Folijarna gnojidba vinove loze
Učinak folijarne gnojidbe u stresnim uvjetima nedostatka vode i visoke temperature

2 min read
By | 03.07.2016

Učinak folijarne gnojidbe vinove loze posebno formuliranim preparatima (gnojivima) u stresnim uvjetima visoke temeprature i nedostatka vlage u tlu.

Izgled vinove loze nakon primjene gnojiva 2

Rad je prezentiran na Sabatini 2015. godine, na kojem su prezentirani učinci folijarne gnojidbe vinove loze u ekstremnim uvjetima visoke temperature i nedostatka vode u tlu, na dva proizvodna vinograda na otoku Braču. Za provjeru učinka folijarne gnojidbe odabrana su slijedeća tri gnojiva:

 • DELFAN PLUS, biostimulator, sa 24% slobodnih aminokiselina
 • FOLUR, otopina UREE bez amonijaka i biureta
 • FINAL K, visokokoncentrirano kalijevo gnojivo na bazi kalij-helata (bez nitrata i klorida)

Gnojiva za folijarnu gnojidbu vinove loze

Nekoliko važnih činjenica o usvajanju vode tijekom vegetacije vinove loze:

Vinova loza treba za normalan rast i razvoj oko:

 • 250750 mm oborina godišnje na tlima srednje ili teže strukture i
 • 900-1000 mm godišnje na propusnim tlima

(razlika je zbog različitog kapaciteta tla za zadržavanje vode, odnosno različite potrebe vinove loze u pojedinim fenofazama)

Dvije KRITIČNE faze vinove loze za vodom:

 1. Završetak cvatnje do šare…………………. 35% od ukupne količine vode
 2. Od šare do berbe…………………………….. 35% od ukupne količine vode

U te dvije faze vinova loza potroši oko 70% potrebe količine vode

Problem šteta od visokih temperatura javlja se ljeti usljed:

 • Visoke temperature zraka
 • Nedostatka vode u tlu (kamenita tla, nizak kapacitet za vodu)
 • Jake insolacija
 • Vjetra

Kako se boriti protiv stresa nedostatka vode i visoke temperature?

AKTIVNE MJERE:

 • Primjena NAVODNJAVANJA (problem nedostatka sustava za natapanje i nedostatka vode)

PASIVNE MJERE:

 • Gnojidba
 • Obrada tla
 • Posebni sustavi održavanja vegetacije

*****

Sabatina logo

REZULTATI PRIMJENE FOLIJARNE GNOJIDBE TIJEKOM LJETNOG PERIODA NA OTOKU BRAČU (2015. godina)

Slika 1. Stanje vinograda prije primjene folijarne gnojidbe (sušenje lisne mase)

Sušenje vinove loze zbog nedostatka vlage

Slika 2. Stanje vinove loze na kraju kolovoza, nakon tretmana folijarne gnojidbe (zdrava lisna masa i zdravo grožđe)

Izgled vinove loze nakon primjene gnojiva

*****

Cijelu prezentaciju u PDF formatu možete preuzeti klikom na donju sliku

PDF ikona

Slični članci

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *