Tehnologija ekološke gnojidbe aronije
Gnojidba makro i mikroelementima (2. dio)

4 min read
By | 01.10.2018

Nedostatak makroelemenata

Osim dovoljne količine organske tvari u tlu, za uzgoj aronije potrebno je u tlu osigurati i dovoljnu količinu makroelemenata, prije svega fosfora (P) i kalija (K), ali isto tako, i magnezija (Mg).

Ukoliko je u tlu izmjerena niska količina i fosfora i kalija, preporuča se primjena organsko-mineralnih gnojiva, gdje se uspiješno, u jednoj primjeni riješava nedostatak fosfora, kalija ali i organske tvari. Kako na tržištu ekoloških gnojiva, ne postoje proizvodi sa visokom količinom fosfora, na terenima gdje je fosfor u izuzetnom nedostatku, dio potrebnog fosfora nadoknaditi će se tijekom vegetacije primjenom folijarnih gnojiva. Iako su potrebe aronije za fosforom male, aronija ima potrebu za fosforom, te ga je potrebno osigurati dodatnom gnojidbom. Fosfor je izvor energije za sve fiziološke procese (sastavni dio molekule ATP i ADP), te su biljke aronije usljed nedostatka fosfora, slabog rasta i loše cvatnje.

Dodavanje kalija je moguće riješti primjenom prije spomenutih organsko-mineralnih gnojiva, ali, isto tako, ukoliko je količina kalija u tlu niska, može se dodavati i kalij-sulfat. Kod primjene kalij sulfata, potrebno je voditi računa da se radi o kiselom gnojivu, pa je dozu potrebno prilagoditi i pH vrijednosti tla. Ukoliko je tlo kiselo, primjena većih količina kalij-sulfata može još dodatno zakiseliti tlo, što kasnije nepovoljno utječe na usvajanje makroelementa iz tla.

Magnezij (Mg) je element o kojem se vodi malo računa u gnojidbi aronije. Međutim, magnezij je vrlo važan za fotosintetsku aktivnost, te se kod biljaka koje su dobro opskrbljene magnezijem, ostvaruje prinos značajno bolje kvalitete. Stoga se kod analize tla preporuča i analiza količina magnezija u tlu, kako bi se po potrebi izvršila korekcija gnojidbe sa magnezijem. Za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnju, proizvođačima je na raspolaganju Mg-sulfat, trgovačkog naziva Epso top (proizvođač, Kali GmbH, Njemačak), koji je dobiven iz prirodnih nalazišta magnezijevih soli, te se stoga može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Slika 1. Gnojivo EPSO Top (gnojivo na bazi magnezij-sulfata, sa 16% MgO, distributer Agro Expert d.o.o.)

Nedostaci mikroelemenata

Aronija poput drugih voćarskih kultura također ima potrebe za mikroelementima. Iako se mikroelementi usvajaju u manjim količinama, vrlo su važi u fiziologiji biljke te poztivno utječu na cvatnju (bor), rast i razvoj lisne mase (željezo, cink) i razvoj plodova (željezo). Tu su još važni i mangan (Mn) i bakar (Cu) koji su važni aktivatori enzima u biljci. Za aroniju su posebno važni željezo (Fe) usljed čijeg nedostatka aronija ima slab rast i razvoj; kako lisne mase tako i plodova, te bor (B), koji osim na cvatnju, ima pozitivni učinak na sintezu šećera u plodovima, te pozitivno utječe na rast suhe tvari u plodovima.

Slika 2. Simptomi nedostataka mikroelemenata (željezo, Fe) na aroniji

Na osnovi rezultata agrokemijske analize tla, provodi se korekcija količine mikroelenata u tlu. Za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, tu se gnojiva na bazi mješavine mikroelemenata u healtnom obliku (poput gnojiva Cocktal Jade) ili se koriste pojedinačna gnojiva u helatnom obliku.

Tablica 1. Sastav gnojiva Cocktail jade (proizvođač Tradecorp Ltd.), za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (certifikat EcoCert)

Hranidbeni element Količina
Makroelementi
Magnezij (MgO) 5,1%
Sumpor (SO3) 10,0%
Mikroelementi
Željezo (Fe-EDTA helat) 4,0%
Mangan (Mn-EDTA helat) 4,0%
Cink (Zn-EDTA helat) 0,8%
Bor (B) 1,5%

Izvor podataka: www.agroexpert.hr/cocktail-jade

Slika 3. Gnojivo Cocktail Jade (mješavina mikroelemenata sa magnezijem) za primjenu u ekološkom uzgoju aronije (proizvođač Tradecorp, Španjolska)

 

Pregled gnojiva i ostalih preparata za pripremu tla za ekološki uzgoj aronije

U slijedećoj tablici prikazani su podaci za gnojiva koja se mogu koristiti u pripremi tla za ekološki uzgoj aronije kako bi se osigurala povoljna plodnost tla za rast i razvoj grmova aronije.

Tablica 2. Pregled gnojiva i ostalih preparata za pripremu tla za ekološki uzgoj aronije

Naziv gnojiva/preparata Sastav Doza primjene
Preparati za korekciju pH vrijednosti tla (za smanjenje kiselosti tla)
Holcim Agrocal (Ca+Mg) 30,10% CaO

21,46% MgO

0,3-1,8 kg/m2
Gnojiva za povećanje količine organske tvari u tlu
Zreli stajski gnoj 20% organske tvari

0,5-0,6% N, 0,2-0,3% P2O5, 0,6-1,0% K2O

2500-3000 kg/1.000 m2

(25-30 t/ha)

Lumbrical (vermikompost) 60-65% organske tvari 1-2 lit/sadnici
Crni kiseli treset 90-96% organske tvari 1-5 lit/sadnici za uzgoj aronije na karbonatnim tlima
Stallatico extra – peletirani stajski gnoj (proizvođač Agrifumax Srl., Italija) 30% organske tvari

2% N, 3% P2O5, 2% K2O

11% huminskih i fulvo kiselina

100-150 kg/1.000 m2

(1-1,5 t/ha)

Organsko-mineralna gnojiva
Vinodar Bio NPK 3:5:13 + 25% organske tvari 60-100 kg/1.000 m2

(600-1000 kg/ha)

Bioprimus NPK 5:7:2+35% organske tvari 60-100 kg/1.000 m2

(600-1000 kg/ha)

Jednostavna mineralna gnojiva
Epso Top (Mg-sulfat) 16% MgO, 33% SO3 150-300 kg/ha
KALI SOP (K-sulfat) 51% K2O, 2% K2O 300-500 kg/ha
Gnojiva na bazi mikroelemenata
Cocktail Jade 5,1% MgO, 10% SO3, 4% Fe, 4% Mn, 0,8% Zn, 1,5% B 5-10 kg/ha
Tradecorp Zn 14,0% Zn-EDTA helat 2-5 kg/ha

 

Slika 5. Gnojivo Vinodar BIO (NPK 3:5:13 + 25% organske tvari) za osnovnu i jesensku gnojidbu aronije u ekološkom uzgoju (ditributer, Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko)


Nastavak u slijedećem postu…

Slični članci

  • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije može se podijeliti u dva dijela; Gnojidba u vrijeme mirovanja vegetacije Gnojidba u vrijeme […]
  • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije U posljednih desetak godina u Hrvatskoj se sve više sadi novih nasada aronije (Aronia melanocarpa). I dok je to na početku bila biljna vrsta koja se je sadila na okućnicama, u zadnje […]
  • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije U zadnjem, 4. dijelu stručnog članka, prikazan je prijedlog programa ekološke folijarne gnojidbe aronije, za jedan vegetacijski ciklus. PRIJEDLOG JEDNOSTAVNOG PROGRAMA FOLIJARNE […]
  • Preporuka gnojidbe: Aronija/Borovnica (13/2016) Nakon završetka berbe aronija/borovnice preporuča se folijarna gnojidba nasada gnojivima sa viskom količinom mikroelemenata (Fe, Mn, Zn) koje će biljka usvojiti i spremiti u trajne organe […]
  • Upotreba startnih gnojiva u gnojidbi ratarskih kultura (I. dio – uvod) Na području Hrvatske postoji duga tradicija proizvodnje različitih ratarskih kultura; od kojih su svakako najvažnije pšenica i kukuruz, te potom šećerna repa, suncokret i uljana repica. […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *