Ljeska – gnojidbene potrebe
Gnojidbene potrebe mladih i rodnih nasada ljeske

1 min read
By | 05.01.2015

Ljeska je kultura koja se sve više uzgaja na području Hrvatske, te je za pravilno planiranje gnojidbe potrebno poznavati potrebe ljeske za hranivima i osnovnim agroekološkim uvjetima.

Plodovi ljeske

GNOJIDBENE POTREBE MLADOG NASADA LJESKE

Gnojidba mladih nasada ljeske makrohranivima(1) Izvor podataka: Regione Campagna (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del nocciolo

Grm ljeske u 3 godini vegetacije

Mlade nasade ljeske potrebno je tijekom prve 4 godine razvoja prihraniti samo dušičnim gnojivima, KAN ili Amonij-sulfat (ukoliko je pravilno provedena meliorativna gnojdiba prije podizanja nasada fosforom i kalijem).  Ukoliko nije pravilno provedena meliorativna gnojidba prije podizanja nasada, onda se prihrana mladih stabala ljeske treba provoditi sa gnojivom NPK 15:15:15.

 

GNOJIDBENE POTREBE RODNIH NASADA LJESKE

Gnojidba rodnih nasada ljeske(1) Izvor podataka: Regione Campagna (2000). Disciplinare di produzione per la coltivazione del nocciolo

Plodovi na rodnim stablima ljeske

Rodni nasadi ljeske imaju visoke potrebe za sva tri osnovna makroelementa; dušik, fosfor i kalij, dok je potreba za kalcijem nešto manja (ovisno o pH vrijednosti tla; ukoliko su tla slabokisela, onda je potrebno dodavati i kalcij u gnojidbi. Posebnost ljeske kao drvenaste kulture je visoka potreba za fosforom, te se preporuča 1-3 folijarne prihrane tijekom vegetacije sa gnojivima sa visokom koncentracijom fosfora (Niuper 75).

Od ostalih hraniva, ljeska je osjetljiva na nedostatak:

  • Bakra (Cu) – na pjeskovitim tlima, i tlima sa visokom količinom kalcija, željeza i mangana u tlu
  • Cinka (Zn) – na alkalnim ili kiselim tlima, sa visokom količinom fosfora u tlu (za spriječavanje pojave nedostatka cinka kod ljeske (slab rast) preporuča se dodavanje fosfora preko lista, a samo manja količina preko tla)
  • Sumpor (S) – javlja se nedostatak kod primjene visoke količine dušika u gnojdibi te na tlima sa malom količinom organske tvari.

Napomena: Pravilan program gnojidbe ljeske moguće je sastaviti samo na osnovi analize tla.

Slični članci

  • Preporuka gnojidbe: Ljeska (6/2016) Biostimulator (DELFAN PLUS) na bazi aminokiselina + tekući dušik (TIME LIFE N) za rast plodova ljeske tijekom agroekološki nepovoljnog ljetnog perioda visoke temperature i […]
  • The Ferrero group Prezentacija o najvećoj poslovnoj grupi koja se bavi proizvodnjom, otkupom, preradom i prodajom proizvoda na bazi lješnjaka. Iako je brand Nutela, dobro poznat svima, u slijedećoj […]
  • Preporuka gnojidbe: Ljeska (listopad/2014) FOLIJARNA GNOJIDBA LJESKE NAKON BERBE PLODOVA PRIMJENA GNOJIVA TRADECORP AZ Plus - visoka količina mikroelemenata u helatnom obliku, poptuna mješavina svih važnih mikroelemenata (bor, […]
  • Niuper 75 NIUPER 75 je tekuće gnojivo na bazi fosfora (50% P2O5), koji sadrži visoku koncentraciju fosfora u tekućem obliku. Zbog posebnog obilka i visoke koncentracije fosfora, vrlo brzo ulazi u […]
  • Folijarna gnojidba ljeske mikroelementima nakon berbe plodova Nakon završetka berbe plodova, krajem ljeta, pravo je vrijeme za JESENSKU FOLIJARNU GNOJIDBU LJESKE. Naime, ljeska je specifična voćarska kultura koja ima poseban ciklus cvatnje i […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *