Karbokalk2 min read

By | 24.08.2012

Karbokalk je proizvod Tvornice šećera iz Osijeka, koji nastaje kao nusprodukt u proizvodnji šećera, a najčešće se koristi naziv “saturacijski mulj”. Materijal je namjenjen za kalcizaciju kiselih tala. Prodaje se u rinfuzi; jedinična mjera je tona. Rok upotrebe je neograničen.

KEMIJSKA ANALIZA KARBOKALKA
Na temelju analitičkih pokazatelja jasno je kako KARBOKALK ne sadrži štetne tvari za poljoprivredne površine i okoliš, jer se količina teških metala u njemu nalazi ispod maksimalno dopustivih koncentracija (MDK) propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (N.N. 152/08.).
Prema Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla (N.N 163/03. i N.N. 40/07.) te norme HRN ISO 7851 KARBOKALK je razvrstan u anorganske poboljšivače tla te se upotrebljava u poljoprivrednoj proizvodnji kao MATERIJAL ZA KALCIZACIJU KISELIH TALA.

NAČIN UPORABE KARBOKALKA
Uvođenje sustava kontrole plodnosti omogućilo je uvid u potrebe kalcizacije naših tala, a saturacijski mulj predstavlja izvrstan materijal za tu namjenu. Primjena Karbokalka za kalcizaciju kiselih tala na temelju kemijske analize tla rješavaju, s jedne strane problem zbrinjavanja saturacijskog mulja, a s druge podiže plodnost tla, povećava efikasnost gnojidbe i otklanja negativne efekte kiselosti tla.

Skladištenje, raspodjela i preporuka za gnojidbu:

  • Skladištenje karbokalka moguće je na polju, ili još bolje na uređenoj površini (pisti),
  • Raspodjela se može obaviti centrifugalnim razbacivačima gnojiva širokog zahvata ili razbacivačima stajskog gnojiva i komposta,
  • Karbokalk je najbolje primijeniti po strništu i zaorati, osobito na oranice koje su predviđene za uzgoj šećerne repe, soje, lucerne, ali i svim ostalim usjevima na kiselim tlima osigurava bolji učinak gnojidbe, viši prinos i veću kvalitetu proizvoda,
  • Dozu karbokalka treba odrediti kemijskom analizom tla jer suvišna količina može dugotrajno naštetiti Vašem tlu,
  • Ako već primjenjujete karbokalk bez analize tla pridržavajte se doza koje su prikazane u slijedećoj tablici

Tablica 1. Doze primjene karbokalka ovisno o teksturi tla i pH vrijednosti tla

Više na: Tvornica šećera Osijek. Karbokalk

Rezultati primjene proizvoda Karbokalk u kalcizaciji tla za uzgoj šečerne repe: Utjecaj gnojidbe i primjene herbicida na biogenost tla i elemente prinosa šećerne repe


Slike primjene Karbokalka u praksi (slike sa foruma http://www.poljoprivredni-forum.biz/t242-kalcizacija):

Slika 1. Dovoz karbokalka na parcelu

Slika 2. Detalj prikolice za primjenu vapnenog materijala

Slika 3. Detalj prikolice za primjenu vapnenog materijala (bočna stranica)

Slični članci

  • Kalcijizacija – utvrđivanje potrebne količine vapnenog materijala Priča o kiselosti tla i kalcijizaciji ide dalje. Na redu je lekcija o utvrđivanju doze vapna. Kako se moglo pročitati u predhodnom postu, proizvođači vapnenog materijala za kalcijizaciju […]
  • Agrocal Ca – vrijeme primjene Najpovoljniji trenutak za provođenje kalcizacije je u vrijeme kad je tlo potpuno suho, obično nakon žetve. Materijal treba u potpunosti izmiješati u obradivom sloju, što je moguće dublje, […]
  • Kalcijizacija – materijali Slijedom prvog dijela, red je napisati i nešto više o materijalima za kalcijizaciju. U prvom dijelu spomenuli smo zanimljivu priču o vpanu, pijesku i tačkama, ali to je priča samo za […]
  • Kalcifikacija plantažnih nasada jabuke Na portalu www.agroklub.com objavljen je članak na temu kalcifikacije plantažnih nasada jabuke, autora dipl. ing. agr. Tomislava Solde. "Tla na plantažama jabuka trebala bi imati kroz […]
  • Važnost analize tla u planiranju gnojidbe (2. dio) Kako je u predhodnom dijelu spomenuto, današnja tema je gdje i kako napraviti analizu tla? Pa krenimo redom, u Hrvatskoj se analize mogu napraviti uglavnom u državnim/javnim ustanovama […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *