Utjecaj sorte, roka berbe i gnojidbe dušikom na prinos i neke parametre kakvoće cikle1 min read

By | 05.04.2013

Cilj istraživanja je utvrditi utjecaj sorte, roka berbe i gnojidbe dušikom na količinu tržnog i ukupnog prinosa cikle, na količinu tvari koje pozitivno utječu na kvalitetu cikle za preradu u marinirani proizvod (suha tvar, šećeri, pigmenti betanin i vulgoksantin I), te utjecaj na količinu tvari koje negativno utječu na kvalitetu cikle (nitrati, nitriti i oksalna kiselina).

Istraživanja su provedena 1997. i 1998. godine u Grobljama pored Ljubljane na pokusnom polju Kmetijškog inštituta Slovenije. Postavljen je trofaktorijelni pokus metodom slučajnog bloknog rasporeda.

U pokusu su bila uključena:

  • 2 kultivara (Bikores i hibridni kultivar Pablo),
  • 2 roka berbe i
  • 4 varijante gnojidbe (75, 150, 225 kg N/ha, te kontrola).

 

Utvrđeno je da je kultivar Bikores po parametrima kvalitete za preradu u marinirani proizvod bolji od kultivara Pablo, iako su mu prinosi nešto manji. Predlaže se vađenje korijena cikle u rujnu, a ne listopadu jer se produžavanjem vegetacije gubi kvaliteta korijena, iako se može postići nešto veći prinos. Predlaže se gnojidba dušikom do 150 kg N/ha jer se na plitkom tlu može postići zadovoljavajući prinos (cca 44.2 t/ha) dobre kvalitete korijena cikle (visoka količina suhe tvari, šećera, intenzivna crvena boja, te male količine nitrata i oksalne kiseline).

Izvor članka: Ugrinović Kristina, Utjecaj sorte, roka berbe i gnojidbe dušikom na prinos i neke parametre kakvoće cikle, magistarski rad, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1999. godina (link)

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *