Tag Archives: analiza tla

Analiza tla – put do visokog prinosa (2018. godina)
Gdje i kako napraviti analizu tla; prvi korak do visokog prinosa.

PROJEKT KONTROLE PLODNOSTI TLA NASTAVLJA SE I U 2018. GODINI. Kada smo prije skoro pet godina počeli suradnju sa tvrtkom Inspecto d.o.o., koja je tada bila mala tvrtka sa laboratorijem za analizu tla, nismo ni slutili da smo odabrali pouzdanog i važnog partnera za usluge analize tla. Danas, u travnju 2018. godine tvrtka Inspecto d.o.o.,… Read More »

Cijena analize tla?
Koja je prava vrijednost analize tla?

Cijena analize tla Kada se govori o korisnosti analize tla, većina korisnika ima primjedbu na samo cijenu analize tla. Pa “ovo je preskupo”, pa “zašto toliko košta”, pa “zar to stvarno treba”…. i još na stotine sličnih prigovora. No, koliko navedeni prigovori imaju stvarnog temelja? Koliko doista vrijedi jedna analiza tla? Prava, novčana vrijednost (koja… Read More »

Važnost kemijske analize tla za potrebe gnojidbe
Zašto je analiza tla važna?

Prvi preduvjet za pravilnu ishranu i gnojidbu je kemijska analiza tla, a prava vrijednost analize je samo ako se pravilno uzimaju uzorci tla. Koji je temelj svake pravilne gnojidbe? Temelj svake pravilne gnojidbe je utvrđeno stanje pristupačnih biljnih hranjiva u tlu na kojem se namjerava uzgajati određena kultura. Ujedno, potrebno je znati ostala fizikalna i… Read More »

Kemijskom analizom tla do viših prinosa

O važnosti kemijske analize i planiranju gnojidbe za ostvarenje visokih i rentabilnih prinosa nikad dovoljno ponavljanja. Vrlo važna agrotehnička mjera, koja se nažalost još uvijek dosta rijetko provodi. U cilju dalje popularizacije i izgradnje stava oko potrebe kemijske/ali i fizikalne analize tla prenosim dio članka prof. Vukadinovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji je objavljen… Read More »

Procjena plodnosti tla prema rezultatima kemijske analize tla

Po količini pojedinih hranjiva u tlu, koja pokaže kemijska analiza, tla se svrstavaju u skupine. Opskrbljenost tla svakim pojedinim biljnim hranjivima određuje se najčešće u mg/100 g tla ili, u novijim analizama u ppm odnosno mg/kg. Kod očitavanja rezultata analize potrebno je obratiti pažnju na način na koji se izražavaju pojedina hranjiva, posebice za fosfor,… Read More »

Rezultati istraživanja opskrbljenosti tla hranivima

Jedan od važnijih aspekata pravilne gnojidbe je poznavanje stanja opskrbljenosti tla hranivima i poznavanje vrijednosti osnovnih kemijskih parametara u tlu (prije svega pH tla i količina organske tvari). Za potrebe ovog članka prenosim rezultate dva istraživanja Zavoda za tlo iz Osijeka. 1. Analiza tla u dolini Neretve Autori: M. Šeput, D. Rašić, B. Komesarović, S.… Read More »

Cijene analize tla

Za usporedbu cijena analiza pojedinih davatelja usluga (ovo zvuči kao za telekom usluge), krenuh analizirati cijenu parametra pH. Iako jednostavan, gotovo je nevjerovatno, koliko malo poljoprivrednika uopće znade važnost pH reakcije tla. Da ne izalzim iz teme ovog posta, zadržati ću se na cijeni, a u slijedećem postu objasniti važnost pH tla. Idemo redom. Uzorak… Read More »

Važnost analize tla (prof. Vukadinović)

Izvorni link materijala: http://www.secerana.com/documents/Znacaj_analize_tla.pdf (prof. Vukadinović) Zbog čega su važne analize tla? Visinu  priroda  i  njegovu  kakvoću  u  vrlo  složenom i  promjenjivom  sustavu  tlo-biljka-atmosfera određuju brojni biološki, klimatski i zemljišni činitelji, jednom rječju plodnost tla kao složeno i najvažnije svojstvo. Plodnost tla nije moguće apsolutno ili za dulje vrijeme odrediti već se mora redovito procjenjivati… Read More »

Važnost analize tla u planiranju gnojidbe (2. dio)

Kako je u predhodnom dijelu spomenuto, današnja tema je gdje i kako napraviti analizu tla? Pa krenimo redom, u Hrvatskoj se analize mogu napraviti uglavnom u državnim/javnim ustanovama i u nekoliko ostalih laboratorija. Prema podacima Agencije za zaštitu okoliša (http://www.azo.hr/Default.aspx?art=1495), postoji 48 potencijalnih ustanova/laboratorija za analizu, međutim u bazi iste Agencije prijavljeno je samo 19… Read More »

Važnost analize tla u planiranju gnojidbe (1. dio)

Kada smo veći imali temu o hranjivima (elementima) i vrstama gnojiva red je napisati riječ, dvije o važnosti analize tla s aspekta planiranja gnojidbe. Kako to izgleda u praksi? Loše, izrazito loše, gotovo katastrofalno. Tijekom svog višegodišnjeg rada u Pedološkom laboratoriju Instituta za poljoprivredu u Poreču, doživo sam različita, gotovo loša iskustva po pitanju analize… Read More »