Tehnologija ekološke gnojidbe aronije
Agroekološki uvjeti za uzgoj aronije (1. dio)

6 min read
By | 28.09.2018

U posljednih desetak godina u Hrvatskoj se sve više sadi novih nasada aronije (Aronia melanocarpa). I dok je to na početku bila biljna vrsta koja se je sadila na okućnicama, u zadnje vrijeme podiže se sve više intenzivnih nasada, te je već više od 200 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hvatskoj koji se bave uzgojom ove zanimljive voćne vrste. Iako nema službenih podataka o ukupnoj površini aronije u Hrvatskoj, prema podacima iz rada na terenu, može se govoriti o proizvodnji na oko 100 ha ukupno. Zbog dobre prilagodljivosti različitim agroekološkim uvjetima, većina nasada aronije u Hrvatskoj su u sustavu certificirane ekološke proizvodnje. Naime, zbog svojih nutritivnih vrijednosti, visokog sadržaja polifenola i snažne antioksidativne aktivnosti, plodovi i prerađevine plodova aronije (matični sok, sirup, čaj, pekmez i dr.) vrlo su traženi proizvodi na tržištu zdrave i ekološke hrane. Stoga je poznavanje tehnologije ekološke gnojidbe aronije vrlo važno u proizvodnji ove voćne vrste.

Agroekološki uvijeti za uzgoj aronije

Aronija (Aronia melanocarpa) je biljka koja pripada porodici Rosacea. To je višegodišnji listopadni grm, dobro razvijenog korijena i snažnog vegetativnog porasta. Listovi su debeli, tamnozelene boje, dok je cvijet hermafroditan, skupljen u gronje sa 20-25 pojedinačnih cvjetova. Porijeklom je iz područja Sjeverne Amerike, te je početkom 20. stoljeća prenesena u Rusiju, odakle se je nakon drugog svjetskog rata prošilia po Istočnoj europi i ostalim europskim zemljama. Danas su najveći svijetski proizvođači aronije Poljska, Češka, Slovačka i Njemačka, dok je istovremeno Poljska i najveći izvoznik aronije, koja izvozi više od 90% svoje proizvodnje (Makarenko, 2008). Ukupno se procijenjuje da na globalnoj razini ima oko 20.000 ha pod aronijom, sa prosječnom proizvodnjom 150.000-200.000 t sviježeg ploda. Prosječni prinosi su od 4-12 t/ha, što značajno ovisi o tehnologiji uzgoja i agroekološkim uvjetima (Jeppsson, N. 2000., Bussières, J., S. et al. 2008.)

U agroekološkim uvjetima u Hrvatskoj, berba aronije se odvija tijekom kolovoza i početkom rujna, dok su u uzgoju najviše zastupljene sorte Nero, Viking, Aron i Autum Magic.

Slika 1. Sorta aronije Autumn Magic u rodu

 

Biljka aronije je vrlo otoporna na nepovoljne agroekološke uvjete, te dobro podnosi niske temperature. U doba zimskog mirovanja može podnijeti temperature i do -30°C, pa stoga gotovo nema ograničenja za uzgoj na području Hrvatske. Cvate kasno, krajem travnja, pa nema mogućnosti šteta od kasnih proljetnih mrazeva, kao ostale voćarske kulture. Dobro podnosi i visoke temperature, međutim kod visokih ljetnih temperatura, u uzgoju bez sustava navodnjavanja, postižu se znatno manji prinosi i plodovi su lošije kvalitete. Stoga je za uzgoj na plitkim, suhim tlima i na područjima visokih ljetnih temperatura potrebno koristiti navodnjavanje. Za uspiješan uzgoj potrebno je osigurati min. 500-700 mm oborina. Zahtjeva tla slabo kisele reakcije, pH u rangu od 6,0-7,0 (McKay, S.A. 2004., Trinklein, D. 2007.), koja su dobrih fiziklanih karakteristika (dobre prozračnosti i vodopropusnosti), dok u iznimnim slučajevima može tolerirati i povremeno zadržavnje vode u tlu. To je heliofitna kultura, i traži puno svjetla, te ju je potrebno saditi na sunčanim položajima. Vjetrovi ne ometaju rast i razvoj aronije, osim u vrijeme cvatnje, kada može osušiti njušku tučka, i time nepovoljno utjecati na oplodnju i prinos plodova.

Priprema tla za ekološki uzgoj aronije

Kod izbora terena za sadnju aronije potrebno je voditi računa o optimalnim agroekološim uvjetima za rast i razvoj aronije. Treba izabrati tla dobrih fiziklanih svojstava, a izbjegavati loše položaje, pogotovo udoline gdje često dolazi do zastoja vode u tlu.

Prvi korak u pripremi tla je svakako agrokemijska analiza tla. Potrebno je utvrditi pH vrijednost tla, količinu organske tvari, količinu fiziološki važnih makroelemenata (fosfor, kalij) te količinu mikroelemenata (željezo, mangan, cink, bakar, bor). Optimlane vrijednosti prikazne su u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Optimalne vrijednosti agrokemijskih parametara tla za uzgoj aronije

Parametar Optimalna vrijednost
pH (u vodi) 6,5-7,0
pH(KCl-u) 6,0-6,5
Količina organske tvari (%) 3,0-5,0
Količina fiziološki aktivnog fosfora (P2O5) 10-15 mg P2O5/100 grama tla
Količina fiziološki aktivnog kalija (K2O) 20-25 mg K2O/100 grama tla
Količina željeza (Fe) 50-100 µg/g
Količina mangana (Mn) 20-50 µg/g
Količina cinka (Zn) 10-15 µg/g
Količina bakra (Cu) 2-5 µg/g
Količina bora (B) 0,5-1,0 µg/g

Ukoliko rezultati analize tla, značajno odstupaju od navedenih optimalnih vrijednosti, potrebno je kod pripreme tla, izvšiti korekciju i popravak plodnosti tla.

 

Slika 2. Moderan nasad aronije u ekološkoj proizvodnji

 

Popravak pH vrijednosti tla

Kod tala gdje su izmjerene niske pH vrijednosti (pH (KCl) ispod 6,0) potrebno je u pripremi tla izvršiti dodatnu kalcifikciju/kalcijizaciju tla radi smanjenja kiselosti tla. U ekološkoj poroizvodnji dozvoljena je upotreba proizvoda na bazi sitno mljevenih vapnenih stijena, koje uz kalcij (Ca) sadrže i magnezij (Mg), čija se primjena dozira ovisno o pH vrijednosti tla i teksturnoj oznaci tla (Tablica 2).

Tablica 2. Preporučene doze primjene preparata Holcima Agrocal (Ca+Mg), za korekciju pH vrijednosti tla

Teksturna oznaka tla Jako kiselo tlo

(pH<5,0)

Kiselo tlo

(pH 5,0-6,0)

Pjeskovito tlo 0,3-0,6 kg/m2 0,2-0,4 kg/m2
Ilovasto tlo 0,6-1,2 kg/m2 0,4-0,8 kg/m2
Glinovito tlo 1,2-1,8 kg/m2 0,6-1,2 kg/m2

Izvor podataka: Agrocal (Ca+Mg) brošura, Holcim d.o.o.

Ukoliko tlo ima visoke vrijednosti pH (preko 7,0) znači da se radi o karbonatnim tlima (tlima koja imaju višak kalcija) te se na takvim tla, aronija može uzgajati, ali uz obaveznu primjenu kiselih sulfatnih gnojiva (kalij-sulfata, magnezij-sulfata) i intenzivnu folijarnu primjenu mikroelemenata, zbog blokade mikroelemenata u tlu. Karobnatna tla se mogu prije sadnje zakiseliti, primjenom kiselog crnog treseta, i time stvoriti bolje uvjete za rast i razvoj aronije.

Nedostatak organske tvari u tlu

Za uspiješan uzgoj aronije potrebno je osigurati min. 3% organske tvari u tlu. Međutim, kako se aronija često sadi i na lošijim terenim, količina organske tvari je često puno niža, pa se nekada u tlu nalazi manje od 1% organske tvari. U takvim slučajevima, potrebno je kod pripreme tla, podignuti količinu organske tvari u tlu. Uzgajivačima aronije na raspolaganju je više mogućnosti; primjena zrelog stajskog gnoja, zatim peletiranih stajskih gnojiva za ekološku proizvodnju te primjena organsko-mineralnih gnojiva za ekološku poljoprivrednu proizvodnju. Zbog racionalizacije troškova kod pripreme tla, često se koriste organsko-mineralna gnojiva, koja osim visokog sadržaja organske tvari (20-40%) sadrže i određene količine fosfora (2-5% P2O5) te kalija (5-15% K2O). Primjenom takvih gnojiva, u jednom tretmanu se uspiješno riješava i problem nedostatka organske tvari u tlu i problem nedostatka fosfora i kalija.

Slika 3. Ekološko organsko-mineralno gnojivo Bioprimus NPK 5:7:2 sa visokom količino fosfora (proizvođač Agrifumax, Italija, distirbuter Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko)

 


Nastavak u slijedećem postu….

Slični članci

  • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije Ekološka gnojidba rodnih nasada aronije može se podijeliti u dva dijela; Gnojidba u vrijeme mirovanja vegetacije Gnojidba u vrijeme […]
  • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije Nedostatak makroelemenata Osim dovoljne količine organske tvari u tlu, za uzgoj aronije potrebno je u tlu osigurati i dovoljnu količinu makroelemenata, prije svega fosfora (P) i kalija […]
  • Tehnologija ekološke gnojidbe aronije U zadnjem, 4. dijelu stručnog članka, prikazan je prijedlog programa ekološke folijarne gnojidbe aronije, za jedan vegetacijski ciklus. PRIJEDLOG JEDNOSTAVNOG PROGRAMA FOLIJARNE […]
  • Preporuka gnojidbe: Aronija/Borovnica (13/2016) Nakon završetka berbe aronija/borovnice preporuča se folijarna gnojidba nasada gnojivima sa viskom količinom mikroelemenata (Fe, Mn, Zn) koje će biljka usvojiti i spremiti u trajne organe […]
  • Izbor gnojiva za fertirigaciju Sam je početak proljeća, i pripreme za sadnju i sama sadnja povrća u punom je jeku. A nakon sadnje, slijedi i gnojidba, a u zadnje vrijeme sve češće i fertirigacija. Svi manje, više znamo […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *