Karbokalk2 min read

By | 24.08.2012

Karbokalk je proizvod Tvornice šećera iz Osijeka, koji nastaje kao nusprodukt u proizvodnji šećera, a najčešće se koristi naziv “saturacijski mulj”. Materijal je namjenjen za kalcizaciju kiselih tala. Prodaje se u rinfuzi; jedinična mjera je tona. Rok upotrebe je neograničen.

KEMIJSKA ANALIZA KARBOKALKA
Na temelju analitičkih pokazatelja jasno je kako KARBOKALK ne sadrži štetne tvari za poljoprivredne površine i okoliš, jer se količina teških metala u njemu nalazi ispod maksimalno dopustivih koncentracija (MDK) propisanih Pravilnikom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (N.N. 152/08.).
Prema Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla (N.N 163/03. i N.N. 40/07.) te norme HRN ISO 7851 KARBOKALK je razvrstan u anorganske poboljšivače tla te se upotrebljava u poljoprivrednoj proizvodnji kao MATERIJAL ZA KALCIZACIJU KISELIH TALA.

NAČIN UPORABE KARBOKALKA
Uvođenje sustava kontrole plodnosti omogućilo je uvid u potrebe kalcizacije naših tala, a saturacijski mulj predstavlja izvrstan materijal za tu namjenu. Primjena Karbokalka za kalcizaciju kiselih tala na temelju kemijske analize tla rješavaju, s jedne strane problem zbrinjavanja saturacijskog mulja, a s druge podiže plodnost tla, povećava efikasnost gnojidbe i otklanja negativne efekte kiselosti tla.

Skladištenje, raspodjela i preporuka za gnojidbu:

  • Skladištenje karbokalka moguće je na polju, ili još bolje na uređenoj površini (pisti),
  • Raspodjela se može obaviti centrifugalnim razbacivačima gnojiva širokog zahvata ili razbacivačima stajskog gnojiva i komposta,
  • Karbokalk je najbolje primijeniti po strništu i zaorati, osobito na oranice koje su predviđene za uzgoj šećerne repe, soje, lucerne, ali i svim ostalim usjevima na kiselim tlima osigurava bolji učinak gnojidbe, viši prinos i veću kvalitetu proizvoda,
  • Dozu karbokalka treba odrediti kemijskom analizom tla jer suvišna količina može dugotrajno naštetiti Vašem tlu,
  • Ako već primjenjujete karbokalk bez analize tla pridržavajte se doza koje su prikazane u slijedećoj tablici

Tablica 1. Doze primjene karbokalka ovisno o teksturi tla i pH vrijednosti tla

Više na: Tvornica šećera Osijek. Karbokalk

Rezultati primjene proizvoda Karbokalk u kalcizaciji tla za uzgoj šečerne repe: Utjecaj gnojidbe i primjene herbicida na biogenost tla i elemente prinosa šećerne repe


Slike primjene Karbokalka u praksi (slike sa foruma http://www.poljoprivredni-forum.biz/t242-kalcizacija):

Slika 1. Dovoz karbokalka na parcelu

Slika 2. Detalj prikolice za primjenu vapnenog materijala

Slika 3. Detalj prikolice za primjenu vapnenog materijala (bočna stranica)

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *