Mikoriza u uzgoju povrća (VI)1 min read

By | 11.11.2013

Teškoće u primjeni mikorize

Jedna od velikih poteškoća za bržu primjenu i širenje endomikorize u praksi, je komercijalna proizvodnja inokuluma (cijepiva/gotovih preparata). Za očekivati je širenje proizvodnje komercijalnog inokuluma (gotovih preparata) odnosno, specijaliziranih cijepiva mikoriznih gljiva za pojedine biljne vrste.

Utjecaj mikorize na rast biljaka

Najvažnija prepreka za uspostavu mikorize i njezinog pozitivnog učinka je previsoka koncentracija fosfora u tlu, koji je nažalost često prisutan u većini intenzivno korištenih vrtnih tala. Utvrđeno je da se učinak mikorize bitno smanjuje, odnosno može čak i potpuno izostati ovisno o količini fosfora u tlu. Uzrok treba tražiti u tome što visoka koncentracija fosfora mijenja anatomsku građu korijena, što onemogućuje prodiranje gljive u korijen.

Upotreba prevelikih količina nekih pesticida također može drastično smanjiti uspostavu ili djelovanje mikorize.

Mikorizno gnojivo 2

Sve navedene činjenice govore u prilog tome da treba voditi mnogo više računa o tome kako gospodariti tlom, koliko i kako ga gnojiti, te strogo kontrolirati primjenu sredstava za zaštitu bilja od štetočinja. To je jedini način da tlo ostane “živo”, a time i očuvano kao poljoprivredna površina neophodna za proizvodnju zdrave hrane.

Utjecaj mikorize na rast i razvoj kukuruza

Izvor članka: B. Novak i B. Benko (2013) Mikoriza u uzgoju povrća, Gospodarski list 1/2103

Izbor fotografija: www.rgbstock.com

Slični članci

  • Mikoriza u uzgoju povrća (I) Intenzivna proizvodnja povrća, zbog želje za visokim i kvalitetnim prinosima uzgajanih kultura zahtjeva obilnu gnojidbu mineralnim gnojivima i čestu primjenu zaštitnih sredstava. U uzgoju […]
  • Mikoriza u uzgoju povrća (IV) Primjena cjepiva Cijepiva mogu biti u obliku živog mikoriznog micelija ili u oblku suhih preparata (spora). Živi mikorizni micelij se nalazi u vodenoj otopini (u obliku gela) i ima […]
  • Mikoriza u uzgoju povrća (V) Prednosti mikorize Kod uzgoja presadnica povrća uočljive su značajne prednosti u odnosu na nemikorizirane biljke. Presadnice se brže i bolje razvijaju, što skraćuje vrijeme proizvodnje. […]
  • Mikoriza u uzgoju povrća (III) Inokulacija i priprema inokuluma Inokulacija predstavlja nacjepljivanje, odnosno zarazu korijena biljke domaćina u svrhu proizvodnje inokuluma sačinjenog od dijelova osušenog korijena […]
  • Mikoriza – simbioza korijenja i micelija mikoriznih gljiva Micelij je gljiva koja obavija kratko i debelo bočno korijenje biljaka te na ovaj način funkcionalno zamjenjuje korijenove dlačice. Ovom simbiozom biljci je olakšano primanje mineralnih […]

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *