Tag Archives: biostimulatori

Kako odabrati biostimulator za zaštitu od niskih temperatura?
Najavili su niske temperature; kako odabrati učinkovit biostiumlator.

Prema podacima koji se prikazuju na portalu Meteo.hr, za kraj tjedna u većem dijelu kontinentalne Hrvatske očekuju se VRLO NISKE NOĆNE TEMPERATURE, koje će se spuštati i do nule (napomena: radi se o temperaturama u meteorološkoj kućici gdje je standardizirano mjerenje na visini od 2,00 m iznad tla, što znači da će se u slojevima… Read More »

Phylgreen
100% ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum

PHYLGREEN, novi proizvod u gami biostimulatora, tvrtke Tradecorp Ltd., u distribuciji tvrke Agro Expert d.o.o.. 100% čisti ekstrakt morske alge Ascophyllum nodosum, dobiven postupkom hladnog prešanja, BEZ UPOTREBE agresivnih kemijskih otapala (lužina) i visoke temperature. Proizvod dobiven hladnim prešanjem alge Ascophyllum nodosum, koja raste uz zapadne obale Irske, u ekstremnim uvjetima Atlantskog oceana. Postupkom hladnog… Read More »

Delfan Plus – biostimulator za ekološku proizvodnju
Još jedan veliki uspijeh. Bisotimulator Delfan Plus uvršten na listu sredstava za ekološku proizvodnju u Hrvatskoj.

Sa danom 13. listopada 2014. godine, postignut je još jedan važan uspijeh u distribuciji tvrtke Agro Expert. Biostimulator Delfan Plus uvršten je na listu proizvoda odobrenih u ekološkoj proizvodnji za Hrvatsku. Odobrenje je izdano od strane udruge Eko Liburnija i prihvaćeno od strane zadruge AgriBioCert, ovlaštenog kontrolnog tijela HR-EKO-03. Biostimulator Delfan Plus EcoCert certifikat za… Read More »

Delfan plus – biostimulator
Makismalna koncentracija slobodnih aminokiselina (24%) za maksimalni učinak

DELFAN PLUS je posebno formulirano gnojivo – biostimulator. Osnovna karakteristika biostimulatora Delfan Plus je izrazito visoka količina amino-kiselina, te je stoga jedno od najučinkovitijih biostimulatora na tržištu. Uspiješno se koristi za veliki broj poljoprivrednih kultura. Može se primjenjivati folijarno te kroz sustave fertirigacije. Kompatibilan je sa većinom zaštitnih sredstava za zaštitu poljoprivrednih kultura. Primjenuje se… Read More »

Koncentracija Ca u plodu i listu paprike kao rezultat tretiranja biostimulatorima

Vršna trulež ploda (BER – blossom-end rot) očituje se propadanjem tkiva na distalnom dijelu ploda paprike uslijed nedostatka kalcija. Nedostatak kalcija, u uvjetima stresa, uzrokovan je nizom čimbenika kao što su visoka temperatura i transpiracija te kompeticija u usvajanju hraniva. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učinak biostimulatora koji pomažu biljci u uvjetima stresa te… Read More »

RA.AN 13186

RA.AN 13186 je posebno formulirani biostimulator u praškastom obliku, proizveden postupkom ekstrakcije iz morske alge (Ascophyllum nodosum). Proizvod je visoke čistoće, bez sadržaja toksičnih elemenata te povoljnog učinka na sve metabolitičke procese u biljci. Povećava otpornost biljke na abiotske (hladnoća, visoka temperatura, suša) i biotske (paraziti, bolesti) čimbenike te povećava urod poljoprivrednih kultura 10-30%. Primjenjuje… Read More »

Drin – biostimulator

Nakon prvog dijela teme, gdje sam izložio teorijski dio oko biostimulatora/fitohormona red je predstaviti nekoliko proizvoda na našem tržištu. “Led” smo probili sa biostimulatorom Basfoliar Aktiv, slijedi predstavljanje već legendarnog proizvoda, DRIN. Svakako se radi o proizvodu koji je na našim prostorima (u Hrvatskoj i šire) dostupan već više od 15-tak godina, tako da o… Read More »

Basfoliar Aktiv

BASFOLIAR AKTIV je posebno formulirano tekuće organsko-mineralno gnojivo za primjenu u poljoprivredi. Gnojivo sadrži visoku količinu fosfora (27% P2O5) i kalija (K2O) te sve važne mikroelemente (mangan, željezo, bakar, cink, bor i molidben) u helatiziranom EDTA obliku. Kalij se nalazi u obliku kalij-fosfita, spoja koji se folijarno brzo i lako usvaja, a potiče prirodnu otpornost… Read More »

Fitohormoni – etilen

Etilen se danas također smatra stimulatorom  jer  utječe na rast i  razvitak biljaka (Neljubov, 1902). Vrlo rano je pronađen i u plodovima  u  fazi   sazrijevanja  (Cousins, 1910), a kasnije i u vegetativnim organima. Etilen je produkt biljnog metabolizma (samo više biljke i gljive) i djeluje kao hormon, uglavnom na mjestu sinteze. Isto tako, zasad je… Read More »

Fitohormoni – abscizenska kiselina

ABSCIZENSKA KISELINA je biljni hormon koji pretežno inhibira procese rasta. Otkrivena je 1963. (Bennet-Clark i Kefford). ABA-e se sintetizira u stanicama koje sadrže kloroplaste ili amiloplaste a put sinteze je vrlo sličan putu nastanka giberelina. Prijenos ABA-e odvija se u inaktivnom obliku od mjesta sinteze (list,meristemi) do mjesta djelovanja. Prijenos se odvija benzipetalnim putem najčešće… Read More »

Fitohormoni – citokinini

Sada su na redu CITOKININI. Otkriveni se 1940. god u Americi od strane znanstvenika F. Skooga, u mlijeku kokosova oraha. Mjesto nastanka citokinina je vršni meristem korijena a mogu se stvarati u sjemenkama i plodovima ali su u njima slabo pokretljivi. Razgradnja citokinina odvija se pomoću specifičnog enzima koji djeluje kao oksidaza (citokinin oksidaza). Sintetski… Read More »

Biostimulatori – mitovi i istine

I bez nekog posebnog uvoda, kako i naslov sam za sebe govori. Mitovi i istine o biostimulatorima. Pa idemo redom, prvih sedam dvojbi: 1. Biostimulatori su gnojiva. NE. Biostimulatori nisu gnojiva, već se radi o specifičnim kemijskim spojevima (koji se mogu dobiti i na umjetan način; sintezom u kemijskom laboratoriju) koji u biljci potiču/stimuliraju određeni… Read More »

Fitohormoni – giberelini

Poštovani maslinari, kako sam najavio evo osnovnih značajki skupine fitohormona zajedničkog naziva GIBERILINI, a mogu se definirati i kao giberlinske kiseline koje se po međunarodnim propisima označavaju kao GAn gdje n predstavlja redni broj dotičnog giberilina. Giberilini su otkriveni 1926. god u Japanu od strane fiziologa KUROSOWE (nije filmski režiser – KUROSAWA , ali je… Read More »

Fitohormoni – auksini

Što su fitohormoni i koja im je uloga? To su biljni hormoni koji se dijele u pet skupina: AUXINI GIBERILINI CITOKININI APSCIZINSKA KISELINA ETILEN Auxini, giberilini i citokinini imaju pretežno stimulativna, a apscizenska kiselina i etilen inhibitorna djelovanja. Neki odgovori na djelovanje biljnih hormona su brzi; npr.manjak vode (poticaj) inicirati će sintezu apcizinske kiseline koja… Read More »

Fiziološki aktivne tvari – biostimulatori

(Za tehnički uvod u raspravu o biostimulatorima, navodim tekst iz interne skripte Ekofiziologija, autora prof. dr. V. Vukadinovića, Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999) Fiziološki aktivnima smatraju se sve tvari koje u određenim uvjetima stimulacijski ili inhibicijski djeluju na fiziološko-biokemijske procese u biljci što rezultira prvo metabolitskim promjenama, a zatim i morfološkim. (ovo je ipak trenutno najjasnija… Read More »

Biostimulatori

Tijekom cijele povijesti poljoprivredne proizvodnje, postoji nekoliko važnih tehnoloških momenata koji su značajno promijenili način poljoprivredne proizvodnje. Prvi takav tehnološki pomak bila je upotreba ratila (motike, te kasnije pluga i ostale mehanizacije) u obradi tla. Time je omogućeno obrada dubljeg sloja tla, što je omogućilo dublje ukorijenjavanje biljka i samim time bolje iskorištavanje hraniva i… Read More »