora Phylgreen je tvrtka Tradecorp Ltd. (Španjolska) koja proizvodnju biostimulatora vrši u Irskoj gdje se obrađuje morska alga Ascophyllum nodosum koja raste uz atlantsku obalu Irske. Posebnost ovih lokacija rasta morske alge Ascophyllum nodosum je niska količina teških metala (krom, živa, olovo, nikal, kadmij) te biostimulator Phylgreen ima i EcoCert certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivredi.

Doza primjene biostimulatora Phylgreen je 1,0-1,5 lit/ha odnosno 100-150 mL/100 lit. vode u u intervalima od 4 tjedna, odnosno kod pojave stresnih uvjeta svakih 10-14 dana.

Slika 9. Morska alga Ascophyllum nodosum od koje se proizvodi biostimulator Phylgreen

Više o biostimulatoru PHYLGREEN možete pročitati na slijedećem linku: PHYLGREEN (biostimulator)

Biostimulatori Delfan Plus i Phylgreen imaju EcoCert certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji te ima i odobrenje za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj.

Primjena sitno mljevene muskovitne gline (ASPANGER MICA G). Primjena sitno mljevene muskovitne gline u maslinarstvu aktualna je u posljednih nekoliko godina. Nakon dobrih rezultata u primjeni kod uzgoja jabuka gdje tretmani glinom štite plodove od intenzivnog sunčevog zračenja i ometaju postavljanje jaja i razvojni ciklus jabučnog savijača (uzročnika crvljivosti plodova), primjena gline nalazi sve više mjesta i u maslinarstvu. Mješanjem sa vodom, stvara se stablina suspenzija (muskovitna glina nije topiva u vodi), koja se prska po listovima i plodovima masline.

Slika 10. Maslinova muha (Bactrocera olea), štetnik koji čini intenzivne štete na plodovima maslina tijekom ljetnog perioda

Učinci primjene suspenzije gline u maslinarstvu su slijedeći:

 • Glina stvara fini mehanički zaštitni sloj na površini plodova i ometa maslinovu muhu u polaganju jaja. Zbog specifične (lomljene strukture) muskovitne gline, maslinova muha izbijegava slijetanje i polaganje jaja na plodovima koji su zaštićeni glinom
 • Zbog mehaničkog sloja gline na listovima, značajno se smanjuje direktno sunčevo zračenje i zagrijavanje površine lista, te se time smanjuje gubitak vode (transpiracija) preko lista. Kako većina maslinika još uvijek nema sisteme za natapanje, učinak glina na manji gubitak vode vrlo je važan.

Slika 11. Stablo masline nakon tretmana sa fino mljevenom muskovitnom glinom (ASPANGER MICA G, proizvođač Aspanger GmBH, Austrija)

Doza primjene preparata ASPANGER MICA G je 5 kg/100 lit. vode odnosno 20-25 kg/ha ovisno o starosti nasada maslina odnosno o volumenu pojedinih stabala u nasadu masline. Tretman se ponavlja nakon svake obilnije kiše.

***********

Gdje nabaviti gnojiva iz ovog članka:

Zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana, Tel: 098/435-129 (gosp. David Gluhić), e-mail: [email protected]

Zastupnik (SLO): Jurana d.o.o., Limbuška cesta 64a,. 2000 Maribor. Tel: +386 (0)2/ 4215-363 (gosp. Gordana Veber)

 

Slični članci

 • Preporuka gnojidbe: Maslina/Vinova loza – ekološka proizvodnja (4/2016) Biostimulator (DELFAN PLUS) sa 9% ukupnog dušika (N) i gnojivo COCTAIL JADE za pravilan i ujednačen razvoj plodova masline/bobice grožđa nakon cvatnje. Maslina i vinova loza završile […]
 • Preporuka gnojidbe: Maslina (9/2016) Tekuće dušično gnojivo (TIME LIFE N) sa 28% dušika (N) i biostimulator (DELFAN PLUS) na bazi aminokiselina za rast plodova masline tijekom agroekološki nepovoljnog ljetnog perioda visoke […]
 • Preporuka gnojidbe masline (9/2017) Gnojivo FINAL K sa visokom koncentracijom kalija (46,5% K2O) i biostimulator DELFAN PLUS za bolju sintezu ulja i veći randman plodova u berbi masline. Slika 1. Gnojivo FINAL K sa […]
 • Lithovit – gnojidba masline PREPORUKA GNOJIDBE MASLINE GNOJIVOM LITHOVIT Gnojivo Lithovit se u gnojidbi maslina preporuča u tri tretmana: Početak vegetacije (porast listova) Prije cvatnje Početak razvoja […]
 • Preporuka gnojidbe: Maslina (lipanj, 2014) Nakon završetka cvatnje počinje faza intenzivnog porasta ploda masline, te se posebno preporuča primjena gnojiva FOLUR koji sadrži visoku količinu brzo usvojivog dušika (N) koji je važan […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *