Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom, kalijem i borom na vegetativnu i generativnu aktivnost masline
Sažetak doktorske disertacije.

2 min read
By | 22.06.2014

Učinak folijarne primjene dušika, kalija i bora na vegetativnu i generativnu aktivnost masline (Olea europaea L. cv Oblica), proučavan je u nasadu masline na otoku Braču, u faktorijelnom eksperimentu s osam kombinacija iz navedena tri faktora sa po dva nivoa.

Maslinik

Primijenjeni zahvati snažno su utjecali na brojna mjerila vegetativne i generativne aktivnosti masline, osobito na rast izbojaka, cvatnju i razvoj ploda. Pojedinačno upotrijebljeni kalij nitrat (2%) i urea (2%), primijenjeni dvokratno početkom ljeta, slično su utjecali na uvećanje dužine izbojaka (13,4 nasuprot 14,2%), dok je uvećanje dužine izbojaka na stablima gdje su primijenjena oba ova gnojiva bilo signifikantno veće i iznosilo (29,8%). Primjena hranjiva utjecala je na ritam rasta mladice. Udjel ljetnog i jesenskog porasta u ukupnom porastu kod kontrolnih stabala iznosio je 15%, kod kalijem tretiranih stabala 24,7%, kod dušikom tretiranih stabala 30,5%, a kod dušikom i kalijem tretiranih stabala 39,8%. Premda su tijekom eksperimenta utvrđena značajna variranja parametara cvatnje masline, primijenjeni zahvati ipak su imali određeni učinak na ova svojstva.

maslina cvatnja

Primjena dušika značajno je povećala dužinu cvata masline, dok je primjena bora (0,5% solubora) urodila značajno većim brojem cvatova u cvatu. Primječena je također tendencija povećanja broja hermafroditnih cvjetova pod utjecajem ovih zahvata. Rast ploda masline pratio je dvostruku sigmoidnu krivulju. Pod utjecajem kalija utvrđena je signifikantno veća prosječna masa svježeg ploda (6,43g nasuprot 6,07g), kao i veća količina ulja u plodu (0,97g nasuprot 0,848g ulja/plodu). Rezultati povećanja odmašćene suhe tvari tijekom rasta ploda i dinamika nakupljanja ulja u plodu, jasno su očitovali njihovu međusobnu ovisnost. Signifikantna pozitivna korelacija ustanovljena je između količine kalija i ulja u plodu.

maslinovo ulje

Izvor članka: Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom, kalijem i borom na vegetativnu i generativnu aktivnost masline, Perica Slavko, doktorska disertacija, Agronomski Fakultet Zagreb (1996), Hrvatska znanstvena bibliografija

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *