Dušična gnojiva – 4. dio2 min read

By | 22.02.2011

Nastavljamo o dušičnim gnojivima.

Cijanamidna gnojiva sadrže dušik u obliku cijan-amida. U ovoj grupi gnojviva nalazi se kalcijev-cijanaid (CaCN2) koji sadrži 20-21% N.

Kalcijev cijanmid (ili starog naziva vapneni dušik) je prah ili granulat crne boje. Osim dušika sadrži i do 60% vapna (kao CaO) te manje količine željeza, aluminija, slicija i ostalih kemijskih elemenata. Dušik u gnojivu nije izravno pristupačan biljci, nego se u tlu postepeno transformira u karbamid (CO(NH2)2) ili UREU), a zatim u amonijski, odnosno nitratni oblik dušika. Prilikom transformacije stvaraju se različiti plinovi koji štetno dijeluju na klicu sjemenke, pa se mora koristiti barem 14 dana prije sjetve (u sušnim uvjetima i duže). Ako se daje ovršno, može oštetiti biljke širokog lista. Zbog toga vapneni dušik ima i herbicidno djelovanje, a može se koristiti i za uništavanje štetnika u tlu (naročito korisno u jesenskoj ili proljetnoj gnojidbi drvenastih kultura). Može se koristiti na svim tlima, ali za jako kisela ili jako alkalna tla nije prikladan, jer bakterije koje transformiraju amidni oblik dušika u nitratni zahtjevaju neutralnu rekaciju tla, pa je stoga rad bakterija u takvim tlima vrlo ograničen. Kod upotrebe treba paziti da ne dođe do kontakta sa sluznicom ili očima jer izaziva alergijsku reakciju (upalu). Kalicijev-cijanamid se dobro veže u tlu te ima produženi učinak. Treba ga čuvati u suhim prostorijama, jer se inače jako gruda i topi, te dolazi do gubitka dušika.

Amidna gnojiva. Sadrže dušik u amidnom obliku. U ovoj grupi gnojiva nalazi se dobro poznata UREA (ili karbamid). Sadrži oko 46% N i nije higroskopna, pa se lako čuva. U prometu se nalazi u obliku bijelih granula. Lako je topljiva pa se koristi i za folijarnu gnojidbu. U plodnom tlu brzo podliježe procesima transformacije pod djelovanjem enzima ureaze. Pretvara se u amonkarbonat, koji se dalje raspada na amonijski oblik dušika. Tako nastali NH4 ion (amonijski ion) dobro se veže na koloide tla. Djelovanjem nitrifikacijskih bakterija, amonijski oblik dušika postepeno prelazi u nitratni oblik. Više o gnojivu UREA opisano je u predhodnim postovima (http://www.gnojidba.info/?p=48).

Amonijsko-nitratna gnojiva. Sadrže jedan dio dušika u nitratnom obliku i jedan dio u amonijskom obliku. U ovoj grupi gnojiva nalaze se vapnena amonijeva salitra (ili šire poznati KAN) te amonijev nitrat (ili amonijska salitra).

KAN (vapnena amonijeva salitra) sadrži 27% N i oko 60% kalcija (Ca). Više o KAN-u opisano je u predhodnim postovima (http://www.gnojidba.info/?p=48).

Amonijski nitrat (NH4NO3) je koncentrirano gnojivo koje sadrži oko 34% N u obliku granula ili kristala. Vrlo je higroskopno i lako se topi u vodi. Može se koristiti prije sjetve i za prihranu. Rijetko se primjenjuje zasebno, već se više upotrebljava kao komponenta NPK gnojiva.

Slika 1. Granulirani kalcij-cijanamidSlični članci

  • Dušična gnojiva – 2.dio Nastavljamo priču o dušičnim gnojivima. U predhodnom postu opisana su dušična gnojiva Petrokemije, a sada su na redu, ostala, manje poznata i manje dostupna. Idemo redom. Nitratna […]
  • Dušik (N) Temu makroelemenata počinjemo sa svima poznatim elementom; dušikom (N). Zašto? Vrlo jednostavno, dušik je element prinosa, i nema očekivanog/planiranog prinosa bez dušika. Biljka ga […]
  • Dušična gnojiva – 5. dio Za kraj teme o dušiku, kratka priča o tzv. posebnim dušičnim gnojivima; sporodjelujuća dušična gnojiva ili gnojiva s produženim djelovanjem. Razlozi proizvodnje i prednosti njihove […]
  • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
  • Dušična gnojiva – 3. dio Nastavljamo dalje. Amonijska dušična gnojiva. Sadrže dušik u amonijskom obliku (NH4) i u tu grupu ulaze amonij-sulfat i amonijak (u obliku plina). Za razliku od nitratnih gnojiva, dobro […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *