Folijarna primjena UREE1 min read

By | 12.02.2011

UREA gnojivoUREA je kvalitetno dušično gnojivo, visoke topivosti u vodi koja se može upotrijebiti za folijarnu gnojidbu skoro svih kultura, potrebno je samo paziti na koncentraciju otopine, jer pri visokim koncentracijama može izazvati ožegotine na listu.

Osim koncentracije, važno je poznavati i količinu biureta u UREA gnojivu. UREA koja sadrži više od 1% biureta (piše na deklaraciji/etiketi pakiranja) nisu prikladne za folijarnu gnojidbu jer izazivaju ožegotine na lišću poljoprivrednih kultura. Isto tako, ne preporuča se folijarna primjena UREE u vrijeme cvatnje kultura.

Folijarna primjena otopine UREE daje posebno dobre rezultate u sušnom razdoblju (nedostatak vode u tlu i otežano usvajanje hraniva) i tamo gdje nije moguće navodnjavanje. UREOM se u većini slučajeva može prihranjivati putom lista, zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja.

UREA slika vrece

Tablica 1. Optimalne koncentracije otopine UREA za folijarnu gnojidbu poljoprivrednih kultura

Tablica primjene UREE

Tablica preuzeta sa: http://www.petrokemija.hr/Default.aspx?tabid=78

Više o primjeni UREE:

1. UREA i njena primjena, prof. dr.sc. Vladimir Vukadinović, Poljoprivredni fakultet Osijek