Kako do većeg randmana ulja u plodovima masline?
Sada je pravo vrijeme za folijarnu gnojidbu masline kalijem.

7 min read
By | 28.08.2018

Riješenje je u kaliju (K) i ljetnoj folijarnoj gnojidbi kalijem.

Prosječan randman ulja u plodovima masline je 10-12%, ali značajno ovisi o mnogo drugih čimbenika; sorti, vremenu berbe (rana/kasna) i načinu prerade plodova. Pa tako, u nekim slučajevima randman može biti vrlo nizak, čak i svega 8%, ali i vrlo visoki, preko 13-14% ulja. Pitanje svih maslinara je; može li se promjenama u tehnologiji gnojidbe povećati randman i količina ulja u plodovima masline?

Odgovor je nedvojben; MOŽE. A ključni element u povećanju količine ulja u plodu masline je kalij (K).

Kada i kako kalij djeluje na povećanje ulja u plodovima masline?

Tijekom rasta plodova masline, sa stajališta fiziologije ploda, razlikuju se dvije glavne faze; prva, početna faza rasta ploda, nakon završetka cvatnje pa do sredine kolovoza, kada glavnu ulogu u gnojidbi igra dušik (N). Svi čimbenici koji će ograničiti usvajanje dušika (nedostatak vode u tlu, visoka temperatura, nepravilna gnojidba, niska plodonost tla i dr.) ograničiti će rast ploda u ovoj važnoj fazi, te će plodovi maslina ostati sitni, uz nizak ukupni urod plodova.

U drugoj polovici ljeta (od sredine kolovoza, ovisno o ekološkim uvjetima) intenzivan rast ploda se usporava, i u plodovima maslina počinje druga važna faza; sinteza i nakupljanje ulja u plodovima. I dok će se pravilnom gnojidbom u predhodnoj fazi definirati ukupan prinos plodova maslina, pravilnom gnojidbom u drugoj fazi, definirati će se količina ulja u plodovima. Upravo će raspoloživost kalija (K) u ovoj fazi značajno utjecati na količinu ulja u plodovima.

Koji čimbenici ograničavaju usvajanje kalija?

Prije svega je to nedostatak vode u tlu. Količina kalija (K) koje će maslina usvojiti iz tla, prvenstveno ovisi o količini vode u tlu. Posebnost kalija je da se usvaja paralelno sa usvajanjem vode iz tla, te će zbog nedostatka vode u tlu, usvajanje kalija biti vrlo slabo; često nedovoljno za potrebe maslina. Bez obzira na količinu kalija u tlu (rezerve iz jesenske gnojidbe) zbog nedostatka vode, usvajanje je vrlo slabo.

Osim vlage u tlu, problem kalija je fiksacija kalija od strane minerala gline u tlu, pogotovo ilita, koji je vrlo čest mineral gline u većini crvenica u obalnom području Hrvatske.

I treći, gotovo zaboravljeni čimbenik koji reducira usvajanje kalija iz tla je niska pH vrijednost tla. Kako vrlo mali broj maslinara kontrolira pH vrijednost tla, tako se često dešava, pogotovo na kiselim, ispranim crvenicama, dobar urod maslina, ali vrlo niskih randamana, usprkos pojačanoj kalijevoj gnojidbi u tlo.

Kako nadoknaditi potrebne količine kalija tijekom ljetnog perioda?

FOLIJARNOM GNOJIDBOM. Najučinkovitiji način za dodatnu gnojidbu kalijem tijekom ljeta je folijarna gnojidba. Na taj načn, maslina će i u teškim klimatskim uvjetima dobiti potrebnu količinu kalija, i stvoriti veću količinu ulja u plodovima.

Kako izabrati gnojiva za folijarnu gnojidbu masline kalijem?

Na tržištu postoji veliki broj gnojiva koji se mogu koristiti u folijarnoj gnojidbi masline, a osim razlike u obliku kalija, gnojiva se mogu podijeliti i na:

  • Gnojiva za primjenu u integriranoj proizvodnji maslina
  • Gnojiva za primjenu u ekološkoj gnojidbi maslina

GNOJIVA ZA PRIMJENU U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI MASLINA

U integriranoj proizvodnji maslina za folijarnu gnojidbu koriste se najčešće gnojiva na bazi kalij-helata. Osim visoke količine kalija u takvim gnojivima (više od 40% K2O), kalij u helatnom obliku (K-EDTA) se lako i brzo usvaja, pogotovo i teškim ekološkim uvjetima. Druga prednost kalij-helata je dobra kompatibilnost sa insekticidima za zaštitu od maslinove muhe, pa se u jednom zahvatu može kombinirati i gnojidba i zaštita.

Slika 1. Gnojivo FINAL K na bazi kalij helata, koje sadrži 46,5% K2O (proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska)

Osim gnojiva na bai kalij-helata, u novije vrijeme u maslinarstvu se često koriste i gnojiva na bazi kalij-fosfita. Fosfitni oblici gnojiva su novost na na tržištu gnojiva, koje sadrže fosfor u fosfitnom obliku. Takva gnojiva imaju snažan sistemični učinak (brzo se usvajaju, otporni su na ispiranje kišom) koji osim samog učinka u gnojidbi, važni su u podizanju otpornosti masline na zarazu paunovim okom. U kombinaciji sa fosfitima mogu biti različiti hranivi elementi, a za maslinu je naročito važan kalij-fosfit. U odnosu na gnojiva na bazi kalij-helata, sadrže manje količine kalija (10-20%). Doze primjene su 3-5 lit/ha, te se posebno preporuča za primjenu u maslinicima gdje je izražen problem bolesti paunova oka. Osim toga, gnojiva na bazi fosfita imaju nisku pH vrijednost, pa u kombinaciji sa insekticidima zakiseljava otopinu pesticida, pa se time podiže učinkovitost primjene insekticida (dimetoata).

Slika 2. Gnojivo TRAFOS K na bai kalij-fosfita, koji sadrži 20% K2O (proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska).

Osim navedenih gnojiva, u folijarnoj gnojidbi masline kalijem, mogu se koristiti i vodotopiva gnojiva sa većom količinom kalija, poput formulacija NPK 15:5:30 (na bazi kalij-nitrata) ili NPK 7:12:40 (na bazi kalij-sulfata). Takve formulacije predstavljaju jeftin izvor kalija, te mogu djelomično zadovoljiti potrebe masline za kalijem. Vodotopiva gnojiva se koriste u dozi od 3-5 kg/ha, uz poštovanje maksimalne koncentracije od 2-4 grama/1 lit. vode vodotopivog gnojiva. Veće koncentracije nisu za preporučiti zbog mogućnosti izazivanja ožegotina na listovima masline.

GNOJIVA ZA PRIMJENU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI MASLINA

Za primjenu u ekološkoj proizvodnji postoji nekoliko mogućnosti:

  • Primjena kalij-sulfata (gnojivo KALISOP, proizvođač Kali GmBH, Njemačka)
  • Posebno formulirana gnojiva sa visokom količinom kalija

Ograničenja za primjenu kalij-sulfata. Za primjenu u ekološkoj proizvodnji mogu se korisiti samo gnojiva na bazi kalij-sulfata iz prirodnih nalazišta kalijevih soli. Kalij-sulfat koji se dobiva kao nusprodukt u kemijskoj industriji (u reakciji sulfatne kiseline i kalijevih mineralnih stijena) NE MOGU SE KORISTITI u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je primjene kalij-sulfata u ekološkoj poljoprivredi potrebno provijeriti porijeklo gnojiva.

Slika 3. KALISOP, gnojivo na bazi kalij-sulfata iz prirodnih nalazišta kalijevih-soli (proizvođač Kali GmBH, Njemačka)

Gnojivo na bazi kalij-sulfata sadrže 50% kalija (K2O), te su to gnojiva sa visokom količinom sumpora, pa imaju nisku pH vrijednost. Problem kod kalij-sulfata je niska topivost. Prosječno se u 1 lit. vode može otopiti 80-120 grama kalij-sulfata. Doza primjene je 3-5 kg/ha.

Osim kalij-sulfata, u ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti i posebno formulirana gnojiva sa visokom količinom kalija. Najčešće su to gnojiva na bazi kalij-karboksilata, koji imaju certifikate za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Jedno od novih gnojiva na našem tržištu je gnojivo IDAI K PLUS, španjolskog proizvođača IDAI Nature, koji sadrži 20% kalija (K2O). Radi se o tekućem gnojivu na bazi kalija u karboksilnom obliku, gdje nema problema sa topivosti, poptu kalij-sulfata. Posebnost gnojiva Idai K Plus je primjena HPC tehnologije u proizvodnji, što rezultira proizvodom neutralne pH vrijednosti i lakog i brzog usvajanja od strane biljke, što je posebno važno u lošim klimatskim uvjetima. Doza primjene je 2-4 lit/ha, 2-3 tretmana u razmaku od 14 dana.

Slika 4. Gnojivo IDAI K PLUS za primjenu ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji maslina (proizvođač Idai Nature Ltd., Španjolska)

Dodatne informacije:


Nedvojbeno, kalij (K) predstavlja važan element u gnojidbi masline i putu do većeg prinosa ulja u plodovima. Razvojem tehnologije proizvodnje gnojiva, maslinarima je na raspolaganju nekoliko različitih proizvoda, koji sadrže visoke količine kalija, i koji se mogu uspiješno koristiti i u integriranoj proizvodnji ali isto tako i u ekološkoj proizvodnji maslina. Kraj ljeta je važan period za gnojidbu kalijem, te je sada pravo vrijeme za primjenu kalija u folijarnoj gnojidbi maslina.

Autor članka:

dr.sc. David Gluhić, kolovoz 2018. godine

***********

Gdje nabaviti gnojiva iz ovog članka:

Zastupnik (HR): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana, Tel: 098/435-129 (gosp. David Gluhić), e-mail: [email protected]

Zastupnik (SLO): Jurana d.o.o., Limbuška cesta 64a,. 2000 Maribor. Tel: +386 (0)2/ 4215-363 (gosp. Gordana Veber)

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *