Folijarna gnojidba ljeske mikroelementima nakon berbe plodova
Zašto je folijarna gnojidba ljeske nakon berbe važna za visoku rodnost slijedeće sezone

4 min read
By | 19.09.2018

Nakon završetka berbe plodova, krajem ljeta, pravo je vrijeme za JESENSKU FOLIJARNU GNOJIDBU LJESKE. Naime, ljeska je specifična voćarska kultura koja ima poseban ciklus cvatnje i oplodnje, koje počinje već krajem ljeta, kada počinje rast i razvoj muških resa. A kasnije, se nastavlja sa otvaranjem ženskih cvijetova. Uslijed nedostataka mikroelemenata nakon berbe (jer se dio mikroelemenata potrošio za rast i razvoj plodova) dolazi do slabog razvoja muških/ženskih cvjetova, malog broja polenovih zrnaca i slabe energije klijanja. Posljedica toga je slaba cvatnja i oplodnja, a posljedično tome i slabi prinos slijedeće vegetacije.

Slika 1. Muški i ženski cvijet na stablu ljeske

Koji su mikroelementi važni za ljesku?

Za gnojidbu ljeske važni su svi mikroelementi, a posebno:

 • Željezo (Fe)
 • Mangan (Mn)
 • Bor (B)

Slika 2. Optimalne količine mikroelemenata u listu ljeske (Olsen J. (2013), Growing huzelnut in the Pacific Northwest: Orchard Nutrition)

Optimalna količina mikroelemenata u listu ljeske

Iako su željezo (Fe), mangan (Mn) i bor (B) vrlo važni, usljed nedostataka nekog od mikroelemnata u tlu (poput cinka (Zn) ili bakra (Cu)), mogu se javiti simptomi nedostatne količine mikroelemenata. Stoga, je na veći proizvodnim površinama potrebno znati stanje mikroelemenata u tlu, i tome prilagoditi jesensku folijarnu gnojidbu za ljesku. Primjerice, ukoliko se ljeska uzgaja na tlima sa većom količinom vapna (karbonatna tla) vrlo često se javlja nedostatak cinka, pa je stoga potrebno pojačati gnojidbu sa cinkom.

Izbor gnojiva na bazi mikroelemenata za folijarnu gnojdibu ljeske

Za folijarnu gnojidbu ljeske mogu se koristiti:

 • Pojedinačna gnojiva u helatnom (EDTA) obliku i njihove mješavine
 • Gnojiva na bazi bora (B)
 • Mješana gnojiva sa više mikroelemenata u helatnom obliku

Pojedinačna gnojiva u helatnom (EDTA) obliku koriste se kod profesionalnih proizvođača ljeske, koji gnojidbu ljeske planiraju na osnovi rezultata analize tla i lista. Ukoliko analize tla/lista pokazuju nedostatke određenih elemenata, kombinacijom preparata moguće je složiti optimali omjer pojedinih hraniva i izvršiti gnojidbu. Prednost gnojiva u helatnom obliku je mogućnost mješanja prema zahtjevima uzgajivača ljeske.

Slika 3. Tradecorp Zn (14% Zn-EDTA helata, proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska); važno gnojivo za primjenu na karbonatnim (alkalnim tlima)

Kako je ljeska kultura koja zahtjeva i veće količine bora (B) u gnojidbi, dio proizvođača ljeske, nakon berbe obavlja i foliajrnu gnojidbu sa gnojivima na bazi bora. Najčešće su to tekuća gnojiva na bazi bor-etanolamina, koja sadrže 11% B u organskom obliku (poput preparata Foliarel Liquido, Mikrovit Bor, Folibor i sl) ili su to gnojiva na bazi Na-perborata, koji sadrže znatno veće količine bora; 20-21% B. Radi se o jeftinim gnojivima, te bi primjena bora (B) trebala biti redovna mjera u jesenskoj folijarnoj gnojidbi ljeske.

Međutim, kako samo dodavanje bora (B) nije dovoljno, nova praksa u folijarnoj gnojidbi ljeske, preporuča primjenu mješanih gnojiva sa mikroelementima u helatnom obliku sa dodatkom bora. Na taj način, u jednom zahvatu riješava se problem svih fiziološki važnih mikroelemenata, što je garancija za dobru cvatnju i oplodnju ljeske, odnosno postizanje dobrog i redovnog uroda plodova.

Slika 4. Gnojivo Tradecorp AZ Plus; mješavina mikroelemenata u helatnom obliku sa dodatkom bora (B) i aminokiselina za jesensku folijarnu gnojidbu ljeske (proizvođač Tradecorp Ltd., Španjolska)

Doza primjene mješanih gnojiva je 1-2 kg/ha, ovisno o kondiciji nasada i stanju plodnosti tla.


Što je sa gnojivima koji sadrže mikroelemente u sulfatnom obliku? Jesu li to dobar izbor za jesensku folijarnu gnojidbu ljeske?

Nisu. Ovo je često pitanje proizvođača ljeske, jer su mikrohraniva u sulfatnom obliku značajno niže cijene. Međutim, tehnološki, nema opravdanja za primjenu sulfatnih oblika mikrohraniva u jesenskoj folijarnoj gnojidbi ljeske.

Postoji više razloga, zbog čeka se u jesenskoj folijarnoj gnojidbi ne primjenjuju gnojiva u sulfatnom obliku. A to su:

 • FIZIOLOŠKA STAROST LISTA. Nakon završetka berbe, listovi su već u značajnoj fiziološkoj starosti, sa djelomično lignificiranom kutikulom lista. Kod takvih listova, usvajanje hraniva u sulfatnom obliku (velike molekule, za razliku od mikrohraniva u helatnom obliku) je vrlo slabo.
 • MOGUĆNOST ISPIRANJA KIŠOM. Kako je usvajanje sulfatnih oblika vrlo sporo (2-3 tjedna do potpunog usvajana), svaka pojava oborina u periodu nakon primjene gnojiva potaknuti će ispiranje, odnsono gubitak hraniva.
 • NISKE TEMPERATURE I KRAĆE TRAJANJE DANA. U ovom dijelu godine, temperature zraka počinju naglo padati, i skraćuje se dužina dana. To su uvjeti kada je fiziološka aktivnost biljke se manjeg intenziteta, pa je usvajanje hraniva vrlo sporo.

Stoga je iz navedenih razloga, za jesensku folijarnu gnojidbu, preporuka primjena mikroelemenata u helatnom (EDTA) obliku, koji se brzo i lako usvaja, i biljka ga može brzo iskoristiti.

Kako prepoznati gnojiva sa mikrohranivima u helatnom obliku?

Vrlo lako. Proizvođači koji proizvode mikrohraniva u helatnom obliku, to isto navode na etiketi gnojvia, jer je to znak da je gnojivo više razreda kvalitete. Ukoliko na pakiranju gnojiva ne piše podatak da su elementi u helatnom obliku, vjerovatno se radi o gnojivima gdje su elementi u sulfatnom ili kloridnom obliku, koji nisu pogodni za jesensku folijarnu gnojidbu ljeske.


Slika 5. Dobro razvijeni plodovi ljeske

 

Autor članka:

dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije

Slični članci

 • Preporuka folijarne gnojidbe ljeske (10/2017) Gnojivo TRADECORP AZ PLUS sa visokom koncentracijom svi važnih mikroelemenata u helatnom obliku (Fe, Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo) za jesensku folijarnu gnojidbu ljeske u integriranoj […]
 • Agrovit P AGROVIT P je posebno formulirano praškasto gnojivo sa magnezijem (MgO) i mikroelementima u helatnom obliku namjenjeno za folijarnu gnojidbu velikog broja poljoprivrednih kultura. Gnojivo […]
 • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
 • Biogeni elementi – mikroelementi Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati […]
 • The Ferrero group Prezentacija o najvećoj poslovnoj grupi koja se bavi proizvodnjom, otkupom, preradom i prodajom proizvoda na bazi lješnjaka. Iako je brand Nutela, dobro poznat svima, u slijedećoj […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *