Tehnologija ekološke gnojidbe aronije
Ekološka gnojidba rodnih nasada (3. dio)

6 min read
By | 04.10.2018

Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije

Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije može se podijeliti u dva dijela;

 • Gnojidba u vrijeme mirovanja vegetacije
 • Gnojidba u vrijeme vegetacije

Gnojidba u vrijeme mirovanja vegetacije

Tijekom mirovanja vegetacije (jesensko-zimski period) obavalja se gnojidba u tlo, sa ciljem povećanja organske tvari u tlu te povećanja količine fosfora i kalija, te iznimno i korekcija pH vrijednosti tla, primjenom vapnenog materijala.

Kako se u Hrvatskoj još uvijek radi o manjim proizvodnim nasadima (1-2 ha), zbog jedostavnosti primjene, ali i cijene, sve se više upotrebljavaju organsko-mineralna gnojiva. Time se u jednoj aplikaciji riješava problem organske tvari, fosfora i kalija. Doze i količine se moraju prilagoditi stanju plodnosti tla i količina hraniva u tlu, te se u prosjeku koristi 300-500 kg/ha organsko mineralnih gnojiva. Osnovne karakteristike organsko-mineralnih gnojiva za upotrebu u ekološkom uzgoju aronije, prikazani su u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Osnovne karakteristike organsko-mineralnih gnojiva za primjenu u ekološkoj gnojidbi aronije dostupna na tržištu Hrvatske (prema podacima zastupnika za hrvatsko tržište; gnojiva su poredana po količini dušika)

Naziv gnojiva Sastav gnojiva Proizvođač
Vinodar Bio NPK 3:5:13 + 25% organske tvari Agrifumax, Italija
Grena Biobase NPK 3:8:8+organska tvar Grena, Italija
Bioprimus NPK 5:7:2+35% organske tvari Agrifumax, Italija
Granosano EVO NPK 6:16:0+22% organske tvari Ilsa, Italija
Ennekappa NPK 7:0:21+38% organske tvari Ilsa, Italija
Proeco 21 NPK 7:7:7+organska tvari Proeco, Hrvatska

Kod izbora gnojiva za gnojidbu u vrijeme mirovanja vegetacije, prednost treba dati formulacijama sa niskom količinom dušika i sa većom količinom kalija i fosfora.

U vrijeme mirovanja vegetacije, može se po potrebi obaviti i kalcifikacija tla, ukoliko su analizom tla utvrđene niže pH vrijednosti. Za kalcifikaciju tla, koriste se isti preparati kao i kod pripreme tla za sadnju novih nasada.

Gnojidba u vrijeme vegetacije

U vrijeme vegetacije, gnojidba se provodi u nekoliko tretmana, ovisno o cilju gnojidbe, pa tako razlikujemo:

 • Gnojidbu na početku vegetacije (sa većom količinom dušika) radi boljeg početnog razvoja vegetacije
 • Primjena mikroelemenata prije cvatnje
 • Primjena mikroelemenata tijekom rasta i razvoja plodova
 • Primjena gnojiva na bazi kalcija i bora radi veće kvalitete plodova
 • Primjena gnojiva na bazi kalija radi većeg postotka suhe tvari u plodovima
 • Primjena mikroelemenata nakon završetka berbe

Gnojidba na početku vegetacije

Na početku vegetacije u ekološkoj gnojidbi aronije koriste se organska gnojiva koja sadrže veće količine dušika (N), koje će biljka koristiti za razvoj vegetativne mase do faze cvatnje, te kasnije i za rast i razvoj plodova. Ovisno o stanju plodnosti tla i razvijenosti nasada, koriste se u dozama od 40-80 kg/1.000 m2 (ili 400-800 kg/ha). Organska gnojiva sa visokom količinom dušika (N) dostupna na tržištu Hrvatske, prikazana su u slijedećoj tablici.

Tablica 2. Organska ekološka gnojiva sa visokim sadržajem dušika (N)

Naziv gnojiva Količina dušika Preporučena doza primjene
Forza 7 7% N 40-60 kg/1.000 m2

(400-600 kg/ha)

Grena Biosprint Ca NPK 9:1:1+Ca 80-140 kg/1.000 m2

(800-1400 kg/ha)

Fertil Supernova 12,5 12,5% N 40-60 kg/1.000 m2

(400-600 kg/ha)

 

Primjena mikroelemenata prije cvatnje

Za uspješnu cvatnju aronije potrebno je u gnojidbi koristiti gnojiva na bazi mikroelemenata. Najčešće su to gnojiva na bazi bora (B), važnog elementa za pravilnu cvatnju i oplodnju, ili različite mješavine gnojiva na bazi mikroelemenata, koji osim bora, sadrže i ostale važne mikroelemente.

Slika 1. Grm aronije u punoj cvatnji

Primjena mikroelemenata tijekom rasta i razvoja plodova

Nakon završetka cvatnje, još je jedna dobra prilika za opskrbu aronije mikroelementima. U nasadima koji su u dobroj kondiciji, i dobrog rodnog potencijala, ovo je važan zahvat, jer je potrošnja mikroelemenata za razvoj novih plodova vrlo visoka. Za uspješnu gnojidbu, koriste se mješavine mikroelemenata sa magnezijem, ili na tlima sa viškom karbonata (alkalna tla) obavezno se primjenjuje željezo (Fe), kako bi se spriječila pojava kloroze.

Primjena gnojiva na bazi kalcija i bora radi veće kvalitete plodova

Primjena gnojiva na bazi kalcija i bora, tijekom faze raste plodova, vrlo je važna radi pravilnog razvoja ploda, čvrstoće plodova (kalcij) i sinteze veće količine šećera (bor). Zahvat je naročito važan, ako se aronija uzgaja na kiselim tlima, jer će uslijed nedostatka kalcija, razvoj plodova biti vrlo slab, pa je kalcij potrebno dodavati folijarnom gnojidbom.

Primjena gnojiva na bazi kalija radi većeg postotka suhe tvari u plodovima

Zadnji tretmani u fazi dozrijevanja plodova aronije, su tretmani gnojivima na bazi kalija. Kalij je važan element u sintezi suhe tvari (šećera), te je u nasadima, bez sustava za fertirigaciju, vrlo važno provoditi folijarnu gnojidbu. Kalij se iz tla usvaja isključivo sa vodom, te ukoliko tijekom ljeta dolazi do nedostatka vode zbog suše i nedostatka oborina, potrebno je nadoknaditi kalij u gnojidbi preko lista. Na taj način, povećati će se količina šećera u plodovima, i dobiti urod znatno veće kvalitete.

Slika 2. Gnojivo Idai K Plus; tekuće folijarno gnojivo sa visokom količinom kalija (20% K2O) za ekološku gnojidbu (proizvođač Idai Nature, Španjolska, distributer AgroE xpert d.o.o.)

 

Primjena biostimulatora tijekom vegetacije aronije

Iako je aronija vrlo otporna voćna vrsta, i dobro podnosi nepovoljne agroekološke uvjete, tijekom vegetacije se ipak javljaju stresni uvjeti kada se preporuča primjena biostimulatora. Za primjenu u ekološkom uzgoju aronije, koriste se biostimulatori na bazi aminokiselina ili biostimulatori na bazi ekstrakata morskih algi.

Primjena biostimulatora na bazi morskih algi, u kombinaciji sa primjenom bakrenog gnojiva Copfort (Cu-glukonat) preporuča se kao obavezna mjera nakon strojne berbe aronije. Tijekom rada stroja dolazi do oštećenja i lisne mase i grančica, pa je važno potaknuti biljku na brzu obnovu, u kombinaciji preparata na bazi algi i bakra, koji se mogu koristiti u ekološkoj proizvodnji.

Primjena mikroelemenata nakon završetka berbe

Nakon završetka berbe aronije (početkom rujna) lisna masa je još uvijek aktivna, te je pravo vrijeme za primjenu mikroelemenata. Ovisno o stanju plodnosti tla, može se primijeniti mješavina mikroelemenata sa magnezijem (poput gnojiva Cocktail Jade), pa time zadovoljiti većinu potreba aronije za mikroelementima, ili ako je analiza tla pokazala veći nedostatak pojedinog mikroelementa, onda ciljano primijeniti samo jedan mikroelement (Fe, Zn, Mn) u helatnom EDTA obliku.

Fiziološki u tom periodu počinje priprema za jesensko završavanje vegetacije aronije, pa biljka sva hraniva iz lista, prebacuje u trajne drvenaste organe, što je prava prilika za dobru opskrbu mikroelementima, koji će biti na raspolaganju za slijedeću vegetaciju.


Nastavak u slijedećem postu….

Slični članci

 • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije Nedostatak makroelemenata Osim dovoljne količine organske tvari u tlu, za uzgoj aronije potrebno je u tlu osigurati i dovoljnu količinu makroelemenata, prije svega fosfora (P) i kalija […]
 • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije U posljednih desetak godina u Hrvatskoj se sve više sadi novih nasada aronije (Aronia melanocarpa). I dok je to na početku bila biljna vrsta koja se je sadila na okućnicama, u zadnje […]
 • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije U zadnjem, 4. dijelu stručnog članka, prikazan je prijedlog programa ekološke folijarne gnojidbe aronije, za jedan vegetacijski ciklus. PRIJEDLOG JEDNOSTAVNOG PROGRAMA FOLIJARNE […]
 • Preporuka gnojidbe: Aronija/Borovnica (13/2016) Nakon završetka berbe aronija/borovnice preporuča se folijarna gnojidba nasada gnojivima sa viskom količinom mikroelemenata (Fe, Mn, Zn) koje će biljka usvojiti i spremiti u trajne organe […]
 • Novatec Classic 12-8-16; novo Compo gnojivo NOVATEC CLASSIC 12-8-6 je novo kompleksno mineralno gnojivo u obliku granula, karakterstične plave boje, sa posebno formuliranim dušikom (sa inhibitorom nitrifikacije 3,4 DMPP) i […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *