Autorski tim

Urednik portala:

Dr.sc. David Gluhić je glavni urednik portala www.gnojidba.info. Nakon diplomiranja na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (1998) godine posvećuje se znanstvenom i stručnom radu u poljoprivredi, u području ishrane bilja.

U cilju prrijenosa znanja i tehnolgije primjene gnojiva, početkom 2010. godine pokreće tematski blog na temu gnojidbe, te potom godinu dana kasnije započinje s radom na prvom tematskom web portalu na temu gnojidbe bilja.


Kratak životopis:

 • David Gluhić rođen je 17. prosinca 1974 godine u Puli.
 • Diplomirao je na Agronomskom fakultetu 1. lipnja 1998 godine na smjeru Poljoprivredne melioracije sa diplomskim radom „Navodnjavanje na obiteljskom gospodarstvu Funtana“.
 • Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se na mjesto tehničkog suradnika u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
 • Od 1. rujna 1999 godine do 30. prosinca 2000. godine boravi na znanstvenom usavršavanju pri Međunarodnom centru za teorijsku fiziku (International Center for theoretical physics), Trst, Italija na istraživanjima iz područja biofizike.
 • Magistarski studij završava obranom magistarske disertacije Utjecaj gnojidbe dušikom, fosforom i kalijem na profil polifenola cv. Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) 7. srpnja 2004. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
 • Doktorsku disertaciju naslova Folijarna gnojidba klorotičnih trsova na karbonatnim tlima podregije Plešivica, obranio je 4. ožujka 2011 godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
 • Od 30.12.2000. do 15.2.2008. godine radio kao znanstveni novak u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, na znanstvenoistraživačkom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, voditelja dr. sc. Đordana Peršurića, te se posebno isticao znanstvenim i stručnim radom na području tloznanstva i vinogradarstva.
 • Kao dokaz istaknute znanstvene i stručne djelatnosti iz područja agronomije, objavio je više od 50 radova (kao autor ili suautor), na skupovima u zemlji i inozemstvu kao i stručnim i/ili znanstvenim publikacijama, od kojih su dva rada iz skupine A1. Također je sudjelovao na prezentacijama i stručnim skupovima za potrebe vinogradara i vinara, a u okviru projekata koje vodi prof. dr. sc Mirjana Herak Ćustić (VIP i MZT projekti).
 • Osim znanstvene i stručne aktivnosti, autor se ističe i u nastavnoj aktivnosti visokoškolskog obrazovanja na Poljoprivrednom odjelu Poreč, Veleučilište Rijeka. U rujnu 2001. godine izabran je u zvanje stručnog suradnika na kolegiju Tloznanstvo, a u rujnu 2004. u nastavno zvanje naslovni predavač u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje agronomija, grana agrokemija za kolegij Tloznanstvo na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Rijeci. Danas predaje na kolegijima: Tloznanstvo, Agroklimatologija i Navodnjavanje na Stručnom studiju Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda s godišnjim fondom od oko 120 norma sati. Koautor je internih skripata iz navedenih kolegija. Sudjelovao je kao Predsjednik ili član Povjerenstava za ocjenu i obranu desetak diplomskih radova studenata studija Vinarstva i Mediteranske poljoprivrede.
 • Dr.sc. David Gluhić redovni član American Society of Enology and Viticulture od 1999. godine, redovni član Hrvatskog tloznanstvenog društva od 2003. godine i redovni član Soil Science Society of America od 2005. godine.
 • Od 2005. godine redovni je član stručnog uredništva Glasnika zaštite bilja. Osim članstva u znanstvenim asocijacijama,  redovni je znanstveni recenzent u slijedećim znanstvenim publikacijama;
  • Soil and Sediment Contamination International Journal,
  • Australian Journal of Soil Research i
  • African Journal of Biotechnology.

Znanstveni interesi vezani su mu uz ishranu bilja i tloznanstvo, osobito u području vinogradarstva i voćarstva.

Nakon uspješnog rada prvog tematskog bloga na temu gnojidbe bilja, pokreće i tematski web portal na temu gnojiva i gnojidbe bilja.

Profil na društvenoj mreži LinekdIN