Gnojiva na bazi bora
Osnovne karakteristike gnojiva na bazi bora i preporuke za gnojidbu borom

4 min read
By | 26.05.2014

Bor je važan elemement u ishrani poljoprivrednih kultura. Osnovna uloga bora je transport ugljikohidrata iz lista u plodove, sinteza ugljikohidrata te pravilno odvijanje cvatnje i oplodnje. Nedvojbeno, drvenaste kulture (vinova loza, masline, jabuka i dr.) prilikom primjene bora imaju bolju cvatnju i oplodnju, te značajno više šećera u plodovima u trenutku tehnološke zrelosti plodova. Isto tako, kod ostalih kultura, bor igra vrlo važnu ulogu, prije svega kod šećerne repe zbog povećane digestije korijena (više šećera), ali i ostalih kultura poput cvjetače, celera, krastavca, tikvi i sl.

Na tržištu su danas uglavnom prisutna tri oblika bornih gnojiva. To su:

 • Gnojiva na bazi Na-perborata koja sadrže do 21% vodotopivog bora (B)
 • Gnojiva na bazi borne kiseline
 • Gnojiva na bazi bor-etanol amina
 • Gnojiva na bazi kalcij-borata

Osim navedenih čistih gnojiva, na tržištu postoje različite formulacije gnojiva, gdje se bor nalazi u većem ili manjem postoku (0,5-10%).

Slika 1. Maslina u cvatnji; kultura koja zahtjeva veće količine bora u periodu prije i nakon cvatnje

Cvatnja masline 2017GNOJIVA NA BAZI Na-PERBORATA:

Osnovne karakteristike gnojiva su:

 • Visoka koncentracija bora (B) – 20,9-21,0% ukupnog vodotopivog bora
 • Vrlo dobra topivost Na-perborata omogućava primjenu visoke doze bora (važno za kulture koje zahtjevaju velike količine bora tijekom svog metabolizma, poput šećerne repe)
 • Gnojivo je u praškastom obliku ili mikrogranuliranom obliku
 • Sadrže natrij (Na) te se danas uglavnom upotrebljavaju za gnojidbu šećerne repe, gdje je natrij (Na) važan element u sintezi šećera
 • Gnojivo se može primjenjivati na više načina; folijarna gnojidba, fertirigacija, primjena sa herbicidima (drvenaste kulture) te mješanje sa granuliranim NPK gnojivima prilikom osnovne ili dodatne gnojidbe
 • Gnojiva vrlo prihvatljive cijene

Na našem tržištu iz ove grupe gnojiva, može se nabaviti gnojivo FOLIAREL 21% B i FOLIAREL QS (proizvođač, Fertiglobal, Italija).

Slika 2. Praškasto gnojivo Foliarel 21% B (proizvođač, Fertiglobal, Italija)

Foliarel 21 B

GNOJIVA NA BAZI BORNE KISELINE:

Osnovne karakteristike gnojiva su:

 • Količina bora iznosi 17% ukupnog bora (B)
 • Vrlo slaba topivost u vodi, koja značajno reducira mogućnst intenzivne gnojidbe
 • Topivost borne kiseline iznosi 4,72 grama/100 mL vode pri temperaturi od 20 C
 • Primjenuje se uglavnom u folijarnoj gnojidbi
 • Vrlo malo preparata na bazi borne kiseline nalazi se na tržištu
 • Na tržištu dolazi kao otopina ili u obliku kristala
 • Doza primjene: 100 grama/100 lit. vode

Slika 3. Agrobor 17 (gnojivo na bazi borne kiseline, proizvođač Agrofill, Italija)

Agrobor 17

GNOJIVA NA BAZI BOR-ETANOL AMINA:

Ovo je najzastupljenija grupa bornih gnojiva na tržištu danas. Radi se o preparatima visoke koncentracije bora (11% B) i prihvatljive cijene. Koristi se za veliki broj poljoprivrednih kultura; u vrijeme prije i poslije cvatnje, ali i tokom dozrijevanja plodova, odnosno u jesenskoj folijarnoj gnojidbi prije pada lista (jabuka, kruška, koštičavo voće).

Osnovne karakteristike gnojiva su:

 • Gnojivo na bazi kompleksne organske molekule (etanolamina), koji povećava usvajanje i translokaciju bora u biljci
 • Nema agresivno dijelovanja na otvorene cvijetove poljoprivrednih kultura, pa se u iznimnim slučajevima može korisititi i u vrijeme cvatnje
 • Sadrži manju koncentraciju bora; 11% ukupnog bora (B)
 • Vrlo dobra kompatibilnost sa zaštitnim sredstvima, osim sa preparatima na bazi Al-fosetila i lambda-cimetrina
 • Gnojivo u tekućem obliku
 • Može se koristiti za folijarnu gnojidbu ili u fertirigaciji

Na našem tržištu postoji više preparata na bazi bor-etanolamina (Foliarel Liquido, Bortrac 150, Folibor, Mikrovit bor i dr.).

Slika 4. Tekuće borno gnojivo na bazi bor-etanolamina Foliarel Liquido 11%B (proizvođač, Fertiglobal, Italija)

Foliarel liquido

GNOJIVA NA BAZI KALCIJ-BORATA:

Gnojiva na bazi kalcij-borata su novi proizvodi na tržištu gnojiva. Radi se o posebno formuliranim gnojivima, koja sadrže visoke količine bora i kalcija.

Osnovne karakteristike gnojiva su:

 • 7-10 % bora (B)
 • veći postotak kalcija (CaO); od 5-22%
 • Tekuće suspenzije koriste se za folijarnu gnojidbu (gnojivo Foliflo BCa, proizvođač Fertiglobal, Italija)
 • Granulirani oblici koriste se za gnojidbu u tlo (gnojivo Ulexite, proizvođač Etimine, SAD)
 • Nemaju toksičnog efekta na biljke
 • Dobar učinak i sinergija bora i kalcija za cvatnju svih drvenastih kultura

Slika 5. Dobar učinak u gnojidbi jabuke gnojivima na bazi kalcij-borata potvrđena su u području uzgoja jabuke u Južnom Tirolu (Italija), te su u toj regiji od 2016. godine više ne koriste borna gnojvia na bazi bor-etanolamina

Jabuka Alto Adige

 

GNOJIVA NA BAZI HELATA BORA:

Vrlo slabo zastupljena vrsta bornih gnojiva na tržištu. Budući da su značajno veće cijene od ostalih bornih gnojiva, vrlo se slabo prodaju na tržištu. Gnojivo na bazi helata bora koji se nalazi an tržištu je Chelal B, proizvođača BMS Micronutirents.

GNOJIVA NA BAZI FOSFATA BORA

Gnojiva na bazi foasfata bora su novi proizvodi koji se primjenjuju u gnojidbi u tlo. Slabe su topivosti, te imaju izraženi produženi učinak u gnojidbi, i niske su toksičnosti. Za sada postoji malo rezultata istraživanja o mogućnosti i učincima primjene fosfata bora u gnojidbi poljoprivrednih kutlura.

Slični članci

 • Jesenska gnojidba drvenastih kultura borom Jesenska gnojidba drvenastih kultura bornim gnojivima (vinova loza, maslina, lješnjak i ostale drvenaste kulture) vrlo je važan tehnološki zahvat, ali se kod nas vrlo rijetko primjenjuje. […]
 • Preporuka gnojidbe: Vinova loza (5/2017) U slijedećih 5-10 dana većina sorata vinove loze ulazi u fazu pripreme za cvatnju. Kako bi cvatnja vinove loze prošla uspiješno i bez stresnih uvjeta (pad temperature, vjetar, kiša, koji […]
 • Preporuka gnojidbe: Jabuka, listopad 2014 JESENSKA FOLIJARNA GNOJIDBA JABUKE Nakon završetka berbe plodova pravo je vrijeme za jesensku folijarnu gnojidbu jabuke mikroelementima borom i cinkom, koji su važni za otpornost pupova […]
 • Foliarel 21% B FOLIAREL 21% B je borno gnojivo u praškastom obliku koji sadrži bor u obliku Na-borata. Koristi se za gnojdibu u tlo, preko lista (folijarna gnojdba) te u sustavima fertirigcije. Bor je […]
 • Biogeni elementi – mikroelementi Nakon serije članaka na temu makroelementa (dušik, fosfor i kalij) krećemo sa pisanjem na temu mikroelemenata. Prije nego krene priča o pojedinom mikroelementu, najprije trebamo definirati […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *