Procjena plodnosti tla prema rezultatima kemijske analize tla3 min read

By | 05.06.2012

Po količini pojedinih hranjiva u tlu, koja pokaže kemijska analiza, tla se svrstavaju u skupine. Opskrbljenost tla svakim pojedinim biljnim hranjivima određuje se najčešće u mg/100 g tla ili, u novijim analizama u ppm odnosno mg/kg. Kod očitavanja rezultata analize potrebno je obratiti pažnju na način na koji se izražavaju pojedina hranjiva, posebice za fosfor, kalij, magnezij i kalcij. Prema nalazu opskrbljenosti pojedinih biljnih hranjiva tla se dijele na skupine:

 • vrlo siromašna
 • siromašna
 • osrednja
 • dobra
 • i vrlo dobra

Količine biljnih hranjiva u tlu variraju na više ili manje od potreba za pojedine poljoprivredne kulture, pa i za pojedine sorte. Ovdje je riječ o vinovoj lozi, pa ćemo navoditi podatke koji vrijede za vinogradarska tla. Prije toga naglasimo da se analize za pojedina biljna hranjiva na kiselim i alkalnim tlima obavljaju po različitim metodama.

Kemijske analize kiselih i neutralnih tla, radi određivanja sadržaja vinovoj lozi pristupačnog fosfora i kalija, obavaljaju se po AL metodi.

Granične vrijednosti količine pristupačnog fosfora u vinogradskom tlu (izraženog kao P2O5) po AL metodi prema skupini opskrbljenosti tla kreću se u rasponima prikazanim u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Granične vrijednosti količine pristupačnog fosfora za vinogradarska tla (prema AL metodi)

Opskrbljenost tla pristupačnim kalijem (K2O) za vinovu lozu po AL metodi s obzirom na adsorpcijsku moć raznih tipova vinogradarskih tala, prikazuje slijedeća tablica.

Tablica 2. Granične vrijednosti količine pristupačnog kalija za vinogradarska tla (prema AL metodi)

Kemijske analize vapnenog tla, radi utvrđivanja sadržaja biljci pristupačnog fosfora u tlu, obavljaju se bikromatnom metodom po Olsenu, a utvrđivanje opskrbljenosti tla kalijem obavlja se po metodi Scachtschabela.

Opskrbljenost tla pristupačnim fosforom (P2O5) na vapnenim tlima po Olsenu prikazuje slijedeća tablica.

Tablica 3. Granične vrijednosti količine pristupačnog fosfora za vapnena vinogradarska tla (prema Olsenu)

Opskrbljenost tla pristupačnim kalijem (K2O) na vapnenim tlima po Schachtschabelovoj metodi prikazuje slijedeća tablica.

Tablica 4. Granične vrijednosti količine pristupačnog kalija za vapnena vinogradarska tla (prema Schachtschabelu)

Opskrbljenost tla pristupačnim magnezijem (MgO) po Schachtschabelovoj metodi s obzirom na tip tla, odnosno na adsorpcionu moć, prikazuje slijedeća tablica.

Tablica 5. Granične vrijednosti količine pristupačnog magnezija za vapnena vinogradarska tla (prema Schachtschabelu)

U vinogradarskim tlima sadržaj kalija prema magneziju treba biti u odnosu 3:1. Ukoliko je kalija više, poremećen je taj odnos i javljaju se simptomi nedostaka magnezija. Taj se problem riješava smanjenjem udjela kalija u gnojidbi ili se u gnojidbu uvrste i magnezijeva gnojiva. Ako analiza tla i analiza lišća pokazuje da u tlu i u biljci nema dovoljno biljnih hranjiva, onda je taj manjak treba nadoknaditi primjenom odgovarajućih formulacija gnojiva. Fosoforna, kalijeva i magnezijeva gnojiva možemo odjedamput unijeti u tlo za cijelu godinu, pa čak i veće količine od jednogodišnjih potrebnih za stvaranje zaliha u tlu kojima se loza koristi više godina.

Utvrđivanje potreba dušičnih biljnih hranjiva u ishrani vinove loze izrazito se razlikuje od utvrđivanja potreba za fosforom, kalijem i magnezijem. Naime, dušik u tlu brzo i lako migrira pa se dušična biljna hranjiva ne mogu davati odjedamput za cijelo razdoblje vegetacije. Potrebne količine dušika u ishrani vinove loze mnogo variraju, a ovise o organski vezanom dušiku u tlu, podlozi i sorti, rasporedu oborina u pojedinim vinogorjima, o namjeni proizvodnje grožđa i drugim faktorima.

Tablica 6. Potrebne količine osnovnih hraniva (u kg/ha N,P2O5,K2O) za određeni prinos vinove loze


Slični članci

2 thoughts on “Procjena plodnosti tla prema rezultatima kemijske analize tla3 min read

 1. Ivica

  Pozdravljam i pohvale za zanimljiv blog! No, imam jedan sitan ispravak – ppm se još izražavaju u mg/kg (milijuniti dio kg), a ne mg/100g (to bi bilo samo stotisućiti dio kg).

  Lijep pozdrav.

  Reply
  1. admin

   Hvala na informaciji o pogrešci u pisanju. Sada je ispravljeno.
   LP
   Autor portala

   Reply

Ostavi odgovor admin Odustani od odgovora

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *