Autorski tim

Urednik portala:
Dr.sc. David Gluhić je glavni urednik portala www.gnojidba.info. Nakon diplomiranja na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (1998) godine posvećuje se znanstvenom i stručnom radu u poljoprivredi, u području ishrane bilja.

U cilju prrijenosa znanja i tehnolgije primjene gnojiva, početkom 2010. godine pokreće tematski blog na temu gnojidbe, te potom godinu dana kasnije započinje s radom na prvom tematskom web portalu na temu gnojidbe bilja.

 

Kratak životopis:

 • David Gluhić rođen je 17. prosinca 1974 godine u Puli.
 • Diplomirao je na Agronomskom fakultetu 1. lipnja 1998 godine na smjeru Poljoprivredne melioracije sa diplomskim radom „Navodnjavanje na obiteljskom gospodarstvu Funtana“.
 • Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se na mjesto tehničkog suradnika u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
 • Od 1. rujna 1999 godine do 30. prosinca 2000. godine boravi na znanstvenom usavršavanju pri Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (International Center for theoretical physics), Trst, Italija na istraživanjima iz područja biofizike.
 • Magistarski studij završava obranom magistarske disertacije Utjecaj gnojidbe dušikom, fosforom i kalijem na profil polifenola cv. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) 7. srpnja 2004. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
 • Doktorsku disertaciju naslova Folijarna gnojidba klorotičnih trsova na karbonatnim tlima podregije Plešivica, obranio je 4. ožujka 2011 godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
 • Od 30.12.2000. do 15.2.2008. godine radio kao znanstveni novak u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, na znanstvenoistraživačkom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, voditelja dr. sc. Đordana Peršurića, te se posebno isticao znanstvenim i stručnim radom na području tloznanstva i vinogradarstva.
 • Kao dokaz istaknute znanstvene i stručne djelatnosti iz područja agronomije, objavio je više od 50 radova (kao autor ili suautor), na skupovima u zemlji i inozemstvu kao i stručnim i/ili znanstvenim publikacijama, od kojih su dva rada iz skupine A1. Također je sudjelovao na prezentacijama i stručnim skupovima za potrebe vinogradara i vinara, a u okviru projekata koje vodi prof. dr. sc Mirjana Herak Ćustić (VIP i MZT projekti).
 • Osim znanstvene i stručne aktivnosti, autor se ističe i u nastavnoj aktivnosti visokoškolskog obrazovanja na Poljoprivrednom odjelu Poreč, Veleučilište Rijeka. U rujnu 2001. godine izabran je u zvanje stručnog suradnika na kolegiju Tloznanstvo, a u rujnu 2004. u nastavno zvanje naslovni predavač u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje agronomija, grana agrokemija za kolegij Tloznanstvo na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Rijeci. Danas predaje na kolegijima: Tloznanstvo, Agroklimatologija i Navodnjavanje na Stručnom studiju Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda s godišnjim fondom od oko 120 norma sati. Koautor je internih skripata iz navedenih kolegija. Sudjelovao je kao Predsjednik ili član Povjerenstava za ocjenu i obranu desetak diplomskih radova studenata studija Vinarstva i Mediteranske poljoprivrede.
 • Dr.sc. David Gluhić redovni član American Society of Enology and Viticulture od 1999. godine, redovni član Hrvatskog tloznanstvenog društva od 2003. godine i redovni član Soil Science Society of America od 2005. godine.
 • Od 2005. godine redovni je član stručnog uredništva Glasnika zaštite bilja. Osim članstva u znanstvenim asocijacijama,  redovni je znanstveni recenzent u slijedećim znanstvenim publikacijama; Soil and Sediment Contamination International Journal, Australian Journal of Soil Research i African Journal of Biotechnology.

Znanstveni interesi vezani su mu uz ishranu bilja i tloznanstvo, osobito u području vinogradarstva.

Nakon uspješnog rada prvog tematskog bloga na temu gnojidbe bilja, pokreće i tematski web portal na temu gnojiva i gnojidbe bilja.

Profil na društvenoj mreži LinekdIN

 

Popis objavljenih radova: dr.sc. David Gluhić dipl. ing. agr.

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

www.bir.irb.hr

(prikaz objavljenih radova do studeni/2012 godine.)

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
1. Gluhić, David; Petek, Marko; Peršurić, Djordano; Slunjski, Sanja.
Relationship between plant and soil potassium on calcareous vineyard soils
. // Cereal research communications. 36 (2008) , 1; 451454 (članak, znanstveni).
2. Herak Ćustić, Mirjana; Gluhić, David; Čoga, Lepomir; Petek, Marko; Gošćak, Ivan.
Vine plant chlorosis on unstructured calcareous soils and leaf Ca, Mg and K content
. // Cereal research communications. 36 (2008) , Part 1. Suppl.; 439442 (članak, znanstveni).
Znanstveni radovi u drugim časopisima
1. Gluhić, David; Herak Ćustić, Mirjana; Petek, Marko; Čoga, Lepomir; Slunjski, Sanja; Sinčić, Marijan.
The Content of Mg, K and Ca Ions in Vine Leaf under Foliar Application of Magnesium on Calcareous Soils
. // Agriculturae Conspectus Scientificus. 74 (2009) , 2; 8184 (članak, znanstveni).
2. Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Bubola, Marijan.
Spur pruning of cv. Istrian Malvasia
. // Rivista di viticoltura e di enologia. 61 (2008) , 2-3-4; 127133 (članak, znanstveni).
3. Ilak-Peršurić, Anita Silvana; Gluhić, David; Peršurić, Đordano.
Istraživanje bioraznolikosti malvazije istarske bijele temeljem oiv parametara
. // Sjemenarstvo. 23 (2006) , 3; 255-272 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).
4. Gluhić, David.
Pogodnosti tla Istre za vinogradarsku proizvodnju
. // Glasnik zaštite bilja. I (2005) , 6; 29-54 (članak, znanstveni).
5. Gluhić, David; Peršurić, Đordano; Cargnello, Giovanni.
Utjecaj uzgojnog oblika na prinos i kvalitetu grožđa sorte Cabernet Sauvignon u agroekološkim uvjetima Istarskog poluotoka
. // Galsnik zaštite bilja. I (2005) , 6; 64-71 (članak, znanstveni).
6. Kovačević Ganić, Karin; Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Banović, Mara; Komes, Draženka; Gracin, Leo; Lovrić, Tomislav.
Aroma precursors of Malavasia istriana wine
. // Rivista di viticoltura e di enologia. 2-3-4 (2005) ; 99-108 (članak, znanstveni).
7. Radeka, Sanja; Peršurić, Đordano; Lukić, Igor; Bubola, Marijan; Gluhić, David; Plavša, Tomislav.
“Terroir” and quality of grape and wine of Istrian Malvasia
. // Rivista di Viticoltura e di Enologia. 58 (2005) , 2-3-4; 141153 (članak, znanstveni).
8. Peršurić, Đordano; Sladonja, Barbara; Milotić, Aldo; Brščić, Kristina; Šetić, Elvino; Ilak Peršurić, Anita; Gluhić, David; Poljuha, Danijela.
Gospodarska i genetska valorizacija autohtonih populacija vinove loze i maslina u Istri
. // Sjemenarstvo. 21 (2004) , 5-6; 261-265 (pregledni rad, znanstveni).
Ostali radovi u drugim časopisima
1. Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Ilak Peršurić, Anita Silvana.
Pregled istraživanja šest sorata vinove loze u Istri
. // Agronomski glasnik. LXXI (2010) , 4; 307316 (članak, stručni).
2. Gluhić, David.
Važnost gnojidbe u uzgoju jagoda
. // Glasnik zaštite bilja. 4 (2005) ; 32-44 (članak, stručni).
3. Gluhić, David.
Važnost cinka u gnojidbi kukuruza
. // Glasnik zaštite bilja. 3 (2004) ; 45-55 (članak, stručni).
4. Gluhić, David.
Mikrohraniva u gnojidbi koštičavog voća
. // Glasnik zaštite bilja. 1 (2003) , 3; 75-83 (članak, stručni).
5. Gluhić, David.
Moderan pristup gnojidbi vinograda
. // Glasnik zaštite bilja. 5 (2003) ; 50-68 (članak, stručni).
6. Ninino, M.N.; Gluhić, David; Zenarola, C.; Crespan, G.; Colugnati, G.
L’Aroma del Moscato
. // Vignevini. 1 (2000) , 10; 37-44 (članak, stručni).
Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
1. Herak Ćustić, Mirjana; Gluhić, David; Petek, Marko; Čoga, Lepomir; Slunjski, Sanja; Karazija, Tomislav.
Foliar application of Zn on various calcareous vine soils and Zn leaf status
// Proceedings of the 11th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements.2011. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
2. Herak Ćustić, Mirjana; Gluhić, David; Peršurić, Đordano; Petek, Marko; Čoga, Lepomir; Vukelić, Matea; Slunjski, Sanja.
Dinamika cinka u listu vinove loze na karbonatnim tlima
// Zbornik radova 44. hrvatskog i 4. međunarodnog simpozija agronoma/ Marić, Sonja ; Lončarić, Zdenko (ur.).Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2009. 832-836 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3. Herak Ćustić, Mirjana; Gluhić, David; Petek, Marko; Čoga, Lepomir; Slunjski, Sanja; Lacković, Boris.
Manganese status in vine leaf on calcareous soils after Mn foliar fertilization
// Proceedings of the 10th Conference in the ICOBTE Series on the Biogeochemistry of Trace Elements : Research Frontiers in Trace Element Biogeochemistry/ Alarcon H., Ma. Teresa ; Pierzynski, Gary ; Lombi, Enzo (ur.).Chihuahua : CIMAV (Centro de Investigacion en Materiales Avanzados, S.C.) ; ISTEB (International Society of Trace Element Biogeochemistry), 2009. 184-185 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Peršurić, Đordano; Cargnello, Giovanni; Gluhić, David; Bubola, Marijan.
Yield and fruit composition on Istrac training system
// 32nd World Congress of Vine and Wine, 7th General Assembly of the OIV/ Veronika Kubanović (ur.).Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009. I.B.12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Peršurić, Đordano; Cargnello, Giovanni; Gluhić, David; Bubola, Marijan.
Productive characteristics of Istrian spur cordon
// 32nd World Congress of Vine and Wine, 7th General Assembly of the OIV – Final papers/ Veronika Kubanović (ur.).Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, 2009. P.I.36 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
6. Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Bubola, Marijan.
Different spur pruning techniques of cv. Chardonnay
// 31st World Congress of Vine and Wine, 6th General Assembly of the O.I.V. – Final papers/ Busnengo, Alessandra (ur.).Verona, Italija : Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2008. P.I.71 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
7. Herak Ćustić, Mirjana; Gluhić, David; Petek, Marko; Čoga, Lepomir; Slunjski, Sanja.
Prinos i kvaliteta grožđa cv. Sauvignon bijeli na karbonatnim tlima Pleševičkog vinogorja
// Comptes rendus proceedings/ Sladonja, Barbara (ur.).Vukovina : Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, 2007. 462-471 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
8. Kovačević Ganić, Karin; Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Bubola, Marijan.
Influence of bud load on the amino acids and aromatic composition of cv. Chardonnay wine
// Proceedings of XV International Symposium GESCO 2007, Volume 2/ Sladonja, Barbara (ur.).Poreč : Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, 2007. 1230-1237 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
9. Gluhić, David; Peršurić, Đordano; Bubola, Marijan; Milotić, Aldo.
Total Dry Matter Production of cv.Istrian Malvasia under Different Bud Loads and Rootstocks on Spur Cordon Training System. First Results
// Proceedings, GESCO, Geisenheim, 23-27.08.2005./ Schultz, Hans R. (ur.).Geisenheim, 2005. 384-391 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
10. Kovačević Ganić, Karin; Sladonja, Barbara; Radeka, Sanja; Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Lukić, Igor; Cargnello, Giovanni.
Aromatical composition of must and wine for the cv. Istrian Malvasia and Chardonnay at different bud loads, rootstock and time of harvest on the spur cordon training system
// Comptes rendus, Proceedings, GESCO 2005, Geisenheim/ Schultz, Hans (ur.).Geisenheim : Langer, 2005. 180-186 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
11. Peršurić, Đordano; Bubola, Marijan; Gluhić, David; Costacurta, Angelo; Šetić, Elvino.
Suitability of Long Pruning System for Table Grape Production in the Agro-Ecological Conditions of Istria, Croatia
// Proceedings, GESCO, Geisenheim, 23-27.08.2005./ Schultz, Hans R. (ur.).Geisenheim, 2005. 257-263 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
12. Poljuha, Danijela; Sladonja, Barbara; Peršurić, Đordano; Gluhić, David.
Sanitary status of autochthnous grapevine varieties in Istria (Croatia)
// OIV-Congress 2004, 4-9 July, Hofburg, Vienna, Austria, Book of Abstracts/ OIV (ur.).Vienna, Austria, 2004. 34 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
13. Peršurić, Đordano; Gluhić, David, Cargnello, Giovanni.
The influence of training system on yield and quality of Cabernet sauvignon in agro-ecological conditions of Istria
// Libro de actas GESCO 2003 Uruguay/ Grupa autora (ur.).Montevideo, 2003. 241-243 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
14. Peršurić, Đordano; Kovačević, Vesna; Gluhić, David.
Influence of bud load and rootstock on caracteristics of Istrian malvasia on Cordon with shortcutting
// Libro de actas GESCO 2003 Uruguay/ Grupa autora (ur.).Montevideo, 2003. 183-187 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
15. Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Cargnello, Giovanni.
Influence of different canopy management techniques on production and quality of grape and wine
// Office Insternational de la Vigne et du Vin Bratislava 2002/ Grupa autora (ur.).Bratislava : Research Institute of Viticulture and Enology, Bratislava, 2002. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
16. Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Costacurta, Antonio.
Characteristics of table grape varieties grown in Istrian wine region ; The first results
// Office International de la Vigne et du Vin Bratislava 2002/ Grupa autora (ur.).Bratislava : Research Institute of Viticulture and Enology, 2002. (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
17. Cargnello, Giovanni; Peršurić, Đordano; Staver, Mario; Gluhić, David.
Caracteristiques du raisin et du vin du cv. Muscat rose de Porec, Croatie
// GESCO, Compte rendu/ AGRO Monpellier, Ecole Superiore Agronomique de Montpellier (ur.).Montpellier, 2001. 135-141 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
1. Ilak Peršurić, Anita Silvana; Oplanić, Milan; Peršurić, Đordano; Gluhić, David.
Ekonomska analiza proizvodnje stolnog grožđa
// Zbornik radova XL. znanstveni skup hrvatskih agronoma/ Kovačević, Vlado ; Jovanović, Sonja (ur.).Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 2005. 77-78 (predavanje,objavljeni rad).
2. Peršurić, Đordano; Sladonja, Barbara; Radeka, Sanja; Gluhić, David; Lukić, Igor.
“Terroir” and grape and wine quality of native grape variety Istrian Malvasia
// Joint International Conference on Viticultural Zoning, Cape Town, South Africa, 15-19 November 2004.2004. 322-329 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Sažeci u zbornicima skupova
1. Herak Ćustić, Mirjana; Gluhić, David; Petek, Marko; Jurkić, Vesna; Karažija, Tomislav; Kekez, Domagoj.
Iron status in vine leaf on different calcareous soils after foliar fertilization
// Book of Abstract/ Carmen Socaciu, Radu Sestras (ur.).Cluj-Napoca : Academic Press, 2012. 56-57 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
2. Čoga, Lepomir; Slunjski, Sanja; Gluhić, David; Šimunić, Ivan; Jurkić, Vesna; Pavlović, Ivan.
Dinamika željeza u lišću vinove loze (Vitis vinifera L.) na kiselim i karbonatnim tlima
// Zbornik sažetaka, 45. Hrvatski i 5. Međunarodni simpozij agronoma, Opatija, Hrvatska/ Marić, S. ; Lončarić, Z. (ur.).Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010. 266-267 (poster,sažetak).
3. Čoga, Lepomir; Slunjski, Sanja; Herak Ćustić, Mirjana; Petek, Marko; Gluhić, David.
Utjecaj odnosa K/(Ca+Mg) u lišću vinove loze na količinu šećera i ukupnih kiselina u moštu
// Zbornik sažetaka/ Marić, S. ; Lončarić, Z. (ur.).Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2009. 273-274 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
4. Gluhić, David; Herak Ćustić, Mirjana; Petek, Marko; Čoga, Lepomir; Sinčić, Marijan.
Količina iona Mg, K i Ca u listu vinove loze pri folijarnoj gnojidbi na karbonatnim tlima
// Zbornik sažetaka 43. hrvatski i 3. međunarodni simpozij agronoma/ Pospišil, Milan (ur.).Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 298-299 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
5. Petek, Marko; Gluhić, David; Herak Ćustić, Mirjana; Čoga, Lepomir; Ćosić, Tomislav; Slunjski, Sanja.
Leaf Content of Macro and Microelements in Vitis Vinifera cv. Sauvignon Blanc
// Book of Abstract/ Correia, Pedro Jose ; Pestana, Maribela (ur.).Faro, 2008. 35-35 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
6. Gluhić, David; Herak Ćustić, Mirjana; Petek, Marko; Čoga, Lepomir.
Osobine tla i vinogradarski položaj – preduvjet kloroze vinove loze cv. Sauvignon bijeli
// Zbornik sažetaka 42. hrvatski & 2. međunarodni simpozij agronoma/ Pospišil, Milan (ur.).Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2007. 243-244 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
7. Gluhić, David; Peršurić, Đordano; Bubola, Marijan; Ilak Peršurić, Anita Silvana.
Ampelografske karakteristike izvorne populacije muškata momjanskog bijelog
// Sjemenarstvo, Vol. 23 No. suppl.1/ Ivan Kolak (ur.).Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2006. 62-63 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
8. Peršurić, Đordano; Ilak Peršurić, Anita Silvana; Gluhić, David; Bubola, Marijan; Cossetto Melinda.
Očuvanje i valorizacija starih sorata vinove loze u istri
// Sjemenarstvo, Vol. 23 No. suppl.1/ Ivan Kolak (ur.).Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2006. 60-61 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
9. Peršurić, Đordano; Sladonja, Barbara; Milotić, Aldo; Ilak Peršurić, Anita Silvana; Gluhić, David; Poljuha, Danijela; Bubola, Marijan; Cossetto, Melinda.
Gospodarska i genetska valorizacija izvorne populacije Malvazije Istarske bijele u Istri
// Sjemenarstvo, Vol. 23 No. suppl.1/ Ivan Kolak (ur.).Zagreb : Hrvatsko agronomsko društvo, 2006. 84-85 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
10. Gluhić, David; Peršurić, Đordano; Bubola, Marijan; Cargnello Giovanni.
Grape and Wine Quality of Istrian Malvasia on Different Training Systems
// “Malvazije na Mediteranu” “Le Malvasie del bacino del Mediterraneo” “Mediterranean Malvasias” Zbornik sažetaka Libro degli riassunti Book of abstracts/ Sladonja, Barbara (ur.).Poreč, 2005. 38-40 (predavanje,sažetak,znanstveni).
11. Kovačević Ganić, Karin; Peršurić, Đordano; Gluhić, David; Banović, Mara; Komes, Draženka; Gracin, Leo; Lovrić, Tomislav.
AROMA PRECURSORS OF MALVASIA ISTRIANA WINE
// Mediterranean Malvasias, International scientific conference/ Sladonja, Barbara (ur.).Poreč : Institut za poljoprivredu i turizam, 2005. 41-42 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
12. Peršurić, Đordano; Bubola, Marijan; Gluhić, David.
Quality of Istrian Malvasia on Cordon with Short Cutting on Different Bud Load and Rootstocks
// “Malvazije na Mediteranu” “Le Malvasie del bacino del Mediterraneo” “Mediterranean Malvasias” Zbornik sažetaka Libro degli riassunti Book of abstracts/ Sladonja, Barbara (ur.).Poreč, 2005. 178-179 (predavanje,sažetak,znanstveni).
13. Peršurić, Đordano; Cargnello, Giovanni; Gluhić, David; Staver, Mario; Oplanić, Milan.
Enological, economical, social and viticulture “terroir” units as fundamental elements of mosaic of “big” zoning
// Abstract book/ Grupa autora (ur.).Avignon, 2002. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
14. Gluhić, David; Colugnati, C.; Crespan, G.; Zenarola, C.
Green cover crops in vineyard and influence to quality of grape, the case of cultivar Verduzzo in North-east Italy
// XIII. Kolloquium ; Begrunung im Weinbau/ Lohnertz O. (ur.).Maribor, Slovenia, 2000. 4 (predavanje,sažetak,znanstveni).
15. Gluhić, David; Ninino, E.M.; Colugnati, G.; Cresapn, G.
Green covering and mycorrhyzae in vineyards
// International conference: Prospects for viticulture and enology/ Pejić, Ivan ; Mirošević, N ; (ur.).Zagreb : Poljoprivredni fakultet, Zagreb, 2000. 53-53 (međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
16. Peršurić, Đordano; Crespan, Ghibil; Zenarola, Christian; Dragan, Paolo; Colugnati, Giovanni; Gluhić, David.
Effect of interaction vine-environment on the development of the aromatic compounds, in Rose muscat from Istria, Croatia
// Perspectives for horticulture and viticulture in the alpine region in the third millenium/ Youssef J. (ur.).Codroipo-Udine : ERSA-Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, 2000. 521-522 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
17. Peršurić, Đordano; Crespan, Gibil; Zenarola, Christian; Dragan, Paolo; Colugnati, Giovanni; Gluhić, David.
The development of the aromatic compounds in antive Muscats from Istria, Croatia
// International Conference Prospects for Viticulture and Enology/ Pejić, Ivan ; Mirošević, Nikola (ur.).Zagreb : Agronomski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2000. 150-150 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
1. Peršurić Đordano; Crespan Ghibil; Zenarola Christian; Dragan Paolo; Colugnati Giovanni; Gluhić David.
Vine-environment relationship on the development of aromatic compounds in native Muscats from Istria, Croatia
// .(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
Disertacije
1. Gluhić, David.
Folijarna gnojidba klorotičnih trsova na karbonatnim tlima podregije Plešivica
/ doktorska disertacija.Zagreb : Agronomski fakultet, 4.3. 2011.,
143 str. Voditelj: Herak Ćustić, Mirjana.
Magistarski radovi
1. Gluhić, David.
Utjecaj gnojidbe dušikom, fosforom i kalijem na profil polifenola cv. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.)
/ magistarski rad.Zagreb : Agronomski fakultet, 07.07. 2004.,
75 str. Voditelj: Herak Ćustić, MIrjana.
Diplomski radovi
1. Gluhić, David.
PROJEKT NAVODNJAVANJA NA OBITELJSKOM GOSPODARSTVU FUNTANA
/ diplomski rad.Zagreb : Agronomski fakultet, 15.5. 1998,
52 str. Voditelj: Romić, Davor.
Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
1. Sobol, Koni.
Ukupni i asimilacijski dušik u moštu sorte Chardonnay
/ završni rad – preddiplomski studij.Poreč : Poljoprivredni odjel, 16.11. 2009.,
31 str. Voditelj: Petrović, Siniša.