Salata – simptomi nedostataka mikroelemenata
Nedostatak mikroelemenata kod uzgoja salate i ostalog lisnatog povrća

5 min read
By | 14.09.2017

Nakon što je na portalu objavljen članak na temu nedostataka makroelemenaata u salati (vidi članak: Salata-simptomi nedostatka makroelemenata) objavljujemo nastavak na temu gnojidbe salate. Tematski članak na temu nedostataka mikroelemenata; sada su u priči oko gnojidbe salate u pitanju željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn), bor (B), bakar (Cu) i molibden (Mo). Kako je većina svih mikroelemenata istovremeno i teški metal, garnica između korisnog učinka i toksičnost, vrlo je mala, pa ćemo u ovom članku prikazati i simptome toksičnosti pojedinih mikroelemenata.

Zelena salata je povrtna kutlura koja se u Hrvatskoj uzgaja gotovo tijekom cijele godine. Salata ima skromne potrebe za toplinom i svjetlošću, što je čini idealnom za uzgoj u staklenicima i plastenicima tijekom jeseni, zime i ranog proljeća. Kako se radi o kulturi s kratkim razdobljem vegetacije (55-65 dana) usvajanje hraniva je vrlo važno za uspiješan uzgoj. U prvom dijelu vegetacije, salata ima mali volumen korijena, te je usvajanje hraniva vrlo sporo, te se kasnije, rastom korijena, povećava intenzitet usvajanja hraniva, te se rast salate značajno ubrzava.  Upravo zbog ove fiziološke specifičnosti salate, pravilna gnojidba mikroelementima vrlo je važna u uzgoju salate.

Slika 1. Intenzivan uzgoj salate u plastenicima

 

Nedostaci/Suvišak (toksičnost) mikroelemenata kod uzgoja zelene salate

U čkanku ćemo prikazati simptome nedostataka ili suviška (toksičnosti) slijedećih mikroelemenata:

  1. Željezo (Fe)
  2. Mangan (Mn)
  3. Cink (Zn)
  4. Molibden (Mo)

Nedostatak željeza (Fe)

Nedostatak željeza se javlja kod uzgoja na iscrpljenim tlima nakon uzgoja plodovitog povrća, koji su potrošači velike količine željeza (Fe) te kod nepravilno provedene osnovne gnojidbe. Kako je željezo vrlo važan mikroelement za rast i razvoj, te cvatnju plodovitog povrća (pogotovo rajčice), vrlo čest dolazi do nedostatka željeza kod uzgoja salate u plodoredu rajčica-salata.

Slika 2. Simptomi nedostatka željeza (Fe)

Kod nedostatka željeza (Fe) rast salate je slab i lišće dobiva blijedo-žutu boju. Simptomi se prvo uočavaju na mladom lišću u središtu rozete. Optimalna količina željeza u listu salate iznosi 160-220 ppm Fe. Prilikom jakog nedostatka željeza, dolazi do zastoja u rastu i postupnog propadanja cijele biljke salate. Nedostatak željeza (Fe) čest je prilikom uzgoja salate na laganim pjeskovitim tlima te na tlima sa visokom količinom vapna/karbonata u tlu.

Nedostatak i suvišak mangana (Mn)

Mangan (Mn) je vrlo važan element u uzgoju salate. Osim direktne uloge u ishrani salate, mangan ima mogućnost smanjenja sinteze nitrata u listu prilikom obilne gnojidbe dušikom, te se prilikom zimskog uzgoja salate vrlo često koristi dodatna gnojidba manganom. Kako u zimskim uvjetima ima značajne redukcije svijetla (kratak dan) i topline, mogućnost nagomilavanja nitrata u listu je vrlo velika. Za učinkovito smanjivanje količine nitrata u listu salate (ali i ostalog lisnatog povrća) preporuča se primjena mangana u helatnom obliku (gnojivo Tradecorp Mn, koji sadrži 14% Mn-EDTA helata).

Slika 3a. Nedostatak mangana (Mn) kod salate; mlada presadnica salate

Slika 3b. Nedostatak mangana (Mn) kod salate; formirana glavica salate

Nedostatak mangana (Mn) manifestira se pojavom kloroze na svim listovima u glavici salate; kako mladog tako i starijeg lišća. Kod većeg intenziteta nedostatka mangana, javlja se tipično posmeđivanje međužilnog tkiva na listovima salate. Simptomi nedostatka javljaju se kod količine mangana (Mn) u listu ispod 20 ppm Mn. Optimalna količina Mangana (Mn) za salatu iznosi 50-200 ppm Mn.

Suvišak mangana (Mn) je rijetka pojava u uzgoju salate, ali se može dogoditi u specifičnim uvjetima (nepravilna gnojidba manganom, upotreba zaštitnih sredstava sa visokom količinom mangana u predkulturi, tla sa prirodo visokom količinom mangana, natapanje sa vodom koja sadrži visoku kolčinu mangana). Stoga se preporuča analiza tla i vode za natapanje, kako bi se utvrdili izvori viška mangana u tlu. Simptomi toksičnosti mangana (Mn) javljaju se kada količine mangana u listu poraste iznad 250 ppm. Kod toksičnosti mangana (Mn) dolazi do nekroze i posmeđivanja gornjeg ruba lista salate, kako je prikazano na slijedećoj slici.

Slika 4. Simptomi toksičnosti mangana (Mn) na presadnici salate

Nedostatak cinka (Zn)

U uzgoju salate nedostatak cinka (Zn) je rijetka pojava. Nedostatak cinka javlja se u tlima gdje je količina cinka vrlo niska, tlima sa teškim mehaničkim sastavom (glinovita, teška i hladna tla), te u tlima gdje je bila vrlo intenzivna gnojidba fosforom (koji je u jakoj kompeticiji sa cinkom). Glavni simptom nedostatka cinka je patuljasti rast salate, jer cinka igra važnu ulogu u sintezi hormona rasta auxina. Optimalna količina cinka u listu salate iznosi od 50-150 ppm.

Slika 5. Simptomi nedostatka cinka (Zn) na salati u kasnjim fazama razvoja

Nedostatak bakra (Cu)

Bakar je važan element u uzgoju salate. Kako je u uzgoju salate upotreba bakrenih preparata vrlo mala ili gotovo napuštena, količina bakra u tlu znade biti vrlo niska, te često dolazi do nedostatka bakra. Primjenom veće količine orgnaskih gnojiva, dolazi do vezivanja bakra  (Cu) u tlu, te se tima samo povećava mogućnost pojave nedostatka bakra u listu salate. Osim, direktne uloge u ishrani salate, bakar je važan za povećanje otpornosti na bakterijske bolesti lista, te se u uzgoju preporuča primjena bakrenih gnojiva na bazi Cu-EDTA helata ili Cu-glukonata. Optimalna količina bakra u listu salate iznosi 5-15 ppm, dok će se simptomi nedostatka javiti kod količine manje od 2 ppm.

Slika 6. Simptomi nedostatka bakra (Cu) kod salate

 

Nedostatak molibdena (Mo)

Nedostatk molibdena (Mo) postaje čest problem u intenzivnom uzgoju salate. Kako je prirodna količina molibdena (Mo) u tlu vrlo niska, u intenzovnom uzgoju salate molibden zauzima važno mjesto.  Za razliku od ostalih mikroelemenata, nedostatak molibdena se javlja pri niskim pH vrijednostima supstrata/tla za uzgoj salate. Ukoliko je pH niži od 5,0, usvajanje molibdena je vrlo ograničeno. Optimalna količina molibdena (Mo) u listu salate iznosi oko 0,30-0,60 ppm, dok se nedostatak javlja kad sadržaj molibdena padne ispod 0,15 ppm.

Slika 7. Uspredba salate pri pojavi nedostatka molibdena (Mo) u fazi rasta

 

Slični članci

  • Optimalna količina hraniva u listu salate u uzgoju u zaštićenim prostorima Uzgoj salate u plastenicima je vrlo raširen u svim područjima uzgoja salate u Hrvatskoj, bez obzira na različite klimatske uvjete uzgoja. Najčešće se uzgaja u periodu jesen-zima-proljeće […]
  • Salata – simptomi nedostataka makroelemenata Zelena salata je povrtna kutlura koja se u Hrvatskoj uzgaja gotovo tijekom cijele godine. Salata ima skromne potrebe za toplinom i svjetlošću, što je čini idealnom za uzgoj u staklenicima […]
  • Sušenje ruba lista salate Rub lista salate sasušen - DRY STOP Salata je jedna od najzastupljenijih povrtlarskih kultura u priobalnom području, naročito u zimskom uzgojnom ciklusu. Intenzivnoj proizvodnji od […]
  • Učinkovitost endomikorize na neke povrtne kulture Tijekom tri godine (1993 - 1995.) provedena su istraživanja o mogućem utjecaju endomikorize na rast presadnica i komponente prinosa pojedinih povrtnih kultura, što bi moglo biti vrlo […]
  • Gnojidba jesenskih povrtnih kultura Jesenske povrtne kulture: kupusnjače (kelj, cvjetača, brokula...), salata, špinat i dr. Jesenske povrtne kutlure čine brojnu skupinu povrtnih kultura, koje se uzgajaju za […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *