ATS – amonij-tiosulfat
Tekuće dušično gnojivo sa visokom količinom sumpora

3 min read
By | 17.02.2014

 

ATS je specijalno formulirano tekuće gnojivo na bazi amonij-tiosulfata, potpuno vodotopivo, te se koristi za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura. Može se koristiti za folijarnu gnojidbu, te u sustavima fertirigacije svih poljoprivrednih kultura. Posebno se preporuča u folijarnoj gnojidbi pšenice, kukuruza, krumpira i vinove loze (bijele sorte), te za prorijeđivanje cvijetova jabuke i folijarnu gnojidbu jabuka.

EC gnojivo
Tekuće gnojivo, gnojivo na bazi amonij-tiosulfata

SASTAV:

Ukupni dušik (N)……………………………. 15 % m/m
Od toga:

 • Amonijski dušik (NH4)……………………… 10% m/m
 • UREA oblik dušika……………………………. 5% m/m

Sumpor (SO3)………………………………… 22,0% m/m

Boja otopine: roza boja
Gustoća: 1 lit = 1,3 kg
pH vrijednost nerazrijeđene otopine: 7,5

POSEBNA PREPORUKA ZA PRIMJENU ATS GNOJIVA:

psenica pekarske kvalitete

 • PŠENICA – folijarna prihrana sa ciljem povećanja količine proteina u zrnu (VEĆA KVALITETA ZRNA)
 • KUKURUZ – folijarna prihrana prije nastupanja sušnih uvjeta (POBOLJŠAVA METABOLIZAM DUŠIKA I POVEĆAVA SE PRINOS I KVALITETA ZRNA)
 • VINOVA LOZA (bijele sorte) – folijarna gnojidba nakon cvatnje povećava količinu aromatskih spojeva u grožđu (POVEĆANJE KVALITETE GROŽĐA)
 • JABUKA prorijeđivanje cvijetova, kontrola broja plodova/stablu u cilju povećanja prve klase plodova (VIŠE PLODOVA I. KLASE)

Plodovi jabuke prve klase

DOZIRANJE I UPOTREBA:

Doziranje gnojiva ATS potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja. Ne prekoračiti preporučene doze primjene.

FOLIJARNA GNOJIDBA:
Drvenaste kulture (jabuka, trešnja, breskva, šljiva, maslina i dr.)…. 20,0-25,0 lit/ha. NE PRIMJENITI U CVATNJI. SAMO ZA RODNE NASADE

Za učinkovito djelovanje gnojiva ATS potrebno je koristiti 500-1.000 lit./ha vode, te obilno tretirati biljku.

Ratarske kulture ( Koristiti min. 400 lit. vode/ha):
Krumpir…………………. 4,0-6,0 lit/ha ATS, prije cvatnje krumpira
Kukuruz…………………. 4,0-6,0 lit/ha ATS, u fazi 6 razvijenih listova
Uljana repica…………… 4,0-6,0 lit/ha ATS, prije cvatnje repice
Strne žitarice…………… 4,0-6,0 lit/ha ATS, u proljetnoj prihrani

KOMPATIBILNOST: Gnojivo ATS je kompatibilno sa organskim fungicidima, gnojivima i ostalim agrokemijskim preparatima koji se standardno upotrebljavaju. Preporuča se test kompatibilnosti kod mješanja više sredstava i primjene veće količine gnojiva. Po potrebi tražiti savjet tehničkog osoblja.

UPOZORENJA:
Čuvati na temperaturi od 5-25°C, u suhom prostoru. Ukoliko se u tekućem gnojivu pojave kristali, isti će se otopiti na temperaturama iznad 10°C. U kontaktu sa očima i kožom isprati sa puno vode. Čuvati samo u original amabalaži. Proizvođač jamči za kvalitetu i sastav proizvoda ali ne može jamčiti za upotrebu proizvoda. Učinak gnojiva ovisi o vrsti i starosti biljke, agroekološkim uvjetima, temperature i tipa tla. Ne prekoračiti preporučene doze primjene. Rok upotrebe: neograničen u original amabalaži i pri preporučenim temperaturama skladištenja.

Oznake upozorenja i obavijesti: S 1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece, S 13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane, S 36/37/39 Korisiti laganu zaštitnu odjeću i opremu

Proizvođač: TIB Chemicals AG, Mulheimer Str. 16, 68219 Mannheim, Njemačka
Zastupnik i distributer (HRV): Agro Expert d.o.o., Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana, Tel: 098/435-129 www.agroexpert.hr
Zastupnik i distirbuter (SLO): Jurana d.o.o., Limbuška cesta 64a, 2000 Maribor

Slični članci

 • 19. proljetni međunarodni Bjelovarski sajam U skladu sa dugogodišnjom tradicijom sajamskih priredbi i ove godine održati će se 19. proljetni međunarodni Bjelovarski sajam, poljoprivrede i poljoprivredne mehanizacije. Tvrtka […]
 • Novatec Classic 12-8-16 NOVATEC CLASSIC 12-8-16 - visokokvalitetno NPK gnojivo sa inhibitorom nitrifikacije i produženim djelovanjem u tlu, proizvod NET tehnologije. NOVATEC CLASSIC 12-8-16 je posebno […]
 • Folur FOLUR  je posebno formulirano dušično gnojivo namjenjeno za folijarnu gnojidbu. Gnojivo je posebna formulirana vodena otopine UREE, koje ne sadrži biuret (max. 0,05%, pri čemu se razlikuje […]
 • Turbo Seed Zn Turbo Seed Zn je posebno formulirano mikrogranulirano gnojivo sa visokim sadržajem fosfora i kalija, uz dodatak cinka (Zn) u helatnom EDTA obliku. Gnojivo je namjenjeno za primjenu tijekom […]
 • Upotreba startnih gnojiva u gnojidbi ratarskih kultura (I. dio – uvod) Na području Hrvatske postoji duga tradicija proizvodnje različitih ratarskih kultura; od kojih su svakako najvažnije pšenica i kukuruz, te potom šećerna repa, suncokret i uljana repica. […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *