Važnost analize tla u planiranju gnojidbe (1. dio)2 min read

By | 02.05.2012

Kada smo veći imali temu o hranjivima (elementima) i vrstama gnojiva red je napisati riječ, dvije o važnosti analize tla s aspekta planiranja gnojidbe.
Kako to izgleda u praksi?
Loše, izrazito loše, gotovo katastrofalno.
Tijekom svog višegodišnjeg rada u Pedološkom laboratoriju Instituta za poljoprivredu u Poreču, doživo sam različita, gotovo loša iskustva po pitanju analize tla. Većina korisnika je analizu tla radila samo “pro forma”, radi zadovoljenja uvijeta za dobivanje poticaja, a rečenica “Samo mi to napravite na brzinu da dobijem poticaj. Pa ja ionako znam kako ću gnojiti ?!?!?!?”. Ej, čovječe? Kuda ideš?
Ovo je tipična slika, ali glavno je bilo zauzeti stav “Ja sam ipak profesionalni proizvođač!”. Što mu to znači? Na temeljni upit o vrijednostima pH tla na poljoprivrednim parcelama dobivao sam slijedeće odgovore “Dobar. Vrlo Dobar. U granicama. Oko 20 (???). Oko 100 (???). Nizak. Lani je bio dobar (????). Itd. Već po tome vidi se “profesionalnost” proizvođača kada ne pozna osnovni kemijski parametar tla na kojem obavlja “profesionalnu” poljoprivrednu proizvodnju.

No vratimo se sada na temu iz naslova; zašto je analiza važna u planiranju gnojidbe?

Vrlo jednostavno. Zato jer bez osnovnih podataka ne možemo pravilno provesti gnojdbu, (skupim) gnojivima i ostvariti očekviani prinos. A to je jedino važno načelo poljoprivredne proizvodnje: OČEKIVANI (PLANIRANI) I KVALITETAN PRINOS.

Danas poljoprivrednici troše ogroman novac na skupa zaštitna sredstva, kupuju skupi sadni materijal (hibridno sjeme), koriste (gotovo neracionalno) mehanizaciju a onda zapnu na gnojidbi. Odrade onako, omaške, od ruke, što se nađe na tržištu. I onda je krvo sjeme, krivo zaštitno sredstvo, skupa nafta a ni gnojiva više ne valjaju?!?!?

No istina je slijedeća, i to gorka: gnojidba je samo jedan od tehnoloških zahvata u cijelokupnom proizvodnom ciklusu, gdje se svi zahvati tebaju pravilno provesti da bi učinak bio očekivan i kvalitetan. Visoko ulaganje u jedan zahvata (zaštitna sredstva ili sl.) a zanemarivanje ulaganja u drugi zahvat (najčešće gnojidba) rezultira skupom i neefikasnom proizvodnjom.

Stoga je kvalitetna analiza tla osnovni temelj planiranja gnojidbe, i samim time kvalitete cijelokupnog proizvodnog ciklusa koji onda rezultira visokim i kvalitetnim prinosom.

U slijedećoj lekciji: Kada i kakva analiza tla?

Slični članci

  • Važnost analize tla (prof. Vukadinović) Izvorni link materijala: http://www.secerana.com/documents/Znacaj_analize_tla.pdf (prof. Vukadinović) Zbog čega su važne analize tla? Visinu  priroda  i  njegovu  […]
  • Važnost analize tla u planiranju gnojidbe (2. dio) Kako je u predhodnom dijelu spomenuto, današnja tema je gdje i kako napraviti analizu tla? Pa krenimo redom, u Hrvatskoj se analize mogu napraviti uglavnom u državnim/javnim ustanovama […]
  • Cijene analize tla Za usporedbu cijena analiza pojedinih davatelja usluga (ovo zvuči kao za telekom usluge), krenuh analizirati cijenu parametra pH. Iako jednostavan, gotovo je nevjerovatno, koliko malo […]
  • Mala škola gnojidbe 3 Kada smo veći imali temu o hranjivima (elementima) i vrstama gnojiva red je napisati riječ, dvije o važnosti analize tla s aspekta planiranja gnojidbe. Kako to izgleda u praksi? Loše, […]
  • Procjena plodnosti tla prema rezultatima kemijske analize tla Po količini pojedinih hranjiva u tlu, koja pokaže kemijska analiza, tla se svrstavaju u skupine. Opskrbljenost tla svakim pojedinim biljnim hranjivima određuje se najčešće u mg/100 g tla […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *