Novatec Classic 12-8-16; novo Compo gnojivo2 min read

By | 17.10.2012

NOVATEC CLASSIC 12-8-6 je novo kompleksno mineralno gnojivo u obliku granula, karakterstične plave boje, sa posebno formuliranim dušikom (sa inhibitorom nitrifikacije 3,4 DMPP) i vodotopivim fosforom. Idealno gnojivo za predsjetvenu pripremu tla, te prihranu različitih poljoprivrednih kultura.

Za postizanje zadovoljavajućih prinosa poljoprivrednih kutlura, potrebno je gnojidbu provesti pravoremeno i sa odgovarajućim količinama i omjerima pojedinih hraniva. Stoga se na tržištu sve više traže, gnojiva visoke kvalitete i učinkovitosti u ishrani bilja.

NovaTec® CLASSIC 12-8-16 + 3% MgO + 25% SO3 je mineralno kompleksno gnojivo visoke kvalitete i učinkovitosti, pogodno za gnojidbu različitih poljoprivrednih kultura. Zahvaljujući dodatku inhibitora nitirfikacije 3,4 DMPP, osigurana je učinkovita i dugotrajna ishrana biljaka dušikom. Inhibitor nitirifikacije 3,4 DMPP, značajno usporava proces nitirifikacije amonijskog oblika dušika, smanjujući tako gubitke dušika ispiranjem i povečavanjem efikasnosti primjene dušika u gnojidbi.

Fosfor u gnojivu  NovaTec® CLASSIC 12-8-16 + 3% MgO + 25% SO3 je u vodotopivom obliku, koji biljka može brzo i u potpunosti usvojiti, te se time naročito ubrzava početni razvoj korijena, koji je važan za usvajanje ostalih elemenata iz tla. NovaTec® CLASSIC sadrži i dva važna mezoelementa; magnezij i sumpor, koji su važni, naročito u sintezi proteina kod uzgoja žitarica te pozitivnog učinka na kvalitetu plodova povrća. Za potpuni učinak gnojivo je obogaćeno mikroelementima (Fe, Zn i B). Gnojivo je niskog indeksa zaslanjivanja, jer je sav kalij porijeklom iz kalij-sulfata. Gnojivo ne sadrži klor, te se uspiješno može koristiti u gnojidbi kultura osjetljivih na klor (krumpir, rajčica, vinova loza).

Granule gnojiva su posebne čvrste strukture, promjera 2-4 mm, tako da prilikom primjene nema loma i prašenja, a istovremeno se omogućava ujednačena (strojna) primjena po cijeloj površini tla.

PROIZVOD NET TEHNOLOGIJE

(Nitrogen Efficient Technology®)


NAČIN PRODUŽENOG DJELOVANJA

Djelovanjem inhibitora nitrifikacije (3,4 DMPP) učinak ishrane dušikom u tlu produžava se 4-10 tjedana

VAŽNO: Primjena NOVATEC CLASSIC NPK 12-8-16 je u skladu sa NITRATNOM DIREKTIVOM o ograničenju korištenja dušičnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji

Nitratna direktiva – utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju

NovaTec Classic 12-8-16


Euro Brod d.o.o., Mile Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod, tel: 035/452-580
www.euro-brod.hr
091/401-11-88
dipl.ing. Marko Ohnjec, ured Zagreb

Slični članci

  • Novatec Classic 12-8-16 NOVATEC CLASSIC 12-8-16 - visokokvalitetno NPK gnojivo sa inhibitorom nitrifikacije i produženim djelovanjem u tlu, proizvod NET tehnologije. NOVATEC CLASSIC 12-8-16 je posebno […]
  • Basfoliar – folijarna gnojiva Linija BASFOLIAR gnojiva za folijarnu gnojidbu primjenjuju se za kulture na otvorenome (drvenaste kulture, povrće) te u zaštićenim prostorima. Linija je sastavljena od širokog spektra […]
  • Basacote Plus – gnojidba sa produženim učinkom Linija BASACOTE PLUS gnojiva sastavljena je od posebno formuliranih gnojiva (u obliku granula ili tableta) za gnojidbu svih poljoprivrednih kultura, sa izraženim produženim učinkom ishrane […]
  • Dušična gnojiva – 1. dio U predhodnom postu spomenuo sam više tipova dušičnih gnojiva koje se koriste u poljoprivredi. Za ovaj post predstavljam tri najučestalija; UREA, KAN, AN i UAN (materijal je preuzet sa […]
  • Nitratna direktiva – prekomjerna potrošnja gnojiva? Nešto smrdi u državi Hrvatskoj... U Poslovnom denevniku, 3. rujna 2012 objavljen je članak naslova: Prekomjerna potrošnja gnojiva stajat će nas poljoprivrednih potpora (Cijeli članak) u […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *