Dušična gnojiva – 5. dio1 min read

By | 16.03.2011

Za kraj teme o dušiku, kratka priča o tzv. posebnim dušičnim gnojivima; sporodjelujuća dušična gnojiva ili gnojiva s produženim djelovanjem.

Razlozi proizvodnje i prednosti njihove upotrebe u odnosu na knvencionalna dušična gnojiva su:

 1. Spriječavanje povećanja osmotskog tlaka otopine tla u neposrednoj blizini granule gnojiva koje mogu oštetiti korijen biljke
 2. Smanjuju se gubici dušika (N) usljed ispiranja, erozije, denitrifikacije i volatizacije
 3. Smanjuje se broj aplikacija i doze primjene dušika (naročito važno u slijedu primjene nove dušične direktive)

Za proizvodnju sporodjelujućih dušičnih gnojiva koriste se mnogobrojni materijali i postupci, koje na temelju toga možemo podijeliti na tri skupine:

 • Materijali koji su sami nosioci dušika
 • Gnojiva sa posebnim omotačem
 • Inhibitori nitrifikacije

Na tržištu su danas vrlo zastupljene dvije formulacije sporodjelujućih dušičnih gnojiva, koja se posebno preporučuju za upotrebu u gnojidbi drvenastih kultura i povrća.

Prva je patentirana molekula Isodur (Isobutilendiurea, proizvođač BASF) koja se nalazi u gnojivu sa trgovačkim nazivom Nitrophoska Gold 15-9-15+2 MgO + 16SO3 (od 1.6.2011 godine gnojidvo će imati novi trgovački naziv NPK Original GOLD). Doza primjene je 600-800 kg/ha (u dvije aplikacije) za drvenaste kulture i 800-1.000 kg/ha (u 4 aplikacije) za povrće.

Drugo gnojivo Safe-N (proizvođač Yara, ex. Phosyn) koja se prodaje pod trgovačkim brendom YaraVita. Gnojivo je proizvedeno na bazi derivata uree, te ima produženo djelovanje do 12 tjedana u tlu (primjena putem tla) ili 8 tjedana u listu (folijarna primjena). Koristi se u količinama od 5-20 lit./ha.

Slika 1. Gnojivo Nitrophoska GOLD 15-9-15


Slika 2. Gnojivo Safe-N


I time je tema o dušičnim gnojivima gotova. Slijedi tema o fosfronim i kalijevim gnojivima.

Slični članci

 • Dušična gnojiva – 4. dio Nastavljamo o dušičnim gnojivima. Cijanamidna gnojiva sadrže dušik u obliku cijan-amida. U ovoj grupi gnojviva nalazi se kalcijev-cijanaid (CaCN2) koji sadrži 20-21% N. Kalcijev […]
 • Dušična gnojiva – 2.dio Nastavljamo priču o dušičnim gnojivima. U predhodnom postu opisana su dušična gnojiva Petrokemije, a sada su na redu, ostala, manje poznata i manje dostupna. Idemo redom. Nitratna […]
 • Dušična gnojiva – 3. dio Nastavljamo dalje. Amonijska dušična gnojiva. Sadrže dušik u amonijskom obliku (NH4) i u tu grupu ulaze amonij-sulfat i amonijak (u obliku plina). Za razliku od nitratnih gnojiva, dobro […]
 • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
 • Dušična gnojiva – 1. dio U predhodnom postu spomenuo sam više tipova dušičnih gnojiva koje se koriste u poljoprivredi. Za ovaj post predstavljam tri najučestalija; UREA, KAN, AN i UAN (materijal je preuzet sa […]