Dušik (N)2 min read

By | 04.02.2011

Temu makroelemenata počinjemo sa svima poznatim elementom; dušikom (N).

Zašto?

Vrlo jednostavno, dušik je element prinosa, i nema očekivanog/planiranog prinosa bez dušika. Biljka ga usvaja u velikim količinama, i često vrlo neracionalno. Naime, većina oblika dušika usvaja se masovnim tokom vode iz tla (“mass flow”), te biljka jednostavno ne može odvojiti/odbiti višak dušika iz primljene vode. I onda počinju problemi, a to je prebujan rast i razvoj (najčešće je razvoj vegetativne mase-lista na uštrb generativnog rasta-plodovi).

No, vratimo malo priču na početak. Gdje ima dušika?

Dušika (N) ima u zraku, tlu i vodi. U zraku ga ima najviše, ali u elementarnom obliku N2, kojeg biljka nažalost ne može direktno usvojiti. Međutim taj se dušik ipak iskorištava. Prvo, u proizvodnji UREE (industrijskim procesom), drugo, aktivnošću dušičnih bakterija na korijenu različitih leguminoza (da bi biljke sintetizirale više dušika poželjna je dodatna gnojidba molibdenom; vrlo rijetko i skupo gnojivo, ali sa izuzetnim učinkom na aktivnost dušičnih bakterija). U tlu dušik može biti u više oblika; mineralni (nitratni, nitritni, amidni, amonijski) i organski (humus). Kada spominjemo tlo, dušik može biti u dva oblika; anion (negativni naboj – nitrati) i kation (pozitivan naboj – amonijski). Ovo je važno znati radi pravilnog gospodarenja dušikom u tlu; anioni se vežu na organsku tvar tla (ima je malo u tlu) dok se kationi vežu na minerale tla (ima ih puno, vrlo puno, skoro 95% frakcije tla čine minerali gline). Biljka iz tla usvaja sve oblike dušika, ali preferira nitratni, pa potom ostale. U vodi dušika ima uglavnom u obliku nitrata (posljedica ispiranja iz tla) i ostalih oblika otopljenih plinova. Ovaj nitratni u vodi nije štetan za biljke, štoviše koristan, ali je vrlo štetan za ljudsko zdravlje.

Koja su dušična gnojiva?

Ima ih mnogo, pa samim time postoje različite podjele. Za ovaj post navodim samo nazive, u slijedećem detaljniji opis. To su UREA, KAN, nitratni oblici (amonij-nitrat, natrij-nitrat, kalcij-nitrat), amonijski oblici (amonij-nitrat, amonij-sulfat), različiti derivati UREE (npr. metilen-urea sa produženim djelovanjem) i druga rijetko dostupna gnojiva.

Slični članci

  • Dušična gnojiva – 2.dio Nastavljamo priču o dušičnim gnojivima. U predhodnom postu opisana su dušična gnojiva Petrokemije, a sada su na redu, ostala, manje poznata i manje dostupna. Idemo redom. Nitratna […]
  • Dušična gnojiva – 4. dio Nastavljamo o dušičnim gnojivima. Cijanamidna gnojiva sadrže dušik u obliku cijan-amida. U ovoj grupi gnojviva nalazi se kalcijev-cijanaid (CaCN2) koji sadrži 20-21% N. Kalcijev […]
  • Dušična gnojiva – 1. dio U predhodnom postu spomenuo sam više tipova dušičnih gnojiva koje se koriste u poljoprivredi. Za ovaj post predstavljam tri najučestalija; UREA, KAN, AN i UAN (materijal je preuzet sa […]
  • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
  • Dušična gnojiva – 3. dio Nastavljamo dalje. Amonijska dušična gnojiva. Sadrže dušik u amonijskom obliku (NH4) i u tu grupu ulaze amonij-sulfat i amonijak (u obliku plina). Za razliku od nitratnih gnojiva, dobro […]