Dušična gnojiva – 2.dio1 min read

By | 15.02.2011

Nastavljamo priču o dušičnim gnojivima. U predhodnom postu opisana su dušična gnojiva Petrokemije, a sada su na redu, ostala, manje poznata i manje dostupna.

Idemo redom.

Nitratna gnojiva.

Nitratna gnojiva sadrže dušik u obliku nitrata, lako su topljiva, biljka ih brzo usvaja ali su jako podložna ispiranju (nitratni ion ima negativni naboj pa se ne može vezati za mineral gline). Na pjeskovitim i suhim tlima, mogu stvoriti štetnu koncentraciju tekuće faze tla, osobito ako se upotrebljavaju u velikim količinama. Mogu se primjeniti folijarno ali se najčešće koriste u sustavima fertirigacije (no potreban je oprez radi ispiranja iz tla). Dijeluju alkalno (bazično) pa im je najbolje djelovanje u kiselim tlima. Dva su tipa nitratnih gnojiva na tržištu; Na-nitrat (ili čilska salitra) dosta rijetka na tržištu, i puno češće Ca-nitrat (ili vapnena odnosno norveška salitra).

Na-nitrat. Nekada najpoznatije dušično gnojivo koje se vadilo iz prirodnih naslaga Na-nitrata u Čileu (po tome je i dobilo ime). U obliku je sitnih kristala, bijele ili sive boje. Vrlo je higroskopna (radi sadržaja natrija), lako se otapa na zraku i brzo gubi dušik. Loša karakteristika je sadržaj natrija koji djeluje loše na biljku i tlo. Danas se proizvodi i industrijski, ali se sve manje koristi.

Ca-nitrat. Tehnološki naprednije gnojivo, koje umjesto natrija sadrži kalcij (oko 28% CaO). Osim opskrbe biljke dušikom, biljku opskrbljuje i kalcijem, te je neophodan u proizvodnji plodovitog povrća i voća, napose jabuka. Najpoznatiji na tržištu je Kalcinit, tvrtke Hydro, današnja Yara, međutim proizvode ga i ostali proizvođači. Vrlo je higroskopno, na zraku se gruda i otapa.

Slika. Gnojivo Calcinit, Yara, Norveška

Slični članci

  • Dušična gnojiva – 4. dio Nastavljamo o dušičnim gnojivima. Cijanamidna gnojiva sadrže dušik u obliku cijan-amida. U ovoj grupi gnojviva nalazi se kalcijev-cijanaid (CaCN2) koji sadrži 20-21% N. Kalcijev […]
  • Dušik (N) Temu makroelemenata počinjemo sa svima poznatim elementom; dušikom (N). Zašto? Vrlo jednostavno, dušik je element prinosa, i nema očekivanog/planiranog prinosa bez dušika. Biljka ga […]
  • Dušična gnojiva – 3. dio Nastavljamo dalje. Amonijska dušična gnojiva. Sadrže dušik u amonijskom obliku (NH4) i u tu grupu ulaze amonij-sulfat i amonijak (u obliku plina). Za razliku od nitratnih gnojiva, dobro […]
  • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
  • Dušična gnojiva – 5. dio Za kraj teme o dušiku, kratka priča o tzv. posebnim dušičnim gnojivima; sporodjelujuća dušična gnojiva ili gnojiva s produženim djelovanjem. Razlozi proizvodnje i prednosti njihove […]

One thought on “Dušična gnojiva – 2.dio1 min read

  1. Mario

    Što je tocno štetna koncentracija tekuće faze tla?

    Reply

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *