Folijarna primjena UREE1 min read

By | 12.02.2011

UREA gnojivoUREA je kvalitetno dušično gnojivo, visoke topivosti u vodi koja se može upotrijebiti za folijarnu gnojidbu skoro svih kultura, potrebno je samo paziti na koncentraciju otopine, jer pri visokim koncentracijama može izazvati ožegotine na listu.

Osim koncentracije, važno je poznavati i količinu biureta u UREA gnojivu. UREA koja sadrži više od 1% biureta (piše na deklaraciji/etiketi pakiranja) nisu prikladne za folijarnu gnojidbu jer izazivaju ožegotine na lišću poljoprivrednih kultura. Isto tako, ne preporuča se folijarna primjena UREE u vrijeme cvatnje kultura.

Folijarna primjena otopine UREE daje posebno dobre rezultate u sušnom razdoblju (nedostatak vode u tlu i otežano usvajanje hraniva) i tamo gdje nije moguće navodnjavanje. UREOM se u većini slučajeva može prihranjivati putom lista, zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja.

UREA slika vrece

Tablica 1. Optimalne koncentracije otopine UREA za folijarnu gnojidbu poljoprivrednih kultura

Tablica primjene UREE

Tablica preuzeta sa: http://www.petrokemija.hr/Default.aspx?tabid=78

Više o primjeni UREE:

1. UREA i njena primjena, prof. dr.sc. Vladimir Vukadinović, Poljoprivredni fakultet Osijek

Slični članci

  • Nastajanje biureta pri proizvodnji uree Komercijalna proizvodnja uree ostvaruje se iz amonijaka i ugljičnog dioksida putem egzotermne reakcije stvaranja amonijevog karbamata koji dehidracijom prelazi u ureu. Tijekom procesa […]
  • Fertirigacija UREE-om – 1. dio Nakon što je na blogu (http://gnojidba.blog.hr) predstavljena informacija o mogućnosti upotrebe UREE u sustavima fertirigacije, bilo je puno upita na e-mail o toj mogućnosti. Iako imam dio […]
  • Defolijacija lišća voćaka primjenom UREE Primjenom koncentrirane otopine UREE u jesenskom prskanju potiče se defolijacija (brže otapdanje) lišća drvenastih kultura (voćaka); prije svega jabuke, ali i ostalih vrsta voćaka (kruška, […]
  • Mala škola gnojidbe 2. Sada kada znamo osnove o podijeli biogenih elemenata, potrebno je reći više i o samim gnojivima. Biljci za pravilan rast i razvoj potrebni su biogeni elementi, a biljku biogenim elementima […]
  • Ishrana bilja – što i kako I kako je i red, za proslov teme Ishrana bilja - što i kako, u cijelosti navodim članak cijenjenog profesora Vladimira Vukadinovića, sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Ishrana bilja […]