Preporuka folijarne gnojidbe ljeske (10/2017)
Tradecorp AZ Plus, mikroelementi za jesensku folijarnu gnojidbu ljeske u integriranoj proizvodnji

2 min read
By | 20.10.2017

Gnojivo TRADECORP AZ PLUS sa visokom koncentracijom svi važnih mikroelemenata u helatnom obliku (Fe, Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo) za jesensku folijarnu gnojidbu ljeske u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji koji su važni za pripremu ljeske za cvatnju.

Slika 1. Gnojivo TRADECORP AZ PLUS sa visokom koncentracijom svih važnih mikroelemenata u helatnom obliku za jesensku folijarnu gnojidbu ljeske

Ljeska se nakon završetka berbe plodova nalazi u fazi pripreme za završetak vegetacije. U ovoj fenofazi vrlo je važno ljesku opskrbiti svim važnim mikroelementima; željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn), bor (B), bakar (Cu), kobalt (Co) i molibden (Mo); kako bi cvatnja ljeske protekla uspiješno i oplodnja bila zadovoljavajuća. Kako je ljeska kultura koja ima specifičan način cvatnje (početak cvatnje počinje već tijekom prosinca) FOLIJARNA GNOJIDBA MIKROELEMETIMA nakon berbe (prije pada lišća) jamstvo je dobre cvatnje i oplodnje.

Za proizvođače u integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji preporuča se primjena gnojiva TRADECORP AZ PLUS (gnojivo nije namjenjeno proizvođačima u ekološkoj proizvodnji).

Slika 2. Muški i ženski cvjetovi na stablu ljeske

Osnovne karakteristike gnojiva TRADECORP AZ PLUS :

  • Mikrogranulirano gnojivo sa visokom koncentracijom mikroelementa u helatnom obliku
  • Željezo (Fe-EDTA helat) 6,0%, mangan (Mn-EDTA helat) 2,5%, cink (Zn-EDTA helat) 1,2%, bakar (Cu-EDTA helat) 0,6%, kobalt (Co-EDTA helat) 0,02%
  • Bor (B) u vodotopivom obliku 0,5%, molibden (Mo) u vodotopivom obliku 0,4%
  • Potpuna vodotopivost u vodi, bez stvaranja taloga
  • Visoka koncentracija mikroelemenata potiče dobru cvatnju i oplodnju

PREPORUKA FOLIJARNE GNOJIDBE

TRADECORP AZ PLUS

1,0-1,5 kg/ha

Prednosti primjene gnojiva TRADECORP AZ PLUS u jesenskoj folijarnoj gnojidbi ljeske:

  • Snažan učinak na bolju cvatnju i oplodnju ljeske – VEĆI PRINOS PLODOVA
  • Viša doza primjene (1,5 kg/ha) je za nasada u lošijoj kondiciji
  • Kompatibilno sa primjenom bakrenih preparata na bazi Cu-oksiklorida; NEORAM
  • WG formulacija gnojiva
  • Gnojiva dostupna u pakiranjima od 100 grama, 1 kg i 5 kg

Više u prilogu preporuke (PDF dokument):

Komentiraj

E.mail adresa neće biti objavljena. Zahtijevana polja su označena s *