Mikoriza u uzgoju povrća (VI)1 min read

By | 11.11.2013

Teškoće u primjeni mikorize

Jedna od velikih poteškoća za bržu primjenu i širenje endomikorize u praksi, je komercijalna proizvodnja inokuluma (cijepiva/gotovih preparata). Za očekivati je širenje proizvodnje komercijalnog inokuluma (gotovih preparata) odnosno, specijaliziranih cijepiva mikoriznih gljiva za pojedine biljne vrste.

Utjecaj mikorize na rast biljaka

Najvažnija prepreka za uspostavu mikorize i njezinog pozitivnog učinka je previsoka koncentracija fosfora u tlu, koji je nažalost često prisutan u većini intenzivno korištenih vrtnih tala. Utvrđeno je da se učinak mikorize bitno smanjuje, odnosno može čak i potpuno izostati ovisno o količini fosfora u tlu. Uzrok treba tražiti u tome što visoka koncentracija fosfora mijenja anatomsku građu korijena, što onemogućuje prodiranje gljive u korijen.

Upotreba prevelikih količina nekih pesticida također može drastično smanjiti uspostavu ili djelovanje mikorize.

Mikorizno gnojivo 2

Sve navedene činjenice govore u prilog tome da treba voditi mnogo više računa o tome kako gospodariti tlom, koliko i kako ga gnojiti, te strogo kontrolirati primjenu sredstava za zaštitu bilja od štetočinja. To je jedini način da tlo ostane “živo”, a time i očuvano kao poljoprivredna površina neophodna za proizvodnju zdrave hrane.

Utjecaj mikorize na rast i razvoj kukuruza

Izvor članka: B. Novak i B. Benko (2013) Mikoriza u uzgoju povrća, Gospodarski list 1/2103

Izbor fotografija: www.rgbstock.com

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *