Fosforna gnojiva – 1. dio1 min read

By | 20.05.2011

Fosforna gnojiva dijele se u nekoliko skupina prema obliku fosforne kiseline koju sadrže. To su:

 • Kalcijeve soli ortofosforne kiseline
 • Kalcijevi silikofosfati
 • Kombinirana fosforna gnojiva (amonofosfati, metafosfati i polifosfati)

Najvažnije fosforna gnojiva pripadaju u kalcijeve ortofosfate i silikofosfate.

Kalcijevi ortofosfati (ujedno i najzastupljeniji na tržištu) mogu biti:

 • Primarni mono kalcijevi fosfati u koje pripada superfosfat (Ca(H2PO4)2xH2O + CaSO4) sa 16-18% P2O5
 • Sekundarni dikalcijevi fosfati, u koje se ubrajaju precipitat sa 30-35% P2O5 i Rhenania-fosfat sa 19-28% P2O5 (CaHPOxH2O)
 • Tercijarni trikalcijevi fosfati u koje pripadaju sirovi fosfati – mikrofos i hiperfos (Ca(PO3)2) sa 28-30% P2O5

U kalcijeve silikofosfate pripdaju:

 • Thomasov fosfat sa 14-16% P2O5

(… u slijedećem postu više o svakom od navedenih fosfornih gnojiva).

Slični članci

 • Fosforna gnojiva – sirovi fosfati (fosforiti) Sirovi fosfati (fosforiti)  su sirovina iz koje se dobivaju superfosfati i druga fosforna gnojiva. Ako se upotrebljavaju za gnojidbu, fino se melju da bi im djelovanje u tlu bilo što bolje […]
 • Fosforna gnojiva – Sekundarni kalcijevi fosfati Sekundarni kalcijevi fosfati. Fosforna kiselina u sekundarnim kalcijevim fosfatima nije topljiva u vodi, ali je većim dijelom topljiva u amonij-citratu, što otprilike odgovara biljci […]
 • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]
 • Fosforna gnojiva – 2. dio (superfosfat) (nastavak na temu fosfornih gnojiva) Superfosfat se proizvodi u obliku sivkastog praška i granula, a treba ga čuvati na suhom mjestu da se ne zgruda.  Superfosfat se topi u vodi do 90%. […]
 • Upotreba startnih gnojiva u gnojidbi ratarskih kultura (I. dio – uvod) Na području Hrvatske postoji duga tradicija proizvodnje različitih ratarskih kultura; od kojih su svakako najvažnije pšenica i kukuruz, te potom šećerna repa, suncokret i uljana repica. […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *