Reakcija tla (pH vrijednost)4 min read

By | 13.04.2012

U predhodnim postovima u rubrici “Mala škola gnojidbe” napisani su postovi na temu osnovnih biogenih elemenata – dušik, fosfor i kalij. Temu nastavljam sa postom o reakciji tla tj. pH vrijednosti vodene otopine tla. Parametar je od posebnog značenja, jer definira količinu H+ odnosno OH- iona u tlu. Oni su nosioci kisele (H+), odnosno alkalične (OH-) reakcije u tlu. Ukoliko je njihova količina podjednaka, govorimo o neutralnoj pH reakciji tla, odnosno pH 7,0.

Takvu neutralnu reakciju, posjeduje čista, prokuhana destilirana voda. Neprokuhana destilirana voda uvijek ima nešto CO2 (plin koji se dobro otapa u vodi), pa slično kišnici ima i slabo kiselu reakciju.

Prema tome, ako se u 1 Lit. otopine tla nalazi manje od 10^-7 (čitaj: 10 na -7) vodikovih iona (H+), ona će biti alkalna (lužnata), a ako ih ima više, takva će otopina biti kisela. S.P.L. Soeresen  (1886-1839) predložio je da se ove količine (koncentracije) praktičnije izražavaju sa pH vrijednostima, koje predstavljalju negativan logaritam koncentracije H+ iona, odnosno to je negativan eksponent baze 10 koncentracije H+ iona. Iako, malo složena definicija, vrlo je važna za razumjevanje definiranja pH vrijednosti.

Dakle, vrijednost pH manje od 7 označava kiselu reakciju, a pH veće od 7 označavaju alkalnu (lužnatu reakciju). No sa stanovišta kemije tla, neutralnu vrijednost reakcije tla kreće se u rangu od pH 6,5-7,2.

Slika 1. Odnos H+ i OH- iona pri različitim pH vrijednostima

Reakcija tla je vrlo važno svojstvo, pa se među obaveznim analizama tla određuje i pH vrijednost tla.

Povećanje kiselosti tla (višak H+ iona) u otopini tla doalzi od karbonatne, sumporaste i drugih kiselina koja u tlo ulaze kišnicom (tzv. kisele kiše), zatim disocijacijom anorganskih i niže molekularnih organskih kiselina, zatim disocijacijom karbonatne kiselina (H2CO3) koja u tlu nastaje otapanjem CO2 u vodi, primjenom fiziloški kiselih gnojiva i dr.
S druge strane, povećanje količine OH- iona u tlu potječe od lužina, od hidrolitičkih alkalnih soli (prije svega karbonata i bikarbonata) Na, Ca i Mg, u procesu adsorpcije Na+ iona na kolidnom kompleksu tla te disocijacijom u vodi otopljenog amonijaka (NH3).

Koncentracija H+ odnosno OH- iona je dinamična veličina. Ne samo da je različita za pojedine sistematske jedinice tla, već je različita u pojedinim horizontima istog profila tla, a promjenjiva je u toku godine. To je razumnjivo, jer različito pritjecanje vode u tlo, dinamični procesi transforamcije i premještanja mineralnog i organskog diejla tla, promjenjiva aktivnost organizama u tlu (disanje i produkcija CO2), veličina i zasićenost adsorpcijskog kompleksa tla, te agrotehničke mjere (gnojidba, odvodnja/natapanje) uzajamnim djelovanjem određuju i kemijsku reakciju tekuće faze tla.

Na slijedećoj slici prikazan je odnos pH vrijednosti i pristupačnosti hraniva u tlu.

Slika 2. Odnos pH vrijednosti i pristupačnosti hraniva u tlu

Već je na temelju izloženog uočljivo veliko značenje pH reakcije na sve procese u tlu. To se, dakako, odražava i na sva pedoekološka svojstva. Trošenjem, pri čemu je H+ ion važan pomagač, vrši se mobilizacija iona iz minerala, dakakako i biogenih elemenata. Od mikroorganizama naročito je važna aktivnost nitrifikatora i fiksatora dušika, a ona ovisi o reakciji, kao i uvijeti za sve organizme. Stvaranje humusa, kapacitet adsorpcije, oksido-redukcijski procesi, dinamika biljnih hraniva, način usvajanja hraniva – sve je to usko vezano uz pH vrijendnost tla.

Nisu samo nepoželjni u većoj koncentraciji H+ ioni nego i OH- ioni koji smanjuju pristupačnost hraniva, a imaju i toksično djelovanje veće od H+ iona.

Reakcija tla određuje i raspon pH vrijednosti u kojima se kreće optimum primanja biljnih hraniva, pa je važan faktor rasta i razvoja biljaka. Tako su poznate i biljne zajednice i pojedine vrste koje su više ili amnje izraženi acidofili (preferiraju kisela tla) odnosno bazofili (preferiraju alkalna/bazična tla) ili neutrofili; biljke koje preferiraju neutralnu reakciju tla.

Zbog mnogoznačne povezanosti s pedogenetskim procesima i pedoekološkim svojstvima reakcija tla je nezamjenjiva inforamcija za objašnjavanje i interperetaciju u različitim aspektima tretiranja tla. Stoga pribavljanje podataka za reakciju tla pripada u osnovne informacije o tlu. Najbolje bi bilo pH vrijednost mjeriti u prirodnim uvjetima, ali je to dosta neuspiješno zbog nedovoljnog kontakta elektrode i otopine tla. Stoga se reakcija tla najčešće određuje u suspenziji ili filtratu tla (odnosa 1:10; tlo:voda) i to kolorimetrijski ili elektrometrijski (elektrodom). Ovdje je potrebno još istaknuti da se određivanje vrši u suspenziji tla i vode (aktivna kiselost; slobodni H+ ioni) ili tla i 1M KCl-a (potencijalna kiselost; ukupna količina H+ iona u tlu).

Slični članci

 • Mala škola gnojidbe 3 Kada smo veći imali temu o hranjivima (elementima) i vrstama gnojiva red je napisati riječ, dvije o važnosti analize tla s aspekta planiranja gnojidbe. Kako to izgleda u praksi? Loše, […]
 • Kalkulatori gnojidbe Alat koji je od pomoći prilikom planiranja gnojidbe poljoprivrednih kultura su i tzv. kalkulatori gnojidbe. Radi se o računalnim programima (samostalni programi, web aplikacije ili excell […]
 • Mala škola gnojidbe 1. Počinjemo s malom školom gnojidbe. Lekcija 1.: Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro […]
 • Optimalan sadržaj humusa – garancija plodnosti tla Humus je tamna, organska tvar, nastala humifikacijom biljaka i životinja. Humus predstavljaju visokomolekularni organski spojevi u tlu nastali kao produkt djelomične razgradnje mrtve […]
 • Makro i mikro elementi Da bi bolje razumjeli, a samim time i proveli gnojidbu, riječ-dvije o dva vrlo česta termina; makro i mikro elementi. Osnovna razlika je u količini pojedinog biogenog elementa koji je […]

2 thoughts on “Reakcija tla (pH vrijednost)4 min read

 1. Damir

  Cao . Prije svega osjecam potrebu da vam iskazem zahvalnost na najboljem tekstu koji sam u posljednje procitao . U ovom stilu produzite i dalje da nas usrecujete svojim savjetima. Mislim da vam je prva polovina teksta najbolja i definitivno objasnjava citavu temu. predlazem da da nam objavite jos savjeta ovog tipa i da nam date jos sjajnog materijala propracenog slikama . Pozdrav za za sve dobre ljude iz Sokoca

  Reply
 2. Gavro

  Definitivno se slazem sa svima koji misle pozitivno o ovom sajtu . Jako ste dobri. Zao mi je sto ne objavljujete cesce.

  Reply

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *