Dušična gnojiva – 1. dio3 min read

By | 12.02.2011

U predhodnom postu spomenuo sam više tipova dušičnih gnojiva koje se koriste u poljoprivredi. Za ovaj post predstavljam tri najučestalija; UREA, KAN, AN i UAN (materijal je preuzet sa www.petrokemija.hr), budući da su to proizodi Petrokemije iz Kutine i samim time dobavljivi na našem, domaćem tržištu. O ostalim tipovima, u slijedećim postovima.

Pa idemo redom.

UREA N 46

sadržaj dušika 46 %
sadržaj biureta do 1 %
sadržaj vlage do 0,5 %
čestice 0,5-3 mm najmanje 96 %
nasipna masa 720-770 kg/m3

UREA je visokokoncentrirano dušično gnojivo čiji je dušik u amidnom obliku.Najzastupljenije je gnojivo u svijetu, iako se industrijski počelo proizvoditi tek pedesetih godina.Koristi se u predsjetvenoj gnojidbi jer omogućuje postupnu pretvorbu amidnog dušika u amonijski i nitratni u skladu s klimatskim i agrokemijskim uvjetima u tlu.UREA u jesenskoj osnovnoj gnojidbi služi za ubrzanu razgradnju biljnih ostataka, te aktivaciju organskog dušika iz tla. UREOM se prihranjuje većina biljnih kultura – osim šećerne repe. UREA nam pruža priliku da vrlo jednostavno na samom gospodarstvu napravimo tekuće dušično gnojivo za folijarnu prihranu svih biljnih vrsta. Treba napomenuti da je UREA lako topljiva. Teoretski se u 1l vode može otopiti kilogram UREE.U praksi se relativno lako i brzo otapa 25 – 30 kg UREE u 100 litara vode što potpuno zadovoljava , jer samo neke kulture, strne žitarice i travnjaci, podnose tako visoke koncentracije dušika, dok sve ostale zahtjevaju niže koncentracije.  (preporučljive koncentracije otopine UREA za različite kulture biti će prikazane u posebnom postu).

Nižim koncentracijama prihranjuju se mlade i nježne biljke, a s odmicanjem vegetacije koncentracije se povečavaju. Folijarna primjena otopine UREE daje posebno dobre rezultate u sušnom razdoblju naročito na Mediteranu i tamo gdje nije moguće navodnjavanje. UREOM se u većini slučajeva može prihranjivati putom lista, zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja.

KAN N 27

sadržaj dušika 27 %
sadržaj vlage do 0,5 %
čestice 1-5 mm najmanje 96 %
sadržaj MgO 4,5 – 5,5 %
sadržaj CaO 6,5 – 8,5 %
nasipna masa 1000-1100 kg/m3

KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola dušika u amonijskom, a pola u nitratnom obliku, pa djeluje brzo i nešto produženo, tako da zadovoljava potrebe bilja za dušikom u određenom razdoblju. Sadržajem dolomita (oko 23 %) utječe na djelomičnu neutralizaciju kiselosti tla, a sadržajem magnezija djelomice zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.

AN N 33,5 – amonij nitrat za poljoprivredu

sadržaj dušika 33,5 %
sadržaj MgO 1 %
sadržaj vlage do 0,5 %
čestice 1-5 mm najmanje 95 %
nasipna masa 900 – 1000 kg/m3

AN 33,5 % je dušično gnojivo istih karakteristika kao KAN 27 % N s više aktivne tvari, a manje magnezij oksida.
Koristi se u prihrani svih poljoprivrednih kultura. Ne smije doći u dodir s mineralnim i organskim uljem jer tada postaje zapaljivo i eksplozivno. Vrlo je važno strogo pridržavanje propisa o postupku transportiranja i skladištenja.
Prednost primjene ovoga gnojiva je u mogućnosti kvalitetnije raspodjele po površini i u većoj produktivnosti rada.

UAN N 30

amidni dušik 50 %
amonijski dušik 25 %
nitratni dušika 25 %
pH 6,5-7,5 %
specifična težina 1,3

UAN je bistra dušična otopina. U 100 litara otopine UAN-a ima 40 kg dušika što treba imati na umu kod određivanja doze gnojidbe. UAN s tri oblika dušika prvenstveno je namjenjen za gnojidbu strnih žitarica, travnjaka i uljane repice putom lista, može i putom tla, te okopavina, voćnjaka i vinograda isključivo putom tla. UAN se uspješno koristi za bržu razgradnju biljnih ostataka. U njemu se može otopiti većina pesticida, mikroelemenata i stimulatora rasta. Prijevoz, skladištenje i primjena su potpuno mehanizirani. U prihrani voćnjaka i vinograda UAN otopina ne smije doći u dodir s lišćem. UAN je tehnološki, ekonomski i ekološki prihvatljivo dušično gnojivo.

Slični članci

  • Dušik (N) Temu makroelemenata počinjemo sa svima poznatim elementom; dušikom (N). Zašto? Vrlo jednostavno, dušik je element prinosa, i nema očekivanog/planiranog prinosa bez dušika. Biljka ga […]
  • Dušična gnojiva – 4. dio Nastavljamo o dušičnim gnojivima. Cijanamidna gnojiva sadrže dušik u obliku cijan-amida. U ovoj grupi gnojviva nalazi se kalcijev-cijanaid (CaCN2) koji sadrži 20-21% N. Kalcijev […]
  • Dušična gnojiva – 2.dio Nastavljamo priču o dušičnim gnojivima. U predhodnom postu opisana su dušična gnojiva Petrokemije, a sada su na redu, ostala, manje poznata i manje dostupna. Idemo redom. Nitratna […]
  • Dušična gnojiva – 5. dio Za kraj teme o dušiku, kratka priča o tzv. posebnim dušičnim gnojivima; sporodjelujuća dušična gnojiva ili gnojiva s produženim djelovanjem. Razlozi proizvodnje i prednosti njihove […]
  • Biognojiva – kopriva Dio primjene gnojiva su i tzv. biološka gnojiva. Osim onih, industrijski proizvedenih i označeni raznim certifikatima, postoje i tzv. domaći preparati, od kojih je nedvojbeno vrlo važna […]